Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

holosteosclerosis nedir?

holosteosclerosis : n. Yaygın osteoskleroz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsular : a. Kapsüle ait, capsularis.


dement : n. Bunama gösteren kişi.


exanthematous : a. 1. Ekzantem'le ilgili; 2. Ekzantem gösteren; 3. Ekzantem tabiatında, ekzantem'e benzeyen.


genuclast : n. Diz eklemindeik yapışıklıkları ortadan kaldırmada kullanılan cerrahi alet.


hernioid : a. Fıtıksı, fıtığa benzer.


hemopneumothorax : n. Plevra boşluğuna kan ve hava dolması.


heterocrine : n. Birkaç değişik madde saglılayan.


holotonic : a. 1. Holotoni ile ilgili; 2. Holotoni gösteren.


hysteralgia : n. Uterus ağrısı, histeralji.


kerunophobia : n. Marazi şimşek korkusu, keronofobi.


mefruside : n. İlk 12 saat boyunca en yüksek seviyede uzun ve ılımlı etkisi olan bir ilaç, diüretik.


megacephaly : n. Başın normale oranla büyük oluşu.


milking : n. Süt sağma, meme başını sıkarak süt çıkarma.


myosynizesis : n. Kasların yapıqması.


oscheal : a. Skrotum'la ilgili.


pasteurellosis : n. Pasteurella cinsi bakterilerin sebep olduğu enfeksiyon, pastörelloz.


parangi : n. See: Yaws.


psychophysiology : n. Ruhi ve fizyolojik hadiseler arasındaki ilgileri inceleyen bilim.


sedative : a.&n. 1. Teskin edici, müsekkin, sedatif; 2. (pl.) Sakinleştirici, ağrı dindirici maddeler, sedatifler.


spectroscopy : n. Işın tahlili bahsi, spektroskopi.