Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

hiatal nedir?

hiatal : a. 1. Hiatus'la ilgili; 2. Hiatus'u tutan, hiatus'ta yerleşen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blalock's operator : n. A. pulmonalis'in stenozlarında, bu arterin stenoze olan bölgesinden önceki kısmıyla, aortanın bir dalı arasında yapılan anastomoz.


burn : n. Yanık, yanık yeri.


chondroangioma : n. Yer yer kıkırdak yapıda odaklar gösteren anjiyom.


collidine : n. biochem. Bozulmuş hayvani maddeden açığa çıkan zehirli yağlı madde, ptomain [C6H2N(CH3)3].


cotyledon : n. Kotiledon (plasenta parçası).


diaphane : n. Hücreyi dıştan saran saydam zar, hücre zarı.


hepatotherapy : n. 1. Tedavi amacıyla karaciğer veya karaciğer özü kullanılması; 2. Karaciğer hastalığının teadvisi.


heinz body : n. Bazı hemoglobinopatilerde ,intrasellüler hemoglobinde mevcut bulunan kırıcı.


hemoglobinometer : n. Kandaki hemoglobin yüzdesinin tesbit edilmesi için kullanılan bir aygıt.


hydriatrist : n. Hidroterapi uzmanı.


insalivate : v.Ağızda yemeğe salya katmak.


iridorialysis : n. İrisin çevredeki yapışıklıklarından ayrılması.


isolysin : n. Hayvan serumunda bulunan aynı türdne diğer bir hayvanın eritrositlerini eritici etkiye saip madde, izolizin.


isoxazole penicillins : n. Ağız yoluyla alınabilen penisilin türevleri.


karyology : n. sitolojinin hücre nüvesini inceleyen bir dalı, karyoloji.


liparthritis : n. Yumurtalık fonksiyonunun durması ile meydana gelen eklem iltihabı (bir çeşit romatizma).


masto- : pref. Meme, göğüs.


mythomania : n. Marazi yalan söyleme ve mübalağa etme eğilimi, yalancılık, mitomani.


osteodesmosis : n. 1.Kemik ve kiriş oluşumu; 2. Kiriş kemikleşmesi.


periosteo-edema : n. Periyost ödemi.