Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

hydropigenous nedir?

hydropigenous : n. 1. Vücutta suyun birikmesine sebep olan; 2. hidrops yapan, hidropijen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiosphygmograph : n. Kalb ve nabız atımlarını çizelge halinde kaydeden alet.


cryptococcus : n. Bir mantar türü.


ectropic : a. 1. Dışa dönmüş, dışa çevrilmiş, 2. Herhangi bir kısmın dışa dönüşüyle ilgili.


enostosis : n. Kemiğin ilik kanalı içine doğru cereyan eden yeni doku büyümesi.


expansion : n. Açılış yayılma, genişleme (hacim).


flocculoreaction : n. Flokülasyon'la sonuçlanan serum reaksiyonu.


physallization : n. Sıvının çalkanması sonucu yüzeyinde köpük oluşması.


haunch : n. Kalça


ileosigmoid : a. İleum ve sigmoid kolon'la ilgili.


iridemia : n. İris kanaması, iridemi.


lysol : n. Mikropları öldürücü özelliği sebebiyle dezenfektan olarak kullanılan cresol ve diğer bazı maddeler karışımndan ibaret eriyik.


macrogingivae : n. Dişetlerinin aşırı büyümesi, dişeti hipertrofisi.


metroptosis : n. Rahim düşmesi, uterusun sarkması, metroptoz.


micrencephalon : n. Normale oranal çok küçük beyin.


necropneumonia : n. Akciğer gangreni, nekropnömoni.


negativism : n. Akıl hastalıklarının her şeye karşı düşüncesizce ayak diremesi ve herşeyin aksini iddia etmesi, negativizm.


nosochthonography : n. See: Geomedicine.


pharyngo-amygdalitis : n. Yutak ve bademcik iltihabı.


postradiation : n. Işınlama (Röntgen, radyum v.s.) sonu, radyasyon (sonrası, aşırı ışınlamanın sebep olduğu.


rehalation : n. Yeniden teneffüs etme.