Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

hypermnesia nedir?

hypermnesia : n. Çok kuvvetli hafıza.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canaliculotomy : n. Canaliculus opthalmicus arka duvarının kesilmesi ve drenaj tübü haline getirilmesi.


botany : n. Bitkileri konu alan bilim dalı, bitkiler bilgisi, botanik.


castrated : a. Testis ve overleri çıkarılmış veya röntgen v.s. bir metodla cinsiyet bezleri görev görmez hale getirilmiş, kastre edilmiş.


diphonia : n. Konuşm sırasında çıkan iki ayrı ses tonu.


emetic : a. n. kusturucu (ilaç.


encephalopyosis : n. Beyin apsesi.


estrogen : n. biochem. Dişi hayvanda estrus (cinsel kızgınlık) yapan bir madde, estrojen.


globus : n. (pl. globi). See: globe.


hemoposia : n. Kan içme.


instrument : n.Alet.


nostrils : n. Burun delikleri.


oophor(o)- : pref. Yumurtalık.


pathogenesy : n. See: Pathogenesis.


pause : n. Kesinti, durma, duraksama, herhangi bir faaliyetin geçici olarak durması ile belirgin devre.


photobiotic : a. Yalnız ışıkta yaşayan.


polymyalgia : n. Birkaç kasta hissedilen ağrı, birçok kası tutan ağrı, polimiyalji.


refusion : n. Kanın tekrar damarlara dönmesi.


reserpine : n. biochem. Arter basıncını düşüren ve müsekkin tesiri olan ve Rauwolfia serpentina'dan elde edilen bir alkaloid.


rheocardiography : n. Almaşık akım geçirildiği zaman dolaşımda meydana gelen değişikliklerin çizelge halinde gösterilmesi; reokardiyografi.


scytoblastema : n. İlkel deri.