Bugün : 21 Mayıs 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

hyperpietic nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

hyperpietic : a. 1. Esansiyel hipertansiyonla ilgili; 2. Esansiyel hipertansiyon gösteren.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccoclusion : n. Alt veya üst çene üzerindeki bir grup dişin yanağa doğru çıkıntı yapar şekilde diziliş göstermesi.


conglutination : n. Birleşme, kaynaşma, yapışma, iki şeyin kaynaşır şekilde birbirine yapışması; 2. Eritrositlerin veya bakterilerin kümeleşmesi.


diaxon : n. İki aksonlu sinir hücresi.


dilator : n. Genişletici faktör veya araç.


lacertus : n. (pl. Lacerti)1. Lifsel yayıntı; 2. Kertenkele.


horizontal : a. Ufki, yatay, horizontal, horizontalis.


hypocalcemia : n. Kanda kalsiyum azalması, hipokalsemi.


ischiofemoral : a. İskiyum ve femura ait.


metabobileter : n. Bazal metabolizma hızının ölçülmesinde kullanılan alet, metabolimetre.


nephrogenic : a. 1. Böbrek dokusu yapan; 2. Böbrekte olan.


nortriptyline : n. Amitriptyline benzeyen bir madde.


ocellus : n. 1. Bileşik gözün elementlerinden biri; 2. Yuvarlak göz şeklinde renkli leke.


odontoloxia : n. Dişlerin intizamsızlığı, çarpık dişlilik, odontoloksi.


onychoptosis : n. Tırnak düşmesi, onikoptoz.


palirrhea : n. 1. Herahgni bir akıntının azalış veya kesilişini takiben yeniden başlaması, akıntının nüksetmesi; 2. Regurgitation.


pathogneic : a. Patojeni veya patojeneze ait.


proconceptive : a. 1. Döllenmeyi kolaylaştırıcı, döllenmeye yardım edici; 2. Döllenmeyi kolaylaştırıcı ilaç.


prosencephalon : n. önbeyin, prosenkefal(on) (Dienceplhalon) ile telencephalon'un birleşmesinden meydana gelmiştir.


pseudocrisis : n. Yalancı kriz.


pylorus : n. Midenin onikiparmak barsağaaçıldığı delik, mide kapısı, pilor.