Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

homalocephalous nedir?

homalocephalous : a. basık kafaya sahip, basık kafalı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholera : n. Kolera.


creatinemia : n. kanda aşırı miktarda kreatin bulunuşu.


edeology : n. Üretim (jenital) organlnarı bilgisi.


fascicular : a. 1. Demete ait, 2. Demetsi, 3. Demet halinde.


flavonoid : n. biochem. P vitaminine benzeyen ve kanamaya karşı kullanılabilen maddelreden biri.


gustometry : n. Gustometre ile tat duyumunun derecesini tesbit etme.


hematocytopenia : n. Kanın hücresel elementlerinin azalması, hematositopeni.


hidrosis : n. 1. Hidroz, bol miktarda terleme; 2. Terin özel bezler tarafından yapılıp dışarı salınması; 3. Terbezi hastalığı.


interpolation : n.Vücudun herhangi bir yerine ameliyatla yeni doku aktarma, tdoku aktarımı, doku nakli.


magnesic : a. biochem. Magnezyuma ait.


methoxamine : n. Kan basıncının yükseltilmesinde kullanılan pressör bir ilaç.


oothecosalpingitis : n. Yumurtalık ve Fallop tübü (tuba uterina)'nün beraber iltihabı.


pelviccephalometry : n. Fetüs başı ve anne pelvisi kuturlarının ölçülmesi (baş-pelvis uygunsuzluğunu araştırma amacıyla).


peribronchiolitis : n. Bronşiyal çevresi iltihabı, peribronşiyolit.


prechordal : a. Notokordun önünde bulunan, notokordönü.


psychometrician : n. Psikometri uzmanı.


radiology : n. röntgen ışınlarına ve onların tesirlerini inceleyen fizik dalı, radyoloji.


rutidosus : n. Kornea'nın ölüme yakın gerginliğini kaybederek büzüşmesi.


sacculation : n. Birçok küçük kesenin bir arada bulunması.


salicylate : n. biochem. Salisilik asidin tuzu, salisilat.