Bugün : 17 Ocak 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

hexachlorophane nedir?

hexachlorophane : n. Bakterisit ve bakteriyostatik etkiye sahip bir madde (Ameliyat ve müdahalelerden önce el temizliği için kullanılır).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clarification : n. 1. Bulanık sıvıyı, pisliğini alarak berrak hale getirme, arıtma, tasfiye etme; 2. Aydınlatma, açıklığa kavuşturma, açıklama.


cystodynia : n. Mesane (idrar kesesi) ağrısı.


deoxygenation : n. biochem. Oksijensizleştirme, oksijensizleşme.


derivatine : n. 1. Türev, derivatif; 2. Tabii veya sun'i bükülme meydana getiren.


evacuate : v. Vücuttan çıkarmak, boşaltmak.


explantation : n. Vücuttan alınan doku veya hücrelerin sun'i ortamda yaşatılması.


febrifugal : n. Yükselmiş vücut ısısını düşüren, ateş düşürücü.


hyperparasitism : n. Bir parazitin diğer bir parazit içinde veya üzerinde yaşaması hali; hiperparazitizm.


jejunectomy : n. Jejunumu kesip çıkarma ameliyatı.


mazopexy : n. See: Mastopexy.


necroscopy. : n. See: necropsy.


nullipara : n. Hiç çocuk doğurmamış kadın, nulipar.


oneirogmus : n. Rüya ile birlikte meni (semen) nin akması.


onychogenic : n. Tırnak yapan, onikojen.


pathogneic : a. Patojeni veya patojeneze ait.


periodontology : n. Periyodont ile hastalıklarını inceleyen bilim, periyodontoloji.


proctoperineoplasty : n. Rektum ve perine (apışarası)'nın plastik tamiri.


pump : n. Sıvı çekmeğe mahsus alet, çekme aygıtı, çekecek, pompa.


semicircular : a. Yarıdaire (yarım daire), semicircularis.


sitotoxism : n. Bakteri veya mantarla enfekte bitkisel gıda maddelerinin yenmesi sonucu oluşan zehirlenme, tahıl zehirlenmesi.