Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

hypernormocytosis nedir?

hypernormocytosis : n. Kanda aşırı nötrofil nispeti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotin : n. biochem. Biyotin, B grubu vitaminlerinden olup hayat için lüzumludur (C10H16O3N2S).


bronchiolectasis : n. Bronşiyollerin genişlemesi.


butocaine : n. Kokaine benzer etkide sentetik bir anestezik madde.


caput : n. Baş, üst kısım.


cation : n. biochem. Elektroliz usulünde katotta hasıl olan madde, bir müspet iyon.


celioscope : n. Karın duvarından sokularak karın boşluğu ve bu boşluktaki organları gözle muayenede kullanılan ucu ışıklı boru şeklinde alet, selyeskop.


cosmetic : a. & n. Cildi veya saçları güzelleştiren (madde).


cryogen : n. Soğutucu madde.


demorphinization : n. Morfin alışkanlığı morfin miktarının derece derece azaltılarakkesilmesi.


deoxyribonucleic acid : n. Hücre nukleusunda bulunan doğal karbonhidrat.


exsiccation : n. Sıcaklıktan dolayı kuruma.


hemorrhagenic : a. Kanlandırıcı, kanatıcı.


hemosalpinx : n. Fallop tübü (tuba uterina)'nde kan toplanması.


hypoxanthine : n. biochem. Birçok insan ve hayvan dokularında bulunan bazik oksipürin, hipoksantin (C5H4N4O).


intertriginous : a. 1. Intertrigo ile ilgili; 2. İntertrigo gösteren, intertrigo'lu.


introducer : n. Herhangi bir boşluk veya kanal içinet üp v.s. sokmada kullanılan araç, özellikle larenks'ten tüp geçirmede kullanılan araç.


macrobiosis : n. Uzun ömürlülük, mabrobiyoz.


metaphysitis : n. Metafiz iltihabı.


occiput : n. Artkafa, oksiptu.


odontochirurgic(al) : a. Diş ameliyatına ait.