Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

homalocephalous nedir?

homalocephalous : a. basık kafaya sahip, basık kafalı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canaliculus : n. Kanalcık, kanalikül.


broca's area : n. Cerebrum'un sol yarı küresinde, Sylvius yarığının başlangıç bölümünde bulunan motor konuşma merkezi.


carotenase : n. biochem. Karoteni A. vitamine çeviren bir enzim.


cholangiogastrostomy : n. Bir safra kanalının mide ile anastomozu.


chondroprotein : n. Kıkırdakta olan bir protein.


dullness : n. 1.Akciğerin sertleşmiş bölgesi üzerinde perküsyon'da alınan titreşimsiz sesin niteliği; 2. Donukluk, matlık, körlük.


electrolytic : a. Elektrolize ve elektrolite ait, elektrolitik.


encephalopathy : n. Beyin hasatlığı.


enclave : n. Organ veya dokunun içine sarılmış şey.


energometer : n. Nabzı tetkike mahsus alet.


extra-articular : a. Eklemdışı.


furunculosis : n. Çıbanlar nedeniyle meydana gelen durum.


germicidal : a. Mikropları öldürücü


homicidal : a. Adam öldürme ile ilgili.


kineplastic surgery : n. Bazı adale gruplarının izole edilerek, modifiye bazı protezlerin çalışmasını sağlama içinde görevlendirildiği gibi bir çeşit ameliyat.


lithotriptic : a. 1. Mesane taşını eriten, 2. Mesane taşını eritici faktör.


logomania : n. Durmaksızın konuşma eğilimi, akıl hastalarında görülen konuşma hali (Hasta daldan dala atlayarak durmaksızın konuşur).


myx(o) : pref. 1. Sümük; 2. Balgam.


ophthalmostat : n. Göz küresini hareket göstermesine engel olacak şekilde geçici olarak tesbit eden alet, oftalmostat.


oro- : pref. 1. Ağızla ilgili; 2. Serum, masıl.