Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

hydraulics nedir?

hydraulics : n. Cereyan (hareket) halindeki sıvılardan bahseden bilim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carburet : v. biochem. Karbon ile birleştirmek veya doldurmak.


cephalopathy : n. Baş vya beyini ilgilendiren herhangi bir hastalık veya patolojik lezyon.


cheiloncus : n. Dudak tümörü.


fasciolar : a. Fascia dentata'ya ait.


gonocide : n. Gonokokları öldürücü.


greffotome : n. Deri veya doku grefi almada kullanılan özel bistüri.


hircus : n. (pl. hirci). 1. Koltukaltı kılı, barbula hirci; 2. Koltukaltı kokusu; 3. Kulak tragusu; 4. Kulak kılı, barbula tragi.


individual : a. 1. Kişi, fert; 2. Kişiye has, kişisel; 3. Tek, ayrı, yalnız.


leucoma : n. 1. Lökom: Korneanın beyaz renkteki (patolojik) lekesi; 2. Kornea kesafeti.


mammilliform : a. Meme başı şeklinde, meme başına benzeyen.


masseter : n. Çiğneme kası, masseter.


obduction : n. See: autopsy.


ophthalmostat : n. Göz küresini hareket göstermesine engel olacak şekilde geçici olarak tesbit eden alet, oftalmostat.


pleural : a. Plevraya ait, plevral.


propulsion : n. 1. Öne doğru eğilerek yürüme; 2. Öne doğru düşme eğiliim.


scopolamine : n. biochem. Solanacea familyasından elde edilen müsekkin ve gözbebeği genişletici özellikelre sahip zehirli bir alkaloid.


sialine : a. Tükrüğe ait, salya türünden, siyalin.


slows : n. Amerika'nın batı eyaletlerinde tehlikeli ve bulaşıcı bir sığır hastalığı, süt hastalığı.


tonsillopathy : n.Bademciği tutan herhangi bir ahstalık.


trophozoite : n. Bir protozoerin aktif ve hareketli şekli (karşıtı : kist).