Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

hypermnesia nedir?

hypermnesia : n. Çok kuvvetli hafıza.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dextrocularity : n. Sağ göz ile sol göze oranla daha iyi görebilme hali, sağ göz hakimiyeti.


enema : n. Lavman, rektuma sıvı gönderilmesi, klisma.


gastrosplenic : a. Mide ve dalağa ait.


giddiness : n. Baş dönmesi, denge kaybı ve göz kararmasının eşlik ettiği geçici sersemleme hali.


gonococcal : a. Gonokoklara ait.


grain : n. 1. Hububat tanesi; 2. Tohum; 3. Eczacı tartısında 0.065 gram.


lacer : n. (pl. lacera). Yırtık, lacerum.


histologist : n. Histoloji uzmanı, histolog.


homocystinuria : n. İdrarda homosistin (sistine benzeyen ve kükürt ihtiva eden bir aminoasit) bulunması.


ketolysis : n. Keton cisimciklerinin parçalanıp erimesi, ketoliz.


micrology : n. 1. Mikroplar bilgisi, mikropbilim, mikroloji; 2. Mikroskopi bilimi.


neutrophilic : a. 1. Nötr boyalarla boyanabilen; 2. Reaksiyonu asit veya bazik olmayan.


oligometallic : a. Az miktarda maden ihtiva eden.


pearlite : n. biochem. Karbon ve demirden mürekkep madeni bileşim.


pectosinase : n. Pektoz'un pektin haline dönüşmesini sağlayan enzim.


parapsoriasis : n. Psoriasis benzeyen deri hastalığı.


peptonize : v. Pepsin tesiri ile hazmı kolaylaştırmak.


pericardiosymphysis : n. Perikardın iki yaprağının birbirine yapışması.


perinatal : a. Gebeliğin yirminci haftasından doğuma kadar geçen fetüs hayatına ait.


pseudoganglion : n. sinir üzerinde kalınlaşma gösteren kısım oluşturduğu, ganglion'a benzer kabartı, yalancı ganglion.