Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

homogeneity nedir?

homogeneity : n. Bütünüyle aynı yapı ve özellikleri gösterme hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bismarsen : n. biochem. Frengi tedavisinde kullanılan bizmut ve arsenikli müstahzar.


consistency : n. Kıvam, herhangi bir maddenin koyuluk veya sertlik derecesi.


drowning : n. Suda boğulma.


electrocardiographyy : n. Kalbin çalışmasından doğan aksiyon akımlarının yazılması.


E.S.R. : n. "erytrocyt sedimentation rate, alyuvar sedimentasyon değeri" deyim için kullanılan kısaltma.


eventration : n. Karındaki organların dışarıya çıkması.


fellattorism : n. See: fellation.


instinctive : a. 1. İçgüdü ile ilgili, içgüdüsel; 2. İçgüdü halinde kendisini hissettiren, dürtü şeklinde içten gelen.


isogeneric : a. 1. Aynı cinsle ilgili, aynı cinse ait; 2. Aynı cinse mensup diğer bir kimseden elde edilen (gref v.s. hakkında).


laryngopharyngectomy : n. Gırtlak ve yutağın ameliyatla çıkarılması.


laxation : n. 1. Barsak muhteviyatını boşaltma; 2. Gevşeme, gevşeklik.


mesenteric : a. see: Mesaraic


metallurgy : n. Maden tasfiyeciliği bilgisi.


metrorrhexis : n. Uterus yırtılması, rahim yırtığı.


neurotherapy : n. sinir hastalığı tedavisi, nevroterapi, psikoterapi.


ochrometer : n. Kapiller tansiyonu ölçme aleti, okrometre.


parotis : n. Kulakaltı tükürük bezi, parotid bezi.


paraparetic : a. 1. Paraparezi ile ilgili; 2. Paraparezi gösteren kişi.


rhinosalpingitis : n. Burun mukozası ve Eustachi borusunun iltihabı.


sialoangiitis : n. Salya kanalı iltihabı.