Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

hippocampal nedir?

hippocampal : a. Hippocampus'la ilgili, hipocampus'a ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cainotobhobia : n. Yenilik korkusu, yeni fikirlere veya yeni çıkmış şeylere karşı aşırı derecede korku ve ürküntü gösterme.


confluence : n. Toplak, confluens.


convulsive : a. 1. Konvülsiyon'la ilgili; 2. Konvülsiyon gösteren.


digitigrade : a. Ayak parmakları üzerinde yürüyen, bu tarz yürüme gösteren (Bazı hayvanlarda olduğu gibi).


dysmaturity : n. Doğum sırasında, gelişim gecikmesine ait belirti ve semptomların mevcut olması.


endangium : n. Damarın iç tabakası, intima.


extramarginal : a. Bilinç dışı, idrak dışı


Freyer's operation : n. Suprapubik transvezikal prostatektomi.


grain : n. 1. Hububat tanesi; 2. Tohum; 3. Eczacı tartısında 0.065 gram.


gristle : n. Kıkırdak.


heterotaxia : n. Organların anormal durumda oluşu, heterotaksi.


insensitive : a. Hissiz, duygusuz.


intraureteral : a. Ureter içi, ureter içinde.


isometric : a. Aynı ölçüde, aynı ölçü veya uzunluğa ait,izometrik.


lardacein : n. biochem. Amiloid dejenerasyonuda bulunan bir protein.


lethane : n. İnsektisid özellikleri olan thiocyanate türevlerinden meydana getirilen bir karışım.


lithic : a. Taşa ait, mesane taşına ait.


metroplasty : n. Uterus üzerinde uygulanan estetik ameliyat, uterus'taki şekil bozukluğunu düzeltme amacıyla uygulanan ameliyat, metroplasti.


morphologic : a. 1. Organizmanın ş ekil ve yapısıyla ilgili; 2. Morfoloji ile ilgili.


neurotherapy : n. sinir hastalığı tedavisi, nevroterapi, psikoterapi.