Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

homalocephalous nedir?

homalocephalous : a. basık kafaya sahip, basık kafalı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastophthoria : n. Kurşun, arsenik, alkol zehirlenmeleri ve sifiliz sonucunda tohum hücrelerinin bozulması.


chondrodynia : n. Kıkırdak ağrısı.


dilaceration : n. 1. Yarılma, yırtılma, birbirinden ayrılma; 2. Katarakt ameliyatında göz merceği kapsülüne kesit yapma.


elastin : n. biochem. Elastik dokularda bulunan bir skleroprotein.


estruation : n. 1. Kızışma hali, memeli hayvan dişisinin erkekte cinsel ilişkiye şiddetli eğilim göstermesi hali; 2. Mememil dişisindeki kızışma devresi.


femorotibial : a. Femur ve tibyaya ait.


fundic : a.See: Fundal.


lagophthalmus : n. Gözkapaklarındaki bir arıza dolayısile gözün tamamen kapanmaması, lagoftalmi.


tenosynovectomy : n. Kiriş kılıfını çıkarma ameiyatı, tinosinovektomi.


gravimeter : n. Maddenin özgül ağırlığını belirlemede kullanılan alet.


hysterocele : n. Rahim düşüklüğü, uterus düşmesi, histerosel.


idiogenesis : n. Kendiliğinden veya sebebi bilinmeksizin oluşma, özellikle idyopatik nitelikte herhangi bir hastalığın oluması.


ileosigmoidostomy : n. İleum ile sigmoid dirseği arasında anastomoz yapılması, ileosigmoidostomi.


indoxyluria : n. İdrarda fazla miktarda indoksil bulunuşu.


macerative : a.Maserasyon gösteren, maserasyon'la belirgin.


mediastinitis : n. Mediyastin(um) iltihabı.


nabothian pollicles : n. Servikal uterus bölgesinde bulunan ve kronik iltihap geçirmekte olan guddelerin kistik genişlemesi.


ophthalmophthisis : n. 1. Gözün büzülerek küçülmesi, oftalmoftiz; 2. Gözün normal gerginliğini kaybederek yumuşaması, oftalmomalasi.


ordinate : n. Bir grafikte yatay çizgiye dik olan çizgi (ordone).


podelcoma : n. Mantar enfeksiyonu nedeniyle ayakta meydana gelen kronik hasatlık. See: Madura foot.