Bugün : 21 Ocak 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

hyperhydropexy nedir?

hyperhydropexy : n. Vücut dokularında aşırı miktarda su tutuluşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colporrhexis : n. Vaginanın yırtılması, vajen yırtığı.


dacryohemorrhea : n. Gözyaşı bezlerinden kanla karışık akıntı gelmesi, gözyaşının kanlı gelişi.


ectocondyle : n. Kemiğin dış lokması.


epiphysiolysis : n. Epifizin kemik diyafizinden ayrılması. epifizyoliz.


exocrine : n. Salgılarını özel bir kanal aracılığı ile boşaltan guddelere ait nitelik.


gastrojejunocolic : a. Mide, jejunum ve kolona ait.


phthisis : n. Verem, ftizi.


tepp : n. "Tetra ethyl proyphosphate" kelimeleri için kullanılan kısaltma.


Grcer's itch : n. kontakt dermatitis, özellikle una ve şekere karşı olan aşırı cilt duyarlılığı.


hepatalgia : n. Karaciğer ağrısı, hepatalji.


hysteromyoma : n. Uterus tümörü.


linguogingival : a. Dil ve dişetleri ile ilgili.


malleolus : n. (pl. Malleoli). Bacakla ayağın birleştiği yerde hem içi yanda hem de dış yanda deri altındaki kemiklerin yaptığı kabartı, aşık (çıkıntısı), malleol.


moron : n. Amerika'da kullanılan bir deyim.


neon : n. biochem. Ne sembolü ile bilinen, atom no:10 ve atom ağırlığı: 20.183 olan kimyasal element, neon, havanın bileşiminde bulunan bir gaz;


neurotrosis : n. Sinirin dezelenmesi, sinir incinmesi, nörotroz.


platyrrhine : a. Basık ve geniş burunlu.


potential : a.&n. 1. Kuvveti olan, kuvvetli, iktidarlı; 2.Elektrik potansiyeli; 3. Gerilim veya basınç.


pyrometer : n. 1. Yüksek ısı derecesini ölçme aleti, pirometre; 2. Isı tesiriyle cisimlerde vücuda gelen yayılmaları (genişlemeleri) ölçme aleti.


spondyl(o)- : pref. Omurga, omur, fıkra, vertebra spondylus.