Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

hyposecretion nedir?

hyposecretion : n. Salgı azalması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burkitt's lymphosarcoma : n. Endemik malarya ve sivrisinek kaynaklı viral hastalıkların fazla miktarda görüldüğü, ayrıca çok aşırı güneş ışığı alan Afrika'daki bazı coğrafik bölgelerde çocukların çenelerinde görülen bir çeşit habibs tümör.


cardiomalacia : n. Kalb kaslarının yumuşaması.


chancroid : n. Frengi ile alakası olmayan zührevi bir yara (sari), kankroid.


cytomegaloviruria : n. İdrar'da cytomegalovirus'ların bulunuşu.


dentinoid : a. Dentinsi, dentin şeklinde.


didymitis : n. Testis iltihabı.


erythrodermatitis : n. kızartılı deri iltihabı, eritrodermatit.


homicide : n. Bir insanın öldürülmesi, cinayet.


hypertonic : n. Solüsyonların fazla kesafette olması, hipertonik.


iridocyclochoroiditis : n. İris, silyer cisim ve koroidin iltihabı.


irrespirable : a. Teneffüs olunamaz.


ischial : n. See: ischiatic.


kaliemia : n. Kanda p otasyum bulunması, kaliyemi.


lalognosis : n. Konuşma idraki, kolognoz.


malignity : n. See: Malignancy


methane : n. biochem. Metan gazı (CH4).


ophthalmoneuritis : n. Göz siniri iltihabı, oftalmonevrit.


ramitis : n. Sinir kökü iltihabı.


self-preservative : a. Kendi kendini koruyucu.


spermiduct : n. Ductus ejaculatorius ve vas deferens.