Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

homogeneity nedir?

homogeneity : n. Bütünüyle aynı yapı ve özellikleri gösterme hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastula : n. Morula'yı oluşturan hücre kümesinin artması ve ortada boşluk farklılaşmak üzere yeni bir diziliş göstermesiyle belirgin gelişim devresindeki gebelik ürünü.


bronchorrhea : n. Bronş mukozasından aşırı salgı çıkması, ifrat derecede bronşiyal akıntı.


debilitate : v. Zayıflatmak, kuvvetten düşürmek, halsizleştirmek.


erythrotoxin : n. biochem. Eritrositlere etki yapan bir toksin.


excitableness : n. Tahriş yeteneği.


flea : n. Siphonaptera türüne ait kan emici bir böcek, pire.


gametosis : n. Plazmodi gametlerini meydana getirecek cinsiyet hücresi, gametosit.


grinders : n. pl. Azı dişleri ,molar dişler.


lupus : n. Kronik gidişli deri tüberkülozu, lupus.


mammillitis : n. See: Thelitis.


mastopexy : n. Sarkık göğsün cerrahi tesbiti.


melancholiac : a. Melankoli gösteren kişi, melankoli7li


meningorhachidian : a. Omurilik ve meninkslere ait.


methylphenobarbitone : n. Phenobarbitone'a oranla antikonvulsif etkisi daha güçlü olan bir madde.


neutralize : v. 1. Eriyiğin asit veya alkali (kalevi) etkisini ortadan kaldırmak, nötralize etmek; 2. Herhangi bir şeyi tesirsiz hale getirmek.


opaque : a. 1. Donuk, şeffaf (saydam) olmayan, kesif; 2. Işığı geçirmeyen, opacus.


ossiculectomy : n. Kulak kemikçiklerini çıkarma ameliyesi, osikülektomi.


osteoscope : n. Önkol kemiklerinin kesafetinden faydalanarak röntgen ışını cihazının muayenesini mümkün kılan alet.


papillomatous : a. 1. Papillom ile ilgili; 2. Papillom gösteren, papillom ile belirgin; 3. Papillom yapısında, papillom tabiatında.


paraffin : n. biochem. Maden kömüründen çıkarılan renksiz bir yağ, parafin.