Bugün : 18 Kasım 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

hexachlorophane nedir?

hexachlorophane : n. Bakterisit ve bakteriyostatik etkiye sahip bir madde (Ameliyat ve müdahalelerden önce el temizliği için kullanılır).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystitis : n. Safra kesesi iltihabı, kolesistit.


cooling : n. Vücut ısısının düşürülmesi.


electrokymograph : n. Elektrokimografi'de kullanılan alet.


erythrocytes : n. Dolaşım kanında bulunan ve normalde nukleus ihtiva etmeyen kırmızı kan kürecikleri, eritrositler.


galactoside : n. Yapısında galaktoz bulunan bileşik.


hemianalgesia : n. Vücudun tek tarafında olananaljezi, yarım analjezi.


hemoglobinuric : a. 1. Hemoglobinüri ile ilgili; 2. Hemoglobinüri gösteren.


hyperthyroidosis : n. see. Hyperthyroidism.


hypoalbuminemia : n. Kanda albümin azalması.


indifferent : a. 1.Belli bir yöne eğilim göstermeyen, yansız, tarafsız; 2. Hissiz, duygusuz, kayıtsız.


kinaesthesis : n. Devinduyum.


metaphysic : a. 1. Tabiat üstü; 2. Dünya ve tabiat hakkındaki pozitif bilgilerin ötesinde aleme ait teorik bilgileri kapsayan felsefe dalı, metafizik.


methyl salicylate : n. biochem. Romatizma tedavisinde kullanılan özel kokulu sıvı (C8H8O3).


oligodendroglia : n. Sinir sistemi destek dokusuna ait, asma şeklinde uzantılar gösteren hücre tipi.


petrous : a. 1. Taşa benzer, kaya gibi; 2. Temporal kemiğin kalın (petrous) kısmı ile ilgili.


phenyl : n. biochem. Tek değerli radikal (C6H5).


phytophotodermatitis : n. Bazı bitkilerle temastan sonra güneş ışınlarına maruz kalış sonucu deri üzerinde oluşan iltihabi durum, fitofotodermatit.


pleuropneumonia : n. Plörezi ile beraber seyreden, şiddetli plevra ağrısının hakim olduğu pnömoni, plöropnömoni.


porosis : n. 1. İltihabi sertlik, proma; 2. Kırık kemik uçlarının kaynaşmasını sağlamak üzere granülasyon odkusu (callus) oluşması; 3. Küçük boşluklar oluşması, özellikle kemikte küçük boşluklar oluşması ile belirgin durum.


preputium : n. 1. (Erkek) sünnet derisi; 2. (Kadın) bızır kılıfı.