Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

hiatal nedir?

hiatal : a. 1. Hiatus'la ilgili; 2. Hiatus'u tutan, hiatus'ta yerleşen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancerous : a. Kanserli.


blackout : n. Beyin dolaşımındaki yetersizlik nedeniyle gelişen kısa süreli bilinç kaybı, bilinç kararması.


cilia : n. a) Göz kirpikleri, b) Bazı epitel hücrelerinde bulunan kıla benzer mikroskopik uzantılar.


enteroproctia : n. Kişide ameliyatla oluşturulmuş suni anüs bulunuşu hali.


esophagometer : n. Özofagusu ölçme aleti, özofagometre.


phthisical : a. Verem hastalığına ait.


vaccines : n. pl. Ölü veya gücü azaltılmış bakteri hücrelerini ihtiva eden suspansiyon veya hülasalar.


heli(o) : pref. Güneş.


hypernormocytosis : n. Kanda aşırı nötrofil nispeti.


hypurgia : n. Hastalığın iyileşmesine hizmet edici, ilaç ve müdahale dışında kalan önlem ve davranışların tüüm, hasta bakımı.


inaction : n. Uyarılara cevap verme hali, kayıtsızlık; 2. Hareketsizlik, durgunluk.


macrencephalia : n. Beyin büyümesi.


mega : pref. Büyük, aşırı derecede büyük anormal büyüme.


myringotome : n. Kulak zarı üzerinde insizyon yapmak için kullanılan bir aygıt.


nosogeny : n. See: Pathogenesis.


oculospinal : a. Göz ve omurliiğe ait.


paraformaldehyde : n. Bir çeşit formaldehid.


progressive : a. İlerleyen, ilerleyici, progresif (aksi regresif).


scleroconjunctival : a. Sklera ve konjunktiva ile ilgili.


semisupination : n. Supinasyon hareketine meyilli olma hali.