Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

hexachlorophane nedir?

hexachlorophane : n. Bakterisit ve bakteriyostatik etkiye sahip bir madde (Ameliyat ve müdahalelerden önce el temizliği için kullanılır).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chiropodalgia : n. El ve ayaklarda hissedilen ağrı.


choledochoduodenostomy : n. Ana safra kanalı ile duodenum arasında ameliyatla geçit oluşturma.


dementia : n. Bunama, demans.


dimercaprol : n. biochem. Ağız maden zehirlenmesinde kullanılan renksiz sıvı (C5H8,OS2).


dysinsulinism : n. Düzensiz insülin salgılanması hali (Zamanzaman hiperglisemi veya hipoglisemi nöbetlerine sebep olur).


emulsification : n. 1. Emülsiyon haline getirme, emülsiyon halin getirme; 2. İri yağ taneciklerinin barsakta, safra asitleri etkisiyle daha küçük taneciklere parçalanması.


ephebiatrics : n. Ergenlik çağını ve bu çağda meydana gelen değişimleri konu alan tıp dalı.


excitomotor : a. Hareket yeteneğini uyaran ilaç.


factor : n. biochem. Bir olayın sonuca varmasında rolü olan yardımcı madde, amil,f aktör, etken, etmen.


fibromyotomy : n. Fibromiyomun ameliyatla çıkarılması, fibromiyotomi.


lactolase : n. Laktik asid yapan enzim, laktolaz.


hydatidoma : n. Hidatid ihtiva eden tümör.


hypochondria : n. Merak, hipokondri (bir tür sinir illeti).


isoagglutination : n. Bir serum'un, ihtiva ettiği isoagglutinin'ler sebebiyle aynı türden diğer bir hayvan eritrositlerinde kümeleşme meydana getirmesi, izoaglütinasyon.


mycetism : n. Zehirli mantarların yenmesi sonucu gelişen toksik durum, mantar zehirlenmesi.


nephrolithotomy : n. Böbrekteki taşların ameliyatla çıkarılması.


nephropexy : n. Yerinden ayrılmış böbreğin normal yerine tesbiti, nefropeksi.


nucleoid : a. Çekirdek şeklinde, çekirdeğe benzeyen.


pachyperitonitis : n. Periton iltihabı ve kalınlaşması, pakiperitonit.


pallidum : n. Beyinde nucleus lenticulare'de bulunan globus pallidus.