Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

hypermnesia nedir?

hypermnesia : n. Çok kuvvetli hafıza.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloated : a. Şişmiş, kabarmış, gerilmiş (gaz veya sıvı ile).


bromine : n. biochem. Br Sembolü ile bilinen atom no:35 ve atom ağırlığı; 80 olan kimyasal element, brom.


collum : . (pl. colla). Boyun.


commensalism : n. Farklı iki organizmadan birinin faydalandığı diğerinin ise, bu durumdan etkilenmediği müşterek yaşama şekli.


devitalization : n. 1. Cansızlaştırma, canlılığını yok etme; 2. Hassas diş pulpasını duyarsız hale getirme, diş sinirini öldürme.


dolichocephaly : n. Kafatası'nın uzun oluşu, kafatasında ön-arka kutrun transvers kuturdan uzun oluşu ile belirgin durum (sefalik indeks 75'in altındadır).


emotionalism : n. Kişinin fazla duygusal oluşu ve çabuk heyecanlanması ile belirgin ruhsal yapı göstermesi hali.


epidermoid : a. Epiderme benzer, epidermsi.


lactogenic : a. Süt salgısını uyaran.


gum boil : Diş etleri iltihabı (apsesi) parulis.


hospitalize : v. Hastayı hastaneye göndermek, hastaneye yatırmak.


imminence : n. Olacağına dair tehit durumu gösterme (Düşük tehdidinde olduğu gibi).


mammal : a. Memeye ait, mammalis.


mesorchium : n. Fetüs testini yerinde tutan periton kıvrımı.


mitral : a. Kalbde iki yapraklı kapağa ait (sol atrium ve sol karıncık arasında), mitral, mitralis.


normochromasia : n. Hücre veya dokuda normal boyama reaksiyonu, normokromazi.


nymphitis : n. "Nympha" iltihabı, nemfit.


pancreatic : a. 1. Pankreas'la ilgili; 2. Pankreas'taki hastalığın sebep olduğu, pankreas'taki bozukluğa bağlı.


paracme : n. Krizin son mertebesi.


petrosquamosal : a. Temporal kemiğin petrous ve squamous kısımları ile ilgili.