Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

hyperhydropexy nedir?

hyperhydropexy : n. Vücut dokularında aşırı miktarda su tutuluşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catheterization : n. Bir kateterin uygulanması, çoğu zaman idrar kesesine kateter sevkedilmesi kateterizasyon.


cholangeitis : n. Safra yolları iltihabı, kolanjit.


clairaudience : n. Normal olarak işitilmeyen sesleri işitme, fevkalade işitme hassası.


enclave : n. Organ veya dokunun içine sarılmış şey.


expulsion : n. 1. Dışarı atma, dışarı itme; 2. Dışarı atılma, dışarı itilme.


flesh : n. 1. Et; 2. Hayvanların kasları ve diğer yumuşak dokuları.


galeophilia : n. Kedilere karşı duyulan anormal sevgi.


gallium : n. biochem. G işaretiyle bilinen atom no:31 ve atom ağırlığı: 69.72 olan kimyasal element, galyum.


gastrointestinal : a. Mide ve barsağa ait, mide-barsak.


hepatomelanosis : n. Karaciğer melanozu.


hemic : a. Kana ait.


hemoalkalimeter : n. Kanın alkaliliğinin tayinine yarayan cihaz.


homoerotism : n. Cinsel dürtü ve arzunun aynı cinsiyetten kimseye yönelik oluşu, eşcinsellik, homoerotizm.


lipodystrophy : n. Vücudun üst taraındaki yağın erimesi, lipodistrofi.


map : n. Grafik, şema, harita.


mesomorh : n. Mezomorfi gösteren kişi


metroscope : n. Rahim içini muayeneye yarayan alet, uterusu muayene aleti, metroskop.


morphinism : n. Morfin iptilası, morfinomani.


morpho- : pref. 1. Şekil, biçim anlamına önek; 2. Yapı anlamına önek.


oolemma : n. Graaf folikülü içindeki ovum'un çevresini saran şeffaf zar.