Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

holosteosclerosis nedir?

holosteosclerosis : n. Yaygın osteoskleroz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butyl : n. biochem. Bir karbonhidrat radikali. (C4H9).


colohepatopexy : n. Kolon'un ameliyatla karaciğer'e tesbit edilmesi.


endonasal : a. Burun içi(ne ait).


fascia : n. (pl. fasciae). Akzar, fasya.


gastrosplenic : a. Mide ve dalağa ait.


giggling : n. kıkır kıkır gülme (Bazı akıl hastalarında görüldüğü gibi).


physaliform : a. Kabarcık şeklinde, kabarcığa benzer.


vaccinial : a. İneklerde görülen çiçek hastalığı ile ilgili.


hematocelia : n. Periton boşluğunda kan toplanması, hematoseli.


hematophagous : a. Kanda yaşayan, kanla beslenen, kan emen.


involutionary : a. Gayriihtiyari, istemeyerek.


myopic : a. 1. Uzaktan iyi görmeyen; 2. Miyopiye ait.


neuromyelitis : n. Sinir ve omurilik iltihabı, nevromiyelit.


pararhythmia : n. Ritim bozukluğu.


polyphasic : a. Çok safhalı.


proctovalvotomy : n. Rektum kanatlarının ameliyatı.


pseudocholesteatoma : n. Yalancı kolesteatom.


pseudohermaphrodite : n. Yalancı hermafrodit.


psychotogenic : a. Psikoz meydana getirici, psikoz oluşturucu.


sustentaculum : n. (pl. Sustentaculi). Destekbağ.