Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

hydraulics nedir?

hydraulics : n. Cereyan (hareket) halindeki sıvılardan bahseden bilim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coition : n. See: Coitus.


comissurotomy : n. Fibröz bantların veya halkaların cerrahi olarak kesilmesi.


cystopexia : n. Mesane'nin ameliyatla karın duvarına tesbiti.


dish : n. Tabak, içi çukur kap.


distal : n.&a. 1. Bir organın merkezden uzakta olan kısmı; 2. Merkez veya mafsaldan uzak, distal, uzaksal, distalis.


enterogastrone : n. biochem. Mide salgısını durduran ve duodenumda husule gelen bir hormon.


fitting : n. Deneme, prova.


gastrodynia : n. See: gastralgia.


hepatatrophy : n. Karaciğerin küçülmesi, karaciğer atrofisi.


hydrorrhea : n. Sulu ifrazat.


logokophosis : n. Kelime sağırlığı, konuşmayı duymama.


macromelia : n. El veya ayakların hipertrofisi, makromeli.


melitemia : n. Kanda şeker fazlalığı.


naupathia : n. Deniz tutması, nausea navalis


ounce : n. 28,35 gram, ons, uncia.


pathway : n. 1. Yol, gidiş yolu, seyir yönü (Sinir liflerinin seyri hakkında); 2. Gidiş şekli, seyir tarzı (Metabolik olay veya kimyasal reaksiyon hakkında).


peritctomy : n. Kornea etrafında halka şekilned bir konjonktif tabakasının kesilerek çıkarılması.


proteinase : n. biochem. Proteini parçalayan bir enzim.


proximo-ataxia : n. kol veya bacağa ayın yere arız olan ataksi.


semicartilaginous : a. Kısmen kıkırdaktan oluşmuş, yarı kıkırdak yapı gösteren.