Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

hypermnesia nedir?

hypermnesia : n. Çok kuvvetli hafıza.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botryotherapy : n. Üzüm tedavisi, sadece üzümle veya diyete bol üzüm ilavesiyle bazı hastalıkların tedavisi (kabızlık tedavisinde olduğu gibi).


drug-store : n. İlaç satılan dükkan, eczane.


epiploon : n. (pl. epiploa). İçorgan (bağır) askısı, omentum, epiplon.


hepatosplenomegaly : n. Hem karaciğer hem dalağın büyük oluşu.


hydrology : n. Sulardan ve suyun vasıfları ve yeryüzündeki dağılışı v.s. den bahseden bilim, su bilimi, hidroloji.


lipiduria : n. İdrarda yağ damlacıkları bulunuşu.


macroerythroblast : n. See: Macroblast.


microblepharism : n. Göz kapaklarının anormal küçüklüğü.


microbrachius : n. Kolları normale oranla çok küçük olan fetüs.


myogen : n. biochem. Kas plazmasında olan bir protein, miyojen.


myotenosits : n. Kas ve kiriş iltihabı, miyotenozit.


oligoplasmia : n. Kanda plazma miktarının azalması.


oxyhemoglobinometer : n. Kandaki oksijen miktarını ölçme aleti.


parablepsis : n. Hatalı görme, gözlerin eşyayı, olduğunun dışında yanlış algılaması, cisimlerin olduğundan başka şekillerde algılanması ile belirgin görme bozukluğu.


parallagma : n. Kırık kemikte parçaların üst üste binmesi.


pillion : n. Muvakkat sun'i (takma) bacak.


polyphalangism : n. El veya ayak parmak kemkilerinin normalden fazla olması.


prenasal : a. Burun'un önünde.


raphania : n. Çavdar hastalığı, rafanya.


rhotacism : n. "R" harfini yanlış telaffuz etme, rotasizm.