Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

homalocephalous nedir?

homalocephalous : a. basık kafaya sahip, basık kafalı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catarrhal : a. 1. Nezleli; 2. Nezleye ait.


craniotome : n. Fetüs başını delmede kullanılan alet, kraniotom.


dehydorcholesterol : n. See: calciferol.


dermatocellultis : n. Cilt ve derialtı hücresel dokunun iltihabı.


dizygotic : a. 1. Birbirinden ayrı döllenmiş iki yumurta (zigot)'dan gelişen, dizigotik; 2. Birbirinden ayrı döllenmiş iki yumurta (zigot) ile ilgili.


enteroplegia : n. Barsak felci, enteropleji.


fibroadenia : n. Lenf dokusunun fibröz dejenerasyonu, fibroadeni.


fluoroscope : n. Röntgen ışınlarının yardımı ile iç organların görülebilmesini sağlayan alet, floroskop.


fruncle : n. Çıban, furunculus.


germicidal : a. Mikropları öldürücü


tenoplasty : n. See: Tendoplasty.


histography : n. Dokuların tavsifi, histografi.


inspiratoy : a. 1. Havanın akciğerlere çekilmesiyle ilgili, soluk alışla ilgili; 2. Soluk almaya aracılık eden, soluk almaya yarayan.


lymphadenomatosis : n. See: Lymphomatosis.


moniliasis : n. Monilia cinsi mantarların, özellikle Monilia (Candida) albicans'ın sebep olduğu mantar hastalığı, kandidiazis, monilyazis.


nem : n. 1. gr. sütün verdiği kalori.


plateletpheresis : n. Verici kanındaki trombositleri ayırarak, trombosit yetersizliği gösteren kimseye transfüzyon yapma.


pneumatometry : n. Solunum hareketlerini ölçme (bilgisi).


polymerize : v. biochem. Polimer halinde birleştirmek veya birleşmek.


resectable : a. Ameliyatla çıkarılabilir.