Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

hiatal nedir?

hiatal : a. 1. Hiatus'la ilgili; 2. Hiatus'u tutan, hiatus'ta yerleşen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chollateral : n. Arterlerin yandalları.


cortex : n. Kabuk, kortek, iki maddeden yapılmış organların çevredeki (dıştaki) maddesi.


dentinoid : a. Dentinsi, dentin şeklinde.


dorsoposterior : n. Rahim içindeki fetüs sırtının arkada olduğunu belritmede kullanılan terim.


endotheliotoxin : n. biochem. Endoteli yokeden bir toksin.


evolution : n. Tekamül, evrim, tekamül nazariyesi.


fibrination : n. Kanda fibrin çokluğu (fazlalığı), fibrinasyon.


genodermatosis : n. Herediter bir cilt hastalığı, jenodermatoz.


glycosometer : n. İdrarda şeker miktarını ölçen alet.


hyoscyamus : n. p. Banotunun çiçek ve yaprakları.


ipselateral : a. Aynı tarafta bulunan.


ischomenia : n. Aybaşı kanının akmaması, adet görmeme.


koinotropic : a. Sosyal ilişkileri denge ve düzen gösteren (kişi veya kişilik hakkında).


lithotrite : n. Taşı kırma (ezme) aleti.


machonnement : n. Çenenin çiğneme hareketi.


macrocytic : a. İri hacım gösteren eritrositlerin bulunuşu ile belirgin, makrositik.


micrometry : n. Mikroskopik cisimleri ölçme (bilgisi), mikrometri.


phren- : pref. 1. Diafragma anlamına önek; 2. Akıl, zihin anlamına önek.


pleurocentrum : n. 1. Omur merkezinde yan element; 2. Omurganın yan elementi.


postdiastolic : a. Diyasotlden sonra.