Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

holosteosclerosis nedir?

holosteosclerosis : n. Yaygın osteoskleroz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coronal : a. Kafatasının kenarına ait, taça ait, koronal, coronalis, coranius.


decidual : a. 1. Desidüa ile ilgili; 2. Desidüa'a benzeyen.


effeminacy, effemination : n. Kadınlaşma, dişileşme.


encephalomeningopathy : n. Beyin ve meninkslerle ilgili hastalıklar.


frolement : n. 1. Perikart lezyonlarında oskültasyon esnasında duyulan hışırtı sesi; 2. Bir çeşit masaj, avuç içi ile hafifçe bastırmak suretiyle yapılan masaj şekli.


gastroileostomy : n. Mide ile ileum arasında anastomoz yapılması.


homogenization : n. Yapı bakımından bütünlük kazandırmal, tümüne aynı yapıyı verme, homojenleştirme.


hyperonychia : n. Tırnakların büyümesi, tırnak hipertrofisi.


leprologit : n. Leproji uzmanı, leprolog.


melanic : a. Siyahımsı renk gösteren, siyahımsı renkte.


microanalysis : n. biochem. Çok ufak miktaralrı tahlil, mikroanaliz.


micronutrients : n. Vücutta çok az miktarda bulunmalarına rağmen organizma için mutlak gerekli bir kısım maddeler (bazı minareller, vitaminler v.s.).


morcellation : n. İri bir tümör ve oluşumun parçalara ayrılarak çıkarılması.


onych- : pref. Tırnak veya tırnaklar anlamına önek.


pant : n. 1. Soluma, nefesi kesilme; 2. Yürek çarpıntısı.


pedometry : n. Pedometre ile adım sayısının kaydedilmesi.


perilymphadenitis : n. Lenf düğümü çevresindeki dokunun iltihabı.


psychrophilic : a. Soğuktan hoşlanan, düşük ısıyı seven (15-20° santigrat ısıda üreyen bakteriler için denir).


revulsive : a. & n. Hastalığı vücudun bir kısmından diğer bir kısmına nakleden (ilaç), revülsif.


scientist : n. Alim, bilgin,fen adamı.