Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

hydropigenous nedir?

hydropigenous : n. 1. Vücutta suyun birikmesine sebep olan; 2. hidrops yapan, hidropijen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brash : n. Midede duyulan yanma hissi, mide ekşimesi.


concave : n. Konkav, içbükey, concavus.


confabulation : n. Uydurma hikayeler anlatma belirtisi, konfabülasyon.


creatinine : n. biochem. Kreatinden türeyen bir metabolizma yıkımı ürünü, kreatinin.


deaf-mute : a. İşitme ve konuşma yeteneği olmayan kişi, sağır ve dilsiz kişi.


granulocytopoiesis : n. Granülositlerin meydana gelmesi (oluşumu).


intralaryngeal : a.Gırtlak içi, ırtlak içinde.


malacotic : a. Yumuşak.


melanemia : n. Kan kararması hastalığı, melanemi.


meningosis : n. Zar vasıtasiyle kemiklerin birbirine temas etmesi, meningoz.


myophonia : n. Kas kasılması esnasında duyulan hafif çıkırtı sesi.


peritonization : n. 1. Herhangi bir karın organının zedelenme veya kesik gösteren yüzünün peritonla örtülmesi, bu kısımlara periton getirilerek sütüre edilmesi; 2. Kesilerek açılan karın peritonu kenarlarının ameliyat sonu tekrar karşılıklı olarak dikilmesi, peritonizasyon.


precapillary : a. Küçük damar, son ucu kapiller halinde devam eden küçük arter veya ven.


ribonuclease : n. Ribonükleik asit oluşumunu sağlayan nezim.


sarcocarcinoma : n. See: Carcinosarcoma.


schistosomus : n. Yarık karınlı ucube.


seismotherapy : n. Titreşim tedavisi.


sporification : n. Sporların oluşması.


synthermal : a. Aynı ısıda, aynı hareketi taşıyan.


tropholast : n. Taneli protoplazma cisimciği.