Bugün : 20 Temmuz 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

hydrotis nedir?

hydrotis : n. Kulakta, özellikle iç kulakta seröz sıvı toplanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

consultant : n. Müşavir hekim (doktor), konsültan.


corectoipa : n. Pupillanın yer değiştirmesi.


crenate, crenated : a. Kertikli, cretanus.


digitigrade : a. Ayak parmakları üzerinde yürüyen, bu tarz yürüme gösteren (Bazı hayvanlarda olduğu gibi).


entopic : a. Normal yerinde bulunan.


epidermolysis : n. Deri gevşekliği, epidermoliz.


fibrotic : a. Fibrozise ait, fibrotik.


grain : n. 1. Hububat tanesi; 2. Tohum; 3. Eczacı tartısında 0.065 gram.


tenotomy : n. Kiriş ameimyatı, tenotomi.


hysterosalpingostomy : n. Salpenks ile uterus arasında anastomoz yapılması, histerosalpingostomi.


lalopathology : n. Konuşma bozuklukları ile uğraşan tıp dalı lalopatoloji.


mammose : n. Büyük memelilik, memelerin anormal büyüklüğü.


mega : pref. Büyük, aşırı derecede büyük anormal büyüme.


micrology : n. 1. Mikroplar bilgisi, mikropbilim, mikroloji; 2. Mikroskopi bilimi.


nephrolithiasis : n. Böbrektaşı hastalığı, nefrolityaz.


nodal : a. 1. Yumru ile ilgili, düğümle ilgili; 2. Düğümsü.


olea : n. See: Olive.


opsinogenous : a. Opsonin yapıcı.


oralogy : n. Ağız hastalıkları bilimi, oraloji.


pseudoplade : n. Küçük beyaz nedbelrle müterafık kellik.