Bugün : 25 Nisan 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

hypernormocytosis nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

hypernormocytosis : n. Kanda aşırı nötrofil nispeti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clitoromania : n. Kadında aşırı cinsel arzu, kadının cinsel münasebete aşırı düşkünlüğü, klitoromani.


cross-eyed : a. Şaşı gözlü şaşı.


emmeniopathy : n. Adetleri ilgilendiren herhangi bir bozukluk, adet düzensizliği


ethnic(al) : a. Irki, ırka ait, ırksal


physiognomy : n. Fizyonomi; 1. Yüze bakarak insan tabiatını keşfetme ilmi; 2. Yüz, çehre.


hyoid : a. Dil kemiği şeklinde.


hypomineralization : n. Kanda madeni elementlerin anormal derecede azalması.


iatr(o) : pref. 1. Tıp; 2. Hekim.


iliofemoral : a. İlyum ve femura ait, ilyofemoral.


insidious : a.Başlangıcı farkedilemeyen, sinsi (hastalık hk.).


in utero : a. See: intrauterine.


lichenoid : a. Likene benzer, likensi.


lithonephritis : n. Taşların sebep olduğu böbrek iltihabı, böbrek taşlarının organ dokusunu devamlı tahrişi nedeniyle gelişen nefrit.


manipulative : a. El hünerine dayanan, eli ustaca kullanarak yapılan.


mucoenteritis : n. Barsak mukozasının iltihabı.


odontalgic : a. Diş ağrısına ait.


organography : n. 1. Hayvan ve bitki oranlarının tarifi; 2. Vücut organlarının radyografisi.


paracolpium : n. Vagina'yı çevreleyen bağ dokusu.


periencephalitis : n. Beyin yüzeyinin iltihabı, pia mater'in iltihabı.


pneumococcemia : n. Kanda nömokok bulunması, pnömokoksemi.