Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

hypernormocytosis nedir?

hypernormocytosis : n. Kanda aşırı nötrofil nispeti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsulectomy : n. Bir kapsülün cerrahi olarak çıkarılması, çoğu zaman göz merceği veya eklemler için kullanılan bir deyimdir.


collutorium : n. Ağız veya boğazı çalkalayarak yıkamada kullanılan antiseptik eriyik.


demonophobia : n. Kötü ruhlar (şeytan ve cinler9'den aşırı korkma.


epileptiform, epileptoid : a. Epilepsiye benzer, sar'ası.


evolutionist : n. Evrim teorisine inanan kimse, bu teori taraftarı.


fecaloid : a. Feçes gibi, fekaloyid.


hypersthenia : n. Kuvvet artması, aşırı kuvvetsizlik.


hypopophoshatemia. : n. Kandaki fosfat seviyesinin düşük olması.


intoxation : n. Bakteri toksinlerininsebep olduğu zehirlenme hali.


intracapsular : a. Kapsül içinde olan veya vücuda gelen, kapsüliçi.


kaposi's varicelliform eruption : n.Ekzemalı çocuklarda meydana gelir.


mesencephalitis : n. Orta beyin iltihabı, mezensefalit.


monocyte : n. En büyük lökosit, monosit.


multipara : n. İkiden fazla doğum yapan kadın, çok doğuran kadın.


neuroskeletal : a. Sinir dokusu ile iskelet kas dokusuna ait.


occipitoparietal : a. Artkafa ve yan kafa kemiklerine veya loplarına ait.


pericorneal : a. Kornea çevresinde bulunan, korneayı saran.


periopthalmitis : n. Göz çevresindeki koku ve oluşumların iltihabı, perioftalmit.


polygyny : n. 1. Bir erkeğin birden fazla kadınla, aynı anda evli olma hali veya adeti (Bazı ilkel kabilelerde görülür); 2.İki veya daha ziyade dişi pronucleus'un aynı erkek pronucleus'la birleşmesi.


prorrhaphy : n. İlerleme, avans.