Bugün : 26 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

hexachlorophane nedir?

hexachlorophane : n. Bakterisit ve bakteriyostatik etkiye sahip bir madde (Ameliyat ve müdahalelerden önce el temizliği için kullanılır).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoconstriction : n. Bronş lümeninin daralması.


cysteine : n. biochem. Sistein, proteinlerin hidrolizinden meydana gelen amino-asit.


deodorant : n.&a. 1. Kokuyu azaltmak veya izale etmek için kullanılan kimyevi bir madde; 2. Dezenfekte edici.


diagnostics : n. Hastalıkları teşhis etme bilimi, tanı bilimi.


dimenszion : n. Herhangi bir organ veya oluşumun ölçümünde esas unsurları teşkil eden uzunluk, genişlik, derinlik gibi değerlerden her biri, boyut, dimensiyon.


fibrillar : a. Lifciğe (fibrillaya) ait.


galena : n. biochem. içinde tabii kurşun sülfürü bulunan maden cevheri, galen.


genital : a. Üremeye (döllenmeye) ait, genital, jenital, genitalis.


glycuronuria : n. İdrarda glükuronik asit bulunuşu.


hepatogastric : a. Karaciğer ve mideye ait.


subepicardial : a. Epikart altında.


haplodermatitis : n. Komplikasyon göstermeyen deri iltihabı, basit deri iltihabı.


linguiform : a. Dil şeklinde, dil biçiminde.


mastauxe : n. Göğüs (meme) büyümesi, büyük göğüslülük (memelilik).


mesenchymal : a. Mezenşim ile ilgili.


metratomy : n. Uterus'a kesit yapma, kesit yaparak uterus'u açma, metratomi.


monocytosis : n. Kanda monosit fazlalığı, monositoz.


neomycin : n. biochem. Streptomyces fradiae kültürlerinden elde edilen antibiyotik bir madde olup, bakterilere ve actinomyces'lere etkindir, neomisin.


orrhoimmunity : n. Pasif bağışıklık.


oxyhydrogen : n. biochem. Oksijen ile hidrojen eriyiği.