Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

hypernormocytosis nedir?

hypernormocytosis : n. Kanda aşırı nötrofil nispeti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dactylolysis : n. El veya ayak parmağının kopup ayrılması.


debilitiy : n. Zayıflık, gerilik.


density : n. Kesafet, yoğunluk, dansite.


dipsomaniac : a. İçki müptelası, içkici, ayyaş.


episplenitis : n. dalak kapsülünün iltihabı, episplenit.


hematoscheocele : n. Skrotum'da kan toplanması.


hutchinson's teeth : n. Konjenital sifilizli çocuklarda üst merkezi kesicilerde görülen karakteristik durum.


hysterocele : n. Rahim düşüklüğü, uterus düşmesi, histerosel.


iliofemoral : a. İlyum ve femura ait, ilyofemoral.


hypocalcia : n. Kalsiyum noksanlığı, kalsiyumsuzluk.


intracanalicular : a. Birkanalikül içinde.


ligator : n. Parmak uçlarının erişemediği derin kısımlardaki damar veya diğer bir oluşumu bağlamada kullanılan cerrahi alet.


lymphangiosarcoma : n. Yapısında hem lenfanjiyom hem sarkom odakları gösteren tümör, lenfanjiyosarkom.


macrochiria : n. Ellerin anormal derecede büyük oluşu.


meropia : n. Kısmi körlük, yarım körlük, meropi.


microliter : n. Bir litrenin milyonda biri, mililitrenin binde biri, mikrolitre (µl).


ophthalmoparalysis : n. Göz kaslarının felci, oftalmoparalizi.


pharyngoplasty : n. Yutak plastik ameliaytı, farengoplasti.


proteidogenous : a. Protein oluşturan, protein meydana getiren.


reproductive : a. 1.Çoğalabilen, velut; 2. Çoğaltabilen.