Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

hypernormocytosis nedir?

hypernormocytosis : n. Kanda aşırı nötrofil nispeti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centrifugation : a. İçinde sıvı bulunan tübün yüksek sür'atle döndürülerek ihtiva ettiği taneciklerin, merkezkaç kuvvetin etkisiyle dibe çöktürülmesi, santrifüj ayırma.


choked disc, : n. Herhangi bir sebepten dolayı, göz sinir ve damarlarının göze girip çıktıkları yerde bulunan diskin bulanıklaşması eya tıkanması.


cionitis : n. Küçük dil (uvula) iltihabı.


depression : n. Ruhi veya bedeni düşkünlük hali, dermansızlık, depresyon (ezilmiş bir kemik üzerindeki iz için de kullanılır).


foreplay : n. Kadını cinsel birleşime hazırlamak amacıyla erkeğin yaptığı uyarıcı hareketler.


gampsodactylia : n. Ayak prmaklarının pençe şeklindeki deformasyonu.


insulinogenic : a. 1. İnsülin'e bağlı, pankreas'tan salgılanan veya dışardan tedavi amacıyla verilen insülin'insebep olduğu; 2. Pankreas'tan insülinsalgılanmasını uyaran.


gynecoid : a. Kadın gibi, jinekoid.


hellebore : n. biochem. "helleborus niger" ve H.viridis" (Harbak ve Çöpleme)den alınan zehirli bir madde.


jaundiced : a. Sarılıklı.


orrhology : n. Serumbilim, serumların bilimsel incelenmesi, seroloji.


otoplasty : n. Kulağın plastik tamiri, otoplasti.


paralyse : v. 1.Felce uğratmak, felç meydana getirmek; 2. Tesirsiz hale getirmek, etkisiz bırakmak.


peritonsillar : n. Bademciği saran.


postoblongata : n. Soğanilik ardı.


proteid(e) : n. biochem. Proteinin başka bir kimyasal mürekkeple bileşimi, proteid.


reticular : a. 1. Ağcığa ait; 2. Ağsı, ağbiçim, retiküler, reticularis.


sclerocorneal : n. Sklera ile korneaya ait olan, her iki oluşumu birlikte ilgilendiren.


sickening : a. Hastalık (bulantı) getiren.


soleus : n. Nalınsı kas, soleus, musculus soleus