Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

hydrocephaloid nedir?

hydrocephaloid : a. Hidrosefaliye benzer.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cation : n. biochem. Elektroliz usulünde katotta hasıl olan madde, bir müspet iyon.


defloration : n. Kızlık zarının yırtılması.


demimonstrosity : n. Canlının yaşamasını engelleyecek derecede ağır olmayan, doğuştan mevcut sakatlık.


dibromomannitol : n. Busulphan gibi tesir eden ve önceden busulphan kullanılmış olna vakalarda da etki gösterebilen bir ilaç.


dorsispinal : a. Sırt ve omurga ile ilgli, omurganın sırt tarafı ile ilgili.


ectoparasite : n. Konan organizmanın dış yüzeyinde yerleşerek yaşamını sürdüren asalak.


emboliform : a. Tıkaçbiçim, emboliform.


equinism : n. At yürüyüşü


extinction : n. 1. Ortadan kaldırma, yok etme, imha etme; 2. Ortadan kalkma, yok olma, imha olma; 3. Şartlı refleks'in kendisiin yaratan faktörün yetersizliği nedeniyle kayboluşu.


fibrogen : See: Fibrinogen.


gigantoblast : n. Çekirdekli iri eritrosit, normalden büyü eritroblast.


hemi- : pref. 1. Yarım, yarı; 2. Tek taraf.


hemotachometer : n. Kan akımının hızını ölçen alet, hemotakometre.


hyperchromatism : n. 1. Aşırı pigmantasyon; 2. Boyama yeteneğinin artması.


hyperpepsia : n. Mide salgısındaki hidroklorik asit fazlalığı nedeniyle gelişen hazımsızlık hali, hidroklorik asit fazlalığına abğlı sindirim bozukluğu.


immunifacient : a. Bağışıklık meydana getiren, bağışıklılaştıran, imünnojenik.


intracerebral : a. Beyniniçinde.


keratogneetic : a. Keratojeneze ait.


leukocidin : n. Lökositleri yokeden madde, lökosidin.


nevocarcinoma : n. Nevus (ben)'den gelişen kötü huylu tümör, nevokarisnom.