Bugün : 22 Haziran 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

histotome nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

histotome : n.Mikrotomide kullanılan kesme aleti, histotom.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchi : n. Trachea'nın alt tarafta ikiye ayrılması ile meydana gelen iki adet tüp şeklinde oluşum.


detoxication : n. 1. Bir zehirin veya ilacın meydana getirdiği toksik etkileri azaltma veya ortadan kaldırma; 2. Toksik nitelikte bir maddenin vücutta daha az toksik bir maddeye çevrilmesi, metabolik detoksikasyon.


dilator : n. Genişletici faktör veya araç.


feeder : n. 1. Beslenen, gıda alan (insan, hayvan ve bitki); 2. Bebeğe süt verilen ağzı emzikli şişe, biberon.


foveola : n. (pl. foveolae).Çukurcuk.


genesiology : n. Jenerasyon ilmi, üremebilim, jenezyoloji.


subliminal : a. Bilinçaltı, bilinç altında bulunan veya olan.


gyration : n. Dönme, dairesel hareket gösterme.


hepatin : n. See: Glycogen.


histolysis : n. Organik dokuların dağılıp çözülmesi, doku erimesi.


jejunocecostomy : n. Jejunumu çekumla ameliyatla birleştirme, jejunum ile çekum arasında anastomoz yapılması.


jugal : a. Yanak veya elmacıkkemiğine ait.


obstinate : a. Tedaviye inat eden.


occlusion : n. 1. Occlusio, oklüzyon: Ağız kapandığı zaman dişlerin kavuşması hali; 2. Bir gazla bir metal arasında veya bir çökelek ile eriyebilne madde arasında moleküler yapışma (adhesion) bulunma hali.


pederast : n. Pederasti'ye müptela kişi.


phosphatide : n. See: Phospholipid.


psychorrhea : n. İnsicamsız düşünce sürüsü, psikore.


psychosomimetic : n. pl. Psikoza benzer semptomların meydana gelmesine sebep olan ilaçlar.


purinase : n. Pürin'i parçalayıcı enzim, pürinaz.


respiratory : a. Teneffüse ait, solunuma yarayan, respiratorius.