Bugün : 26 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

hydrotis nedir?

hydrotis : n. Kulakta, özellikle iç kulakta seröz sıvı toplanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butane : n. Kronik myeloid lösemide kullanılan sitostatik bir ilaç.


cavitis : n. Vena cava (anatoplardamar) iltihabı.


chlorothiazide : n. Kan basıncını orta derecede düşüren güçlü bir diüretik ilaç.


cycloserine : n. tüberkülozda kullanılan bir antibiyotik.


decannulation : n. Herhangi bir vücut boşluğuna sevkedilen kanül (tüp)'ün çıkarılması.


entomology : n. Zooloji biliminin böcekler dalı, entomoloji.


epididymo-orchitis : n. Epididimis ve testislerin birlikt iltihaplanmas4.


epileptogenic : n. sara meydana getirebilme özelliğinde olan madde.


lactone : n. biochem. Laktik asitten çıkarılan güzel kokulu bir sıvı, lakton.


hepatatrophia : n. Karaciğer atrofisi.


hypocellularity : n. Dokudaki normal hücre sayısında ileri derecede azalma, hücre azlığı.


hypochrosis : n. 1. Eritrositlerde yetersiz hemoglobin bulunuşuna bağlı olarak gelişen anemi; 2. Deri renginin normale oranla soluk oluşu, renk soluklğu.


hyperthermia : n. Anormal yüksek ısı, hipertermi.


incarnation : n. Ete bağlama, etlenme (yara).


inial : a. İnyona ait.


lithium : n. biochem. Li sembolüi ile bilinen atom no:3 ve atom ağırlığı: 6.940 olan kimyasal element, lityum (en hafif maden).


monocyte : n. En büyük lökosit, monosit.


mosquitocide : a.&n. Sivrisinekleri yokeden (ilaç), moskitosid.


myo-endocarditis : n. Miyokardit ve endokarditin bir aradaolması.


neocytosis : n. Kanda neositlerin bulunması, neositoz.