Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

hippocampal nedir?

hippocampal : a. Hippocampus'la ilgili, hipocampus'a ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butyrin(e) : n. biochem. Tereyağın ana maddesini yapan sarımtrak yağ [C3H5 (C4H7O2)3].


cauda : n. (pl. caudae). Kuyruk, bir organın kuyruksu parçası.


chromophobic : a. Güç boyanan veya hiç boyanmayan, boya almayan.


dysalbumose : n. biochem. Erimeyen bir albümoz.


epidemis : n. Üstderi, epiderm(is).


hematorrhachis : n. Columna vertebralis içine kanama, kanama nedeniyle omurga kanalında kan toplanması.


inapetence : n. İştahsızlık.


interrenal : a. Böbrekler arası, böbrekler arasında.


isthmectomy : n. İstmusun ameliyatla çıkarılması (özellikle tiroid geçidinin).


lentiglobus : n. Göz merceğinin küresel çıkıntısı.


lockjaw : n. 1. Tetanos, kazıklı humma; 2. Fizyolojide birbiri peşi sıra gelen uyartıların adelede meydana getirdiği kasılma; 3. Klinikte Nicolailer basilinin yaptığı adalelerde kasılmalarla beliren toksik hastalık (... Temel belirtileri ateş, risus sardonicus ve opistotonus'dur).


mesoappendicitis : n. Appendix vermiform is mezenterinin iltihabı.


mineral : a.Än. 1. Madeni, mineral; 2. Madenli; 3. Maden, mineral; 4. Maden filizi; 5. Madeni cisimler.


mydricaine : n. Göz hekimliğinde kullanılan bir çözelti.


necrogenic : a. Ölülelrle temastan ileri gelmiş.


odontocnesis : n. Dişeti kaşıntısı.


omacephalus : n. Başı ve kolları bulunmayan hilkat garibesi.


otic : a. Kulağa ait,oticus.


parietofrontal : a. Parietal ve frontal kemiklere veya bölgelere ait olan, her iki oluşumu da ilgilendiren.


phase : n. 1. Safha, görünüş, faz phosis; 2. Heterojen bir sistemde mekanik usullerle birbirinden ayrılabline cisimlerin içinde bulundukları durum.