Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

hyposecretion nedir?

hyposecretion : n. Salgı azalması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchiectasis : n. Bronş veya bronşiyollerin genişlemesinden doğan müzmin bir akciğer hastalığı, bronşektazi.


caseous : a. Peynir gibi, peynirsi.


cluneal : a. İlye (kabaet) ye ait.


Ductile : a. Çekilebilir, götürülebilir, akıtılabilir.


egotism : n. Kendinden çok bahsetme, kendini beğenmişlik, hodbinlik, bencillik, egoizm.


embryoblast : n. Blastosist'te ilerde embriyo'yu oluşturacak olan hücre kümesi.


endemiology : n. Andemik ahstalıkların vukuuna sebep olan faktör (etken)'leri inceleyen bilim, andemyoloji.


fasciorrhaphy : n. Fasyanın dikilmesi.


hypochromemia : n. Kanın renk endeksinin anormal düşüklüğü.


intramastoiditis : n. Mastoid çıkıntısı sinüs ve hücrelerinin iltihabı, intramastoidit.


oneiroscopy : n. Hastanın akli durumunu teşhis edebilmek için rüyaları tahlil etme.


paraplegic : a. 1. Parapleji ile ilgili; 2. Parapleji niteliğinde; 3. Parapleji gösteren, parapleji'li kimse.


photuria : n. İdrarda fosfor bulunması.


pinocyte : n. Doku sıvılarını emen ve hazmeden bir hücre, pinosit.


polyostotic : a. Birçok kemikleri ilgilendiren veya tutan (hastalık).


quantum : n. (pl. quanta). 1. Miktar; 2. Kuvant teorisine göre enerji birimi.


sarcosine : n. biochem. Kas ve et hulasasında bulunan bir bileşim, sarkosin.


stereometry : n. Katı cismin veya bir boşluğun hacmının, stereometre aracılığıyla ölçülmesi, stereometri.


stereotaxy : n. Beyinin, bazal çekirdekler gibi belirli bölgelerine sokulan elektrotlar yardımı ile gerçekleştirilen cerrahi, beyinin belrili bölgelerindeki lezyonların bu şekilde tahribini amaçlayan tedavi yöntemi, stereotaksik cerrahi, stereotaksi.


summation : n. 1. Toplanma, birikme, aynı nitelikte şeylerin biraraya gelmesi; 2. Kas veya sinirin hafif fakat devamlı uyarılması sonucu uyarı birikiminin yarattığı şiddetli etki.