Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

hexachlorophane nedir?

hexachlorophane : n. Bakterisit ve bakteriyostatik etkiye sahip bir madde (Ameliyat ve müdahalelerden önce el temizliği için kullanılır).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capillarity : a. Tüp içine konan sıvının tüp duvarına temas sonucu yükselmesi veya alçalması, kılcallık, kapillarite.


cecoileostomy : n. Çekum ile ileum arasında, ağız ağıza dikerek geçit oluşturma.


cerebripedal : a. Beyine yaklaşan, beyin yönünde hareket eden.


cholepoiesis : n. Karaciğerde safra oluşması.


conglutinant : a. Yapıştırıcı, kaynaştırıcı, özellikle yara kenarlarının bitişmesini hızlandırıcı.


enchondral : a. Kıkırdak içinde (yerleşmiş veya oluşmuş).


ependymoblastoma : n. Ependimoblast'lardan gelişen, ependimom'a benzer bir tümör.


erotopath : n. Cinsel arzu ve davranışlarını kontrol edemeyen kişi, anormal ve aşırı cinsel davranışlar gösteren kimse.


generation : n. Zürriyet, nesil, doğuş, tenasül, üreme jenerasyon.


intermaxillary : a. Maksillalararası.


inanition : n. Tamamen gıdasız bırakılmış birk vücudun aldığı fiziki durum, gıdasızlık, inanisyon.


isomerization : n. Bir izomer'in ait olduğu elementin diğer bir izomerine dönüşmesi,izomerizasyon.


languor : n. 1. Halsizlik, dermansızlık, bitkinlik; 2. Gevşeklik, uyuşukluk, ağırlık, isteksizlik.


lemic : a. Bulaşıcı hastalığa ait (veba gibi).


logagraphia : n. Fikirleri yazı ile ifade edememe, logagrafi.


microphone : n. Sesi yükselten alet, mikrofon.


mineral : a.Än. 1. Madeni, mineral; 2. Madenli; 3. Maden, mineral; 4. Maden filizi; 5. Madeni cisimler.


myringoplasty : n. Timpan zarının plastik tamiri, miringoplasti.


nephro-ureterectomy : n. Böbrek ve uretranın ameliyatla çıkarılması.


pancreatogenic : a. Pankreas'tan gelişen, pankreas'tan kaynaklanan.