Bugün : 26 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

hydrogymnastics nedir?

hydrogymnastics : n. Sualtı cimnastiği (idmanı).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bruit : n. Hırıltı veya uğultu niteliğinde patolojik ses, özellikle oskültasyon esnasında duyulan anormal ses.


catatonia : n. Adalenni özel bir donmuşluk hali olup bir taraftan stereotip hareketler yapılır ve stereotip durum gösterilir, diğer taraftan pasif olarak organlar verilen durumu muhafaza ederler (çok defa Demans Prekosda görülür), katatoni.


cerebral : a. Beyne ait, cerebralis.


chromatophore : n. Pigment hücresi, pigment ihtiva eden renk verici hücre (Deri ve iris'te olduğu gibi).


coprophobia : n. Dışkı veya aptes eden kişi görmekten anormal şekilde tiksinme.


divisible : a. Bölünebilir, parçalara ayrılabilir.


edacity : n. Oburluk.


heredity : n. İrsiyet, soydanlık, kalıtım.


subilium : n. İlyumun en alt parçası.


hydropyosalpinx : n. Fallop tübü (tuba uteruna)'nün sıvı ve cerahat birikimi nedeniyle şişmesi.


ligation : n. Bağlama, bağlanma, ligatür konulması.


neurocentrum : n. Omur cismi.


onion : n. Soğan, unio, allium cepa (kusturucu, müdrir ve münebbihtir).


parotidosclerosis : n. Parotid bezinin sertleşmesi.


pericystitis : n. Mesane iltihabı, sidik torbası çevresindeki dokuların iltihabı, perisistit.


periprostatitis : n. Prostat çevresindeki maddenin iltihabı.


prognostic : a. 1. Prognoz'la ilgili; 2. Prognoz'un belirlenmesine yardım eden belirti, prognozu belirleyen belirti, prognostik.


pygopagus : n. Kaba etlerinden birbirine yapışık ikiz hilkat garibesi.


rhizodontrypy : n. Bir diş kökünün delinmesi.


rrhea : suff. Akış akma, ifrazat, ifraz.