Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

hyposecretion nedir?

hyposecretion : n. Salgı azalması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradyuria : n. İşeyememe, sidik zorluğu.


cardionecrosis : n. Kalb kasının nekrozu, kalb nekrozu.


detritus : n. pl. Aşınma suretiyle meydana gelen maddeler, çözünüp dağılma ürünleri.


eosin : n. biochem. Bakteriyolojide kullanılan bir boya.


galactase : n. biochem. Peyrini olgunlaştıran bir enzim, galaktaz.


gnat : n. Bazı hastalık etkelerini taşıyan, sivrisineğe benzer bir sinek, tatarcık.


lactophosphate : n. biochem. Laktik ve fosforik asitlerin tuzu, laktofosfat.


phthisiologist : n. Akciğer tüberkülozu üzerinde uzmanlaşmış kimse, tüberküloz uzmanı.


hyperendocrinism : n. İç salgı bezlerinin aşırı çalışması, hiperendokrinizm.


icterohepatitis : n. Sarılıkla belirli karaciğer iltihabı, ikterohepatit.


lingulectomy : n. 1. Dilin ameliyatla çıkarılması; 2. Sol akciğer üst lobuna ait uzantı (lingula pulmonalis sinistra)'ın ameliyatla çıkarılması.


lymph : n. Akkan, lenfa.


osmoceptor : n. Koku reseptörü.


photoelectricity : n. Işık etkisiyle oluşan elektrikiyet, fotoelektrisite.


piesesthesia : n. Basınç duyusu.


pincement : n. Masajda yapılan çimdikleme hareketi, çimdikleme ile yaılan masaj.


pneumograpy : n. 1. Akciğerin tarifi; 2. Kontrast madde olarak hava veya gaz zerkettikten sonra yapılan radyografi.


podagra : n. Ayakta veya ayak başparmağında gut hastalığı, podagra.


pouch : n. 1. Sıvı toplamış ur, kese; 2. Cep şeklinde boşluk; 3. See: A Glossary of Zoology.


psychometrician : n. Psikometri uzmanı.