Bugün : 21 Mart 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

hexachlorophane nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

hexachlorophane : n. Bakterisit ve bakteriyostatik etkiye sahip bir madde (Ameliyat ve müdahalelerden önce el temizliği için kullanılır).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

claustrophobia : n. Kapalı yerlerde bulunmaktan dolayı meydana gelen korku hissi, psikolojik bir rahatsızlık.


creatinuria : n. İdrarda aşırı miktarda kreatin çıkması.


fregut : n.Embryo'da, gelişerek sindirim sisteminin büyük birkısmını (yutak, yemekborusu, mide, incebarsaklar) oluşturacak olan kısım.


frigorism : n. Vücudun tümünün veya bir kısmının uzun süre aşırı soğuğa maruz kalışının yarattığı dolaşım bozukluğu nedeniyle oluşan patolojik durum.


galenicals : n. 1. Bitkisel ilaçlar, ot ve bitkilerden hazırlanan ilaçlar; 2. Belli bir formüle göre hazırlanan ilaçlar, özellikle Galen'in tarif ettiği formüllere göre hazırlanan ilaçlar.


glairy : a. Yumurta akına benzer.


glucosan : n. biochem. Formülü muğlak olan ve hidrolizinde glikoz meydana getiren şekerli bir madde.


subintrant : a. Bir olay daha bitmeden yeniden başlayan başka bir olayın birbirine karışması, sübentran.


hormonagogue : n. Hormon artırıcı faktör, hormonagog.


karyo- : pref. Çekirdek anlamına önek.


karyochrome : n. Çekirdeği kolayca boyanabilen sinir hürcesi.


paraphiliac : a. 1. Parafili ile ilgili; 2. Parafili gösteren, parafili ile belirgin; 3. Parafili'ye müptela kişi.


peritendineum : n. Kiriş kını (kılıfı), peritendinyum.


phlebemphraxis : n. Bir venin tıkanması.


phlebosclerosis : n. Ven duvarlarının anormal kalınlaşması ve sertleşmesi, fleboskleroz.


pretracheal : a. Trakea önünde.


radiophobia : n. Radyoaktif ışınladan aşırı korkma, ışın almaktan aşırı korkma, radyofobi.


saccharometer : n. Bir eriyikte şeker miktarını ölçmeye yarayan alet, sakarometre.


spirillum : n. (pl. spirilla). Helezon şeklinde gram-negatif hareketli bir bakteri cinsi, spiril, spiroket.


splenectomy : n. Dalağı çıkarma ameliyatı, splenektomi.