Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

hydraulics nedir?

hydraulics : n. Cereyan (hareket) halindeki sıvılardan bahseden bilim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephaloridine : n. Cephalosporin'lerden elde edilen yarı-sentetik bir antibiotik.


chondroitin : n. biochem. Kondroitik asit ayrışımında meydanag elen bileşim (C18H27NO14), kondrotin.


cineradiology : n. Sineradyografi'nin uzmanlar tarafından değerlendirilmesi.


circumorbital : a. Orbita çevresinde, orbita'yı çevreleyen.


digitonin : n. biochem. Digitalis purpurea'dan çıkarılan bir saponin.


esophagomycosis : n. Mantarların sebep olduğu yemek borusu hastalığı.


ethics : n. pl. Bir diğer ve inanç sistemine bağlı olarak meydana getirilen belirli prensipler.


frit : n. Sun'i diş imalinde kullanılan bir çeşit erimiş cam.


hexonic : a. biochem. Hekson esaslarına ait.


hyperendocrinism : n. İç salgı bezlerinin aşırı çalışması, hiperendokrinizm.


hyperenergy : n. Kişinin aşırı enerji gösterişi hali, normalin üstünde areket veya çalışma gücü gösterme hali.


monomorphic : a. Yalnız bir şekilde olan, monomorfik


opisthotonos : n. Vücudun gerici kaslarının kasılması sonucu gövdenin yay biçimini alarak yere baş ve topuklarla dayanması.


phacometer : n. Lensin refraksiyon gücünü ölçen alet, fakometre.


phon- : pref. Ses, seda anlamına önek.


pleurolysis : n. see: Pneumonlysis.


podiatry : n. Ayak hastalıkları bilgi ve tedavisi, podiyatri.


proctopexy : n. Rektumun tesbiti, proktopeksi.


prone : a. 1. Yüzü koyun yatmış; 2. El ayası aşağı dönük olan.


respirator : n. 1. Teneffüs olunan havayı ısıtmak veya temizlemek için ağız veya buruna geçirilen cihaz respiratör; 2. Sun'i teneffüs yaptıran cihaz.