Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

hydrocephaloid nedir?

hydrocephaloid : a. Hidrosefaliye benzer.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boil : n. İçi cerahatle dolu deri lezyonu, çıkan, füronki.


cardiopath : n. Kalbinden rahatsız, kalb hastası.


crusted : a. Kabuk bağlanmış.


diestrus : n. Çiftleşme mevsimined memeli dişisinin gösterdiği kızışma devreleri arasında, cinsel aktivitede durgunluk ile belirgin kısa süre.


diverticulosis : n. Özellikle barsaklarda, birçok divertikül mevcut olması.


enzymology : n. Enzimlerin aypı vefonksiyonları ile uğraşan bilim dalı, enzimoloji.


filtration : n. 1. Süzülme; 2. Süzme.


ganglioform : a. Ganglion şeklinde, ganglion7a benzer biçimde.


lactobacillus : n. Bir bakteri çeşidi.


hairball : n. Mide veya barsakta görülen saçtan oluşmuş kitle.


intradermal : a. Deri içinde.


iridoncus : n. İris tümörü.


melanorrhaga : n. Kan karışımı nedeniyle dışkının koyu siyah renkte çıkışı.


micromastia : n. Memelerin normalden küçük olması, küçük memelilik, mikromasti.


oniomania : n. Aşırı alışveriş yapma arzusu, marazi eşya satın alma arzusu, her şeye sahip olmak isteme deliliği, onyomani.


onychotrophy : n. Tırnakların beslenmesi, onikotrofi.


opaque : a. 1. Donuk, şeffaf (saydam) olmayan, kesif; 2. Işığı geçirmeyen, opacus.


plantaris : n. taban kası.


pneumorrhagia : n. Akciğer kanaması, pnömoraji.


sequestrectomy : n. Sekesteri çıkarma ameliyatı.