Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

hypernormocytosis nedir?

hypernormocytosis : n. Kanda aşırı nötrofil nispeti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carinology : n. Kafataslarının şekil ve ölçü ve özelliklerini inceleyen bilim, kafabilim, kranyoloji.


ectogenous : a. Organizma dışında gelişen, ektojen.


egotism : n. Kendinden çok bahsetme, kendini beğenmişlik, hodbinlik, bencillik, egoizm.


eliminate : v. İhraç etmek, çıkarmak (vücudun bir parçasını).


entamebiasis : n. Entaboeba cinsi protozoonların sebep olduğu enfestasyon.


erg.ergon : n. Enerji, erg.


escape : n. 1. sızma, sızıntı (kan, lenf v.s); 2. Dışarı çıkma, salınma, serbest hale geçme (hormon v.s.)


exhibit : v. İlaç olarak vermek.


hemangiosarcoma : n. See. Angiosarcoma.


hyalinosis : n. Hiyalin dejenerasyonu.


lividity : n. 1. Ölümden sonra kan toplanmasından dolayı vücudun bazı yerlerinin mor renk alması, lividite (abız organlarda ad fizyolojik olarak bu renk görülür); 2. Ezilme veya berelenme sebebiyle cildin morarması.


lipometabolism : n. Yağ metabolizması.


lyse : v. 1.Eritmek, yapısını çözmek, parçalamak; 2.Erimek, çözülmek, parçalanmak.


mucositis : n. Mukoza iltihabı.


progenital : a. Cinsiyet organlarının dış tarafında, dış cinsiyet organları üzerinde.


psychiatry : n. Akıl hastalıkları bilimi, psikiyatri.


psychometry : n. Ruh ölçümü, akli halleri ölçme usulü, psikometri.


pubofemoral : a. Çatı kemiği (pubis) ve femura ait.


pyromania : n. Kasten yangın çıkarma deliliği, piromani.


radioiodine : n. biochem. İyod'un radyoaktif izotopu (tiroid hastalıklarının teşhis ve tedaviside kullanılır).