Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

hypernormocytosis nedir?

hypernormocytosis : n. Kanda aşırı nötrofil nispeti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccolabial : a. Yanak ve dudakla ilgili.


dialyzer : n. 1. Diyaliz için kullanılan alet; 2. Diyaliz'de kullanılan zar, diyaliz membranı.


epidemal : a. 1. Epidermis'le ilgili, 2. Epidermis'ten oluşmuş, epidermisten gelişmiş.


epididymotomy : n. Epididimi kesme ameliyesi.


factitious : a. 1. Sun'i olarak meydana gelmiş, faktisyus;


Fehlin's Solution : n. Bir ortamda şeker mevcudiyetini saptamak ve mevcut şekerin miktarını belirlemek için kullanılan bir bakır sülfat çözeltisi.


glucosan : n. biochem. Formülü muğlak olan ve hidrolizinde glikoz meydana getiren şekerli bir madde.


sublatio retinae : n. Retina yırtılması.


hordeolum : n. Gözkapağı bezi iltihabı.


hyaline : a. 1. biochem. Cam gibi, şeffaf, saydam, camsı; 2. nitrojenli bir bileşim, hiyalin.


illinition : n. See: İnunction.


imbed : a. Histolojik muayene için alınan doku parçasını parafin veya sert bir madde içinde tesbit etmek (İnce kesitler yapılmlasını kolaylaştırma amacıyla).


hypertensor : n. Kan basıncını yükseltici madde (ilaç).


mastication : n. Çiğneme.


megal : pref. See: mega.


mobile : a. Oynar, müteharrik, hareketli, mobil.


myofibril : n. Kas hücrelrinin sitoplazmasındaik ince liflerden her biri, miyofibril.


orchidoncus : n. Testis tümörü.


orthoarteriotony : n. Normal arter basıncı.


periodontology : n. Periyodont ile hastalıklarını inceleyen bilim, periyodontoloji.