Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

hydrogymnastics nedir?

hydrogymnastics : n. Sualtı cimnastiği (idmanı).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinomatous : a. 1. Kanserle ilgili; 2. Kanser yapısında, kanser tabiatında.


clinic : n. 1. Tıbbi veya cerrahi tedavi; 2. Muayenehane, klinik.


desensitize : 1. Nevrastenik halden muaf kılmak; 2. Duyarlığını azaltmak.


disengagement : n. 1. Serbest bırakılma, hapsedilmiş durumdan kurtulma; 2. Fetüs başının vagina'dan geçerek dışarı çıkması; başın doğumu.


effusion : n. dökülme, dökülen madde.


emboly : n. Bir damarın başka bir yerden gelmiş bir pıhtı ile tıkanması, emboli.


lactosuria : n. İdrarda laktoz bulunması, laktoz işeme, laktosüri.


hematoblastic : a. Kandaki renksiz küreciklere ait.


hemolyzation : n. Hemoliz oluşması.


homotransplant : n. Aynı türün benzeri olmayan bireyleri arasında yapılan doku ve organ nakli.


horror : n. 1. Ürperme, titreme; 2. Dehşetli veya korkunç şey.


hyperfibriignogenemia : n. Kanda fibrin miktarının aşırı artışı.


leukolysin : n. Lökositleri yokeden bir lisin.


liquefaction : Sıvılaştırma, sıvılaşma, sıvı haline koyma veya gelme


macrography : n. İri harflerle yazı yazma, iri yazma.


mould : n. Çok hücreli mantar.


myometrium : n. Uterusu oluşturan kas, dölyatağı kası, miyometr(iyum).


osteonecrosis : n. Kemik nekrozu, osteonekroz.


phatne : n. Diş çukuru.


proplexus : n. Yan karıncığın koroid sinirağı.