Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

hydropigenous nedir?

hydropigenous : n. 1. Vücutta suyun birikmesine sebep olan; 2. hidrops yapan, hidropijen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiocele : n. Diaframdan geçen kalb fıtığı.


catalyze : v. biochem. Kolaylaştırmak, katalize etmek, katalizlemek.


foramen : n. (pl. foramina). Delik: Bri boşluğu başka bir boşluğa birleştiren delik veya bir kanalın ağzı.


globulolyctic : a. Eritrositleri eritici, hemoliz yapıcı.


glossopharyngeal : a. Dil ve yutağa ait.


guanine : n. Hücre çekirdeğinde nukleik asitlerin yapısınag iren organik bir bileşik.


hiatus : n. Yarık, hiyatus: Çatlak şeklinde oyuk veya yarık.


hydrate : n. v. biochem. 1. Su ile başka bir maddenin karışmasından vücuda gelen bileşim, hidrat; 2. su ile karışıp terkip yapmak.


meatorrhaphy : n. Uretra dış deliğinin ameliyatla genişletilmesini takiben kesilen uretra ucunun glans penis'e dikilmesi.


meconism : n. Afyonlu zehirlenme, mekonizm.


mucocele : n. Bir boşluk içinde mukus toplanması, mukosel.


myelinic : a. Miyeline ait.


narcosis : n. Ameliyat yapmak için duyu, hareket ve bilincin ekseriya solunum sistemi yolu ile eter, kloroform v.s. verilerek uyuşturulması, narkoz.


oophororrhaphy : n. Yumurtalığın pelvis duvarına dikilmesi.


ovalbumin : n. biochem. Yumurta akından elde edilen albümin.


oxypathia : n. 1. Oksipati: Duygu keskinliği, duyarlığın artması. 2. Asit zehirlenmesi.


plasmocytoma : n. Özellikle kemik iliğindeki plazma hücreleri (plazmosit'ler)'den gelişen kötü huylu bir tümör; plazmositom.


plutonium : n. biochem. Pu sembolü ile bilinen, atom no: 94 v atom ağırlığı: 242 olan kimyasal element, plütonyum.


postcava : n. Alt vena cava.


staphyl(o)- : pref. 1. Üzüm salkımışeklinde; 2. Küçükdil, dilcik, uvula.