Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

homogeneity nedir?

homogeneity : n. Bütünüyle aynı yapı ve özellikleri gösterme hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choreic : a. 1. Kore ile ilgili, kore'ye bağlı; 2. Kore niteliğinde, kore tabiatında.


cystoradiography : n. See: cystography.


demyelinate : v. Sinir lifleri çevresini saran miyelin tabakasını ortadan kaldırmak.


dissolvent : a. Eritici, çözücü.


euphytmia : n. 1. Nabız atımının gösterdiği ritmik düzen; 2. çeşitli organların karşılıklı ilişkilerinin yarattığı düzen.


excitation : n. Tahrik ve tenbih, uyartı.


gallamine : n. Tübokürarin'e benzeyen, ancak etkisi daha kısa süren bir adale gevşetici.


gastroscope : n. Mide içini görerek muayeneye yarayan alet, gastroskop.


tent : n. & v. 1. Yara fitili; 2. Cerrah mili; 3. Cerrah mili ile yoklamak; 4. Fitil ile yarayı işletmek.


terebration : n. 1. Delme, oyma; 2. Oyucu veya delici nitelikte ağrı.


hyperbilirubinemia : n. Kanda bilirubin fazlalığı.


hypochlorization : n. Günlük yiyeceklerden tuzun azaltılması, tuz sınırlaması (Böbrek hastalıkları v.s. durumlarda uygulanan bir tedavi yöntemi).


lipemia : n. Kandaki lipit konsantrasyonunun normalden fazla oluşu, lipemi.


microbiologist : n. Mikrobiyoloji mütehassısı, mikrobiyolog.


microscelia : n. Bacakların normalden küçük olması, küçük bacaklılık, mikroseli.


midwife : n. Ege.


omentofixation : n. Omentum'un karın duvarına veya herhangi bir karın organına dikişle tesbit edilmesi, omentofiksasyon.


orthoptics : n. Görme eksenlerinin düzeltilmesi bilimi.


ovoalbumin : n. Yumurta beyazında bulunan albümin.


pleurocollesis : n. Plevra'nın viseral ve paryetal tabakalarının birbirine yapışması.