Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

hyposecretion nedir?

hyposecretion : n. Salgı azalması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulge : n. Çıkıntı, şiş.


carnality : n. Cismaniyet, nefsaniyet.


centriole : n. Sentrozom'un merkezinde bulunan, hücre bölünmesi esnasında aktif role sahip küçük oluşum, sentirol (bir veya iki adet olabilir).


dorsodynia : n. Sırt kaslarında duyulan ağrı, sırt ağrısı.


effervescence : n. Köpürme, erime sonucu küçük gaz kabarcıkları çıkarma.


full term : n. Olgunlaşmış,g ebelikte 40 haftayı doldurmuş.


geophagy : n. Toprak yeme itiyadı, jeofaji.


gomphosis : n. Dişleri yuvalarına rapteden sinir, kakılmış eklem (dişlerle alveoller arasındaki mafsallanma şekli).


heroinism : n. Eroin iptilası, eroinmanlık.


hyperinosemia : n. Kanda fibrinf azlalığı.


laryngorrhgaia : n. gırtlak kanamas, larenksten kan gelme, larengoraji.


monocrotism : n. Kalbin her atımına tek nabız atımının eşlik edişi monokrotizm (Kalbin her atımında sfigmogram'da tek dalga izlenir).


normotension : n. Normal basınç.


ophthalmosteresis : n. Gözünü kaybetme.


orbitotomy : n. Gözçukuru ameliyatı, orbitotomi.


palpitation : n. Kalb çarpıntısı, palpitasyon.


pantalgia : n. Bütün vücudun ağrıması, pantalji.


pericardiostomy : n. Perikard boşluğundaki sıvının dışarıya akmasını mümkün kolan cerrahi ağızlaştırma.


polycyesis : n. Mültipl gebelik.


proctostat : n. Kabızlık, peklik, inkibaz.