Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

hiatal nedir?

hiatal : a. 1. Hiatus'la ilgili; 2. Hiatus'u tutan, hiatus'ta yerleşen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiotomy : n. 1. Kalbe kesit yapma, kalb duvarına kesit yaparak kalbi açma; 2. Mide cardia'sına kseit yapma, kesit yaparak cardia'yı açma.


chromatography : n. biochem. Bir maddenin bir cam tüpte bulunan emici cisimler yardımı ile kimyasal tahlilinin yapılması, kromatografi.


cytogenesis : n. Hücre oluşumu, sitojenez.


defibrinated : a. Fibrini alınmış, fibrinsiz.


dissectible : a. Gözle görülebilen veya çıkartılabilen hale gelebilir; teşrihi mümkün.


epimenorrhea : n. Menstruasyonun sık olması, sık sık adet görme.


exsection : n. Kesip çıkarma, bir organı ameliyatla çıkarma.


hydromyelia : n. Omurilikte içi sıvı dolu boşlukların oluşumu, hidromiyeli.


hyperadrenalemia : n. Kanda adrenal salgısının çoğalması.


hysterotrismus : n. 1. Aniden gelişen ağrılı rahim kasılması, rahim spazmı; 2. Histeriye bağlı, kaslardaki spazm sonucu gelişen çene kilitlenmesi.


liparocele : n. Fıtık kesesi içinde sadece yağ dokusunun yer alışı ile belirgin fıtık, yağ fıtığı.


mustard : n. Hardal (bitkisi).


oligopsyhia : n. Akıl zayıflığı, oligopsişi.


oligotrophy : n. Beslenme yetersizliği, oligotrofi.


ophthalm(o)- : pref. Gözle ilgili.


osteogen : n. Kemiğin yumuşak oluşan maddesi, osteojen.


ovariprival : a. Yumurtalık kaybından doğan.


pedophilia : n. Pedofili 1. Çocuklarla aşırı ilgilenme, çocuklara aşırı düşkünlük; 2. Cinsel gayelerle çocuklara karşı cinsel eğilim taşımakla belirgin sapıklık.


percolation : n. 1. Süzme; 2. Süzülme; 3. Filtredeng eçirme veya geçme.


preaxial : a. Vücut ekseninin önünde bulunan.