Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

hyperhydropexy nedir?

hyperhydropexy : n. Vücut dokularında aşırı miktarda su tutuluşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchopulmonary : a. Bronşlara ve akciğerlere ait olan bu organlarla ilgili.


chlorotrianisene : n. Stilboesterol yerine kullanılan bir ilaç.


coherent : a. 1.Birbirine yapışık, birbirine tutunmuş, bitişik; 2. Tutarlı, birbirine uygun, insicamlı, mantıklı.


colonorrhea : n. Kolon'daki herhangi bir lezyoa bağlı olarak gelişen mükoz akıntı, müköz diyare.


defibrinated : a. Fibrini alınmış, fibrinsiz.


derivatine : n. 1. Türev, derivatif; 2. Tabii veya sun'i bükülme meydana getiren.


environment : n. 1. Çevre, etraf, civar; 2. Dış etkiler.


fervor : n. Sıcaklık, hararet, yüksek ateşin vücutta meydana getirdiği sıcaklık.


frenum : n. (pl. frena). Bir organın hareketini frenleyen zar kıvrımı.


galactemia : n. Kanda süt bulunması, galaktemi.


intensimeter : n. Röntgen ışınlarının enerjisini ölçme cihazı.


tentacle : n. Kamçı.


hemopleura : n. See: Hemothorax


hygroscopy : n. See hygrometry.


hyper : pref. Yukarı, çok, hiper.


hypercardia : n. Kalbin aşırı büyümesi, kalp hipertrofisi.


iso-immunization : n. Rh pozitif bir fetusu taşımakta olan annede veya kendisi Rh negatif olduğu halde, Rh pozitif kan transfüzyonu yapılan kimselerde anti-Rh, aglutinlerinin oluşması.


limophoitas : n. Açlığın sebep olduğu çılgınlık hali.


pledget : n. Yara tiftiği vea sargısı


pneumonopexy : n. Akciğerin göğüs duvarına tesbiti.