Bugün : 28 Mayıs 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

homalocephalous nedir?

homalocephalous : a. basık kafaya sahip, basık kafalı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantholysis : n. Göz kapağı aralığını genişletmek amacıyla canthus'a kesit yapam.


ceratin : n. Boynuzumsu oluşular (saç, tırnak vs)'ın esas yapısını oluşturan sert madde, keratin.


differential blood count : n. Lökosit formülü, kanda mevcut lökosit cinslerinin hangi oranda olduğunun saptanması.


distance : n. 1. Mesae, uzaklık, iki nokta arasındaki mesafe; 2. Zaman aralığı, iki olay arasında geçen müddet.


duodenotomy : n. Duodenum'a kesit yapma, kesit yaparak duodenum'u açma.


encephalodialysis : n. Beyin yumuşaması.


exopathic : a. Vücudun dışından kaynaklanan, eksopatik.


gastroptosis : n. Mide düşüklüğü.


uviometer : n. Ultraviyole dalgaları ölçen alet, üviometre.


helminthhagogue : n. Parazit düşürücü ilaçlar.


hematology : n. Normal ve patolojik kan bulgularından bahsedenbilim, hematoloji.


histolysis : n. Organik dokuların dağılıp çözülmesi, doku erimesi.


hymen : n. Kızlık zarı, himen.


hypotensive : a. n. Düşük tansiyonlu (şahıs), tansiyonu anormal derecede düşük olan (şahıs).


iridocyclochoroiditis : n. İris, silyer cisim ve koroidin iltihabı.


myosinose : n. biochem. Miyosinin sindirilmesinden meydana gelen bir albümoz.


nephrosclerosis : n. Böbrek sklerozu, nefroskleroz.


oocytase : n. Yumurtalık hücrelirin tahribeden veya yok eden enzim.


ornithosis : n. Kuşlara ait hastalıkalrın insanlarda görülen şekli.


orthodontia : n. Çenedeki duruşları bozuk olan dileri düzgün bir duruşa getirmeyi öğretne bilim, ortodonsi.