Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

hypermnesia nedir?

hypermnesia : n. Çok kuvvetli hafıza.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colon : n. Kalın barsağın rektumdan önceki bölümü, kolon.


dissoluble : a. Erir, çözülür.


ergotamine : n. Migren tedavisinde kullanılan bir ergot alkaloidi.


excretion : n. Dışartı, çıkartım, ifrazat, excretis.


hemorrhodal : a. 1. Basur veya basurlarla ilgili; 2.Basur gösteren, basur memeleriyle kaplı; 3. Basura benzeyen, basur niteliğinde.


heterolysis : n. 1. Hücre veya dokunun kendisi dışında herhangi bir etken (toksin v.s.) sebebiyle erimesi; 2. Hayvan serumundaki eritrositlerin farklı türden diğer birhayvan eritrositleri tarafından eritilmesi, heteroliz.


karyostasis : n. Hücre çekirdeğinin istirahat hali, hücre çekirdeğinin karyokinetik bölünmeler arasındaki istirahat devresi.


kinesio : See. kine.


leukon : n. Vücut lökositleri ile lökosit yapan dokular, lökon.


lymphadenoma : n. See: Lymphoma.


mammectomy : n. See: Mastectomy.


ovi : n. Ovum'un genitifi.


pasteurella : n. Bazı türleri insanlarda, bazı türleri ise hayvanlarda ağır hastalıklara sebep olan bir bakteri cinsi.


polybasic : a. Bazlarla yer değiştirebilecek birçok hidrojen atomuna sahip olan (asit).


proctectomy : n. Makat barsağının dışarıya fırlaması, rektğktomi.


rhinotomy : n. Burun ameliyatı, rinotomi.


salpingopharyngeal : a.Östaki borusu ve farenks'le ilgili.


seropus : n. Cerahatli serum.


synalgia : n. Uyaranın tatbik edildiği yerden başka bir yerde meydana gelen ağrı.


talipes calcaneus : Ayağın yukarı dönük olduğu şekil bozukluğu.