Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

hyposecretion nedir?

hyposecretion : n. Salgı azalması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

breast : n. 1. Göğüs toraks; 2. Meme, mamma.


broad ligament : n. Uterus ve tubaları pelvis cidarına bağlayan bir çift bağ.


diplocoria : n. Gözbebeğinin çift oluşu.


esoethmoiditis : n. Etmoid sinüslerinin iltihabı.


fibrocyte : n. Lifli doku meydana getiren hücre, fibrosit.


gastrostaxis : n. Mide kanaması.


hemofuscin : n. Hemoglobin'in parçalanması sonucu açığa çıkan, sarımsı kahverengi demir ihtiva eden bir pigment, hemofüsin.


hypercatharsis : n. Şiddetli ishal.


hyperdynamia : n. Aşırı kuvvet, hiperdinami.


insane : a. Deli, çıldırmşı, bilinci bozulmuş.


intrasplenic : a. Dalağın içinde.


karyenchyma : n. Hücre çekirdeğinin sıvı kısmı.


metakinesis : n. Mitoz'da metafez devresine geçiş olmak üzere kromozomların hücrenin karşıt kutuplarına doğru hareketi, metakinez


metrology : n. Ölçüler veya tartılar bilgisi veya sistemi, metroloji.


mycotic : a. 1. Mantarların sebep olduğu, mantarlara bağıl; 2. Mikozis'le ilgili.


nonrotation : n. Dönememe, rotasyon yeteneği taşıyan herhnagi bir organ veya oluşumun bu niteliğini gösterememesi.


orectic : a. 1. Arzu veya iştaha ait; 2. İştah verici.


pararthria : n. Kelimeleri doğru telaffuz edememe, konuşma bozukluğu.


peptone : n. biochem. Proteinlerin sindirilmesinde ara safhaya ait bir madde, pepton.


peripherad : a. Periferiye doğru, periferi tarafında (cihetinde).