Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

holosteosclerosis nedir?

holosteosclerosis : n. Yaygın osteoskleroz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

consumption : n. Göğüs hastalığı, verem, tüberküloz


contracture : n. 1. Kasın devamlı kasılma halinde oluşu (Spazm nedeniyle veya antagonist kasların felcine bağlı olarak); 2. Kasın devamlı kasılma halinde oluşu ve aksi istikamette yaptırılan harekete direnç göstermesiyle belirgin eklem bozukluğu (Fibrosis'e bağlı).


copper : n. biochem. Bakır, Cu sembolü ile bilinen, atom no:29 ve atom ağırlığı: 63.54 olan kimyasal element.


elliptocytosis : n. Alyuvarların oval şekilde olduğu anemi.


female : n. Dişi, kadın.


fetal, foetal : a. Fetusa ait, fetalis.


interatrial : a. Kalb atriyumlarının arasında bulunan, atriyumlararası.


hexoestrol : n. Stilboestrole benzer özellikleri olan ve aynı amaçla kullanılan sentetik bir madde.


ischogalactic : a. 1. Süt salgılanmasını durduran veya geciktiren; 2. Lohusalık devresinde süt salgılnamasını durdurucu ilaç, laktasyonu durdurucu ilaç.


keto : pref. Keton, keton cisimcikleri, keton grubu anlamına önek.


metachromasia : n. Metokromazi.


nucleotide : n. biochem. Nükleaz faaliyeti ile içinde nükleik asidin parçalandığı bileşimlerden biri, nükleotid.


onychopathic : a. Onikopatiye ait veya sebebiyet veren.


ophthalmodynia : n. Göz ağrısı (romatizması), oftalmodini, oftalmalji.


pectase : n. biochem. Meyvalarda pektinin demetilasyonunu katalize ederek pektik asit meydanag etiren enzim, pektaz.


photodynamic : a. 1. Işığın kazandırdığı enerji ile ilgili; 2. Işığın kazandırdığı enerji ile faaliyet veya hareket gösteren; 3. Işıkta parıldayarak kendisini belli eden.


pneumonectasia : n. See: Pulmonary emphysema.


pneumoradiography : n. Hava zerkedildikten sonra bir kısmın radyografisi.


radiculoganglionitis : n. Arka omurga (belkemiği) sinir kökleri ve gangliyonlarının iltihabı.


scrobiculate : a. Çukurları olan, çukurlu.