Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

holosteosclerosis nedir?

holosteosclerosis : n. Yaygın osteoskleroz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsicum : n. Deride hiperemi meydana getirici olarak kullanılan bir çeşit Afrika biberi.


condom : n. prezervatif


febricant : a. Vücut ısısını yükselten, ateş yükselmesine sebep olan.


gestosis : n. Gebelik sırasında toksemik belirtiler, jestoz.


gram-negative : a. Gram metodu ile boyandığı zaman boyayı almayan.


haustra : n. pl. Haustrum7un çoğulu.


hemotachometer : n. Kan akımının hızını ölçen alet, hemotakometre.


hostility : n. Düşmanlık, aşırı kızgınlık, husumet.


index : n. (pl. indicis). 1. İşaret (şahadet) parmağı; 2. Herhangi bir parçanın standard bir büyüklüğe oranını veren rakam; 3.İşaret.


irresponsible : a. 1.Sorumluluğunu kavrama yeteneğinden mahrum; 2. Sorumluluğunu kavrama yeteneğinden mahrumiyet sebebiyle hareketlerinden mesul olmayan kimse,sorumsuz kimse (Bazı akıl hastaları gibi).


lying : n. 1.Doğum, çocuk doğurma; 2. Lohusalık. (See: Child-bed).


methylate : n. biochem. Metil alkol ile bir baz bileşimi, metilat.


multilobular : a. Çok sayıda lobül'den oluşmuş, çok lobüllü.


polygenesis : n. Bir doğumda çok sayıda yavru meydana getirme.


position : n. 1. Durum, vaziyet, şekil, yer, pozisyon; 2. Çocuğun uterus içindeki durumu; 3. Özel muayeneler için vücuda verilen bazı durumlar.


postinfluenzal : a. See: Postgrippal.


proctoperineoplasty : n. Rektum ve perine (apışarası)'nın plastik tamiri.


psychopath : n. Akıl veya ruh dengesi bozuk olan kimse, psikopat.


reactivate : v. Tekrar aktif hale getirmek, yeniden etki gücü kazandırmak, özellikle etki gücünü kaybetmiş bağışık kanı tekrar eski durumuna getirmek.


rheumatologist : n. Romatoloji mütehassısı.