Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

homogeneity nedir?

homogeneity : n. Bütünüyle aynı yapı ve özellikleri gösterme hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bran : n. Kepek.


cavernoscopy : n. Kavernoskop aracılığıyla herhangi bir boşluğu muayene etme.


circumcision : n. Sünnet.


cordial : a. 1. Kalble ilgili; 2. kalbi uyarıcı; 3. Tatlılaştırılmış alkollü sıvı, bir çeşit likör.


cube : n. zar, küb, cubus.


ecosystem : n. Canlı organizma ile çevresi arasında karşılıklı ilişki ve etkilerin varlıı esasına dayanan ekolojinin ana kuralı.


galvanomuscular : a. Kasa uygulanan galvanik cereyandan meydana gelen.


genual : a. 1. Dizle ilgili; 2. Dize benzeyen.


irascibility : n. Çabuk öfkelenme, uyarı karşısında hemen kızgınlık gösterme hali.


kainophobe : n. Yeniliklere karşı ürküntü duyan kimse, yeniliklerden korkan kişi.


kapselcoccus : n. Piyosalpenkste bulunan bir mikrop.


keratodermatitis : n. Derinin boynuzumsu tabakası (stratum corneum)'nın iltihabı.


morcellation : n. İri bir tümör ve oluşumun parçalara ayrılarak çıkarılması.


nematodosis : n. See: Nematodiasis.


omphaloid : a. Göbek şeklinde.


oxyphonia : n. Sesin anormal edrecede keskin olması hali, okisfoni.


preventive : a.&n. 1. Koruyucu olarak; 2. Bir hastalığın cerrahi müdahale olmadan ilaç v.s. ile tedavisi; 3. Hastalığın önüne geçmek için alınan ilaç, tedbir, aşı, prevantif, profilaktik.


restless : a. Durmaksızın hareket eden, huzursuz.


roentgenotherapy : n. Röngten ışınları ile tedavi, röntgen tedavisi, röntgenoterapi.


salpingoscope : n. Nazofarenks ve Eustachi borusu muayenesinde kullanılan bir alet, salpengoskop.