Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

hydrotis nedir?

hydrotis : n. Kulakta, özellikle iç kulakta seröz sıvı toplanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

condylectomy : n. Kondilin ameliyatla çıkarılması, kondilektomi.


cycloid : n. Devri olarak iyileşen ve depresoyna giren şahsiyet tipi, sikloid.


dermalgia : n. Deri nevraljisi, cilt iltihabı, dermalji.


dropsical : a. 1. Su toplanmasıyla ilgili; 2. Su toplanması gösteren.


euthhyroid state : n. Trioid fonksiyonunun normal sınırlar içinde olması.


excited : a. Tahrik edilmiş, uyartılmış


gluteus : n. (pl. glutei). İlye kabael, ileum.


hidradenoma : n. Ter bezlerinin adenomu.


infarct : n. Enfarktüs.


iniencephalus : n. İniensefali gösteren fetüs.


ischiocele : n. Sakrasiyatik çentikte fıtık.


lymphostasis : n. Lenf akımının durması veya durdurulması, lenfostaz.


mysophobia : n. Kirlenme veya hastalık almaktan aşırı derecede korku, mizofobi.


oligohydruria : n. İdrarın anormal derecede yüksek onsantrasyonu.


omphalorrhagia : n. Göbek kanaması, omfaloraji.


oneirology : n. Rüya ilmi, rüyabilim.


pancytopenia : n. Kanda her çeşit hücrenin azalması, eritrosit, lökosit ve trombosit sayısının normalin altına düşmesi, pansitopeni.


per rectum : Rektum yolu ile.


salpingoscopy : n. 1. Östaki borusunun salpengoskop aracılığıyla muayneesi; 2. Küldoskop aracılığıyla tuba uterina (Fallop tübü)'ların gözle muayenesi.


salvarsan : n. Özellikle frengi ilacı olarak kullanılan arsenikli bir ilaç, arsfenamin.