Bugün : 29 Nisan 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

hydropigenous nedir?

hydropigenous : n. 1. Vücutta suyun birikmesine sebep olan; 2. hidrops yapan, hidropijen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brilliant green : n. Antiseptik anilin boyası.


enterodynia : n. Barsak ağrısı, enterodini.


enthetic : a. 1. Enthesis'le ilgili; 2. Dışardan konulan, dışardan temin edilen.


haplodermatitis : n. Komplikasyon göstermeyen deri iltihabı, basit deri iltihabı.


immunogenesity : a. Bağışıklık meydana getirebilme yetenğine sahip olan.


intramural : a. Bir organın duvarları (cidarları) içinde bulunan, duvariçi.


kinesimeter : n. Hareketin derecesini ölçen alet, hareket yeteneğindeki herhangi bir organda meydana gelen hareketin genişliğini ölçen alet, kinezimetre.


kraurosis : Kuruluk hali, kuruyarak çekilip büzülme ve buruşma.


lethality : n. Letalite, bütün hastalara nisbetle ölenlerin sayısı.


microcardia : n. Normalden küçük kalb.


microgenitalism : n. Dış üretim organlarının küçüklüğü.


monocle : n. Bir göz önüne konan mercek, monokl.


orchiectomy : n. Bir veya her iki testisin ameliyatla çıkarılması, orşiyektomi, orşidektomi.


osmolarity : n. Tesirli ozmotik basınç.


osteoncus : n. Kemik tümörü.


papaverine : n. Opium'dan elde edilen düz kasların spazmını çözücü etkiye sahip bir alkaloid, papaverin hidroklorid.


pectoriloquy : n. Ağızdan çıkan sözlerin göğüs duvarı tarafından nakledilmesiyle bunların oskültasyon ile duyulması, pektoriloki (göğüs hırıltısı).


pleomorphic : a. Birçok değişik şekiller arzeden.


postgeminum : a. Arka corpora quadrigemina.


protriptyline : n. Antidepresan.