Bugün : 18 Ocak 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

hypermnesia nedir?

hypermnesia : n. Çok kuvvetli hafıza.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

diathermic : a. 1. Hararet geçiricilik hassası olan; 2. Elektrikle vücuda hararet verme usulüne ait, diyatermik.


dislocation : n. Çıkık.


dogger bank itch : n. Alevonidium'a bağlı olarak gelişen alerjik dermatit.


fulguration : n.Elektrik kıvılcımları ile yapılan teadvi.


globule : n. 1. Kürecik, yuvarcık, 2. Küçük damla, kan zerresi.


heredoimmunity : n. Kalıtım yoluyla anne veya babadan çocuğa geçen bağışıklık, kalıtsal bağışıklık.


lagophthalmia : n. Gözlerin uykuda açık kalması hail.


herpetiform : a. Erpes gibi, erpese benzer.


hybridism : n. 1. Melezlik; 2. Melezleştirme.


inemia : n. Kanda fibrin bulunması, inemi.


isolated : a. Ayrılmış, serbest hale getirilmiş.


kimmelstiel-wilson syndrome : n. Diabetiklerde görülen interkapiler glomeruloskleroz.


lymphomatosis : n. Vücudda mültipl lenfomların oluşumu, lenfmatoz.


menticide : n. Bir şahsın zihninin tahrip edilmesi.


metatarsalgia : n. Metatars ağrısı.


oculopathy : n. Göz hastalığı.


otomycosis : n. Kulağın mantar hastalığı, otomikoz.


peptogenic : a. pepsin veya pepton yapan, peptojen.


percolate : v. n. 1. Süzmek, filtredeng eçirmek; 2. Süzülmek, sızmak, 3. Süzülen eriyik.


perineuritis. : n. Perineurium'un iltihabı.