Bugün : 17 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

hydraulics nedir?

hydraulics : n. Cereyan (hareket) halindeki sıvılardan bahseden bilim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colony : n. Bir veya daha çok sayıda bakterinin çoğalması ile meydana gelen bakteri yığını, koloni.


cytoplasty : n. Mesane ile ilgili herhangi bir estetik ameliyat.


defervescerice : n. Ateşin iniş safhası.


dereistic : n. Gerçeğe uygun olmayan düşünce, hayal ürünü düşünce.


destructive : a. 1. Tahrip edici, harap edici, organ veya vücudu yıkıcı; 2. Tahribat gösteren, harabiyet gösteren.


utriculitis : n. Sinus pocularis iltihabı.


hemigeusia : n. Dilin tek tarafında tat alma duyusu yokluğu.


im : pref. Olumsuzluk (eksiklik, yetersizlik, bozukluk, olmayış v.s.) anlamına önek.


isochronous : a. See: isochronic.


lienomyelomalacia : n. Dalak ve kemik iliğinin yumuşaması.


lobular : a. Lopcuğa ait lobularis.


liniment : n. Romatizma v.s için vücudu oğmakta kullanılan yağlı sıvı (ilaç).


linitis : n. Mide hücrei dokunun iltihabı, linit.


macies : n. Cılızlık, zayıflık, hareketlerde isteksizlik.


masculine : a. 1. Erkek (cins bakımından), erkeğe ait; 2.Erkeksi, erkek gibi (kadın).


mycetogenic : a. Mantarlardan ileri gelen, misetojen.


osmesthesia : n. 1. Koku hassasiyeti; 2. Kokuları ayırdedebilme yeteneği.


pancreatectomy : n. Pankreası kesip çıkarma ameliyesi, pankreatektomi.


sphenoidotomy : n. Sfenoid (kaması) sinüs ameliyatı.


sphincterectomy : n. Bir sfinkterin cerrahi olarak kesilmesi.