Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

heterochromatin nedir?

heterochromatin : n. biochem. Kromozomlarda bulunan ve hafif boya alan kromatin maddesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebropathy : n. Herhangi bir beyin hastalığı, beyindeki lezyona bağlı olarak gelişen zihni bozukluk.


cystoradiography : n. See: cystography.


dysteleology : n. 1. Vücutta, rudimenter organ veya oluşumların belli bir görevi ve faydası olmadığını ileri süren görüş; 2. Rudimenter organları inceleyen bilim adlı.


elution : n. Bir maddenin yıkama yoluyla diğer maddeden ayrılması.


embryogeny : n. Embriyon gelişimi, embriyolojeni.


erythroblastosis fetalis : n. Anne kanı ile fetal kan arasında Rh uyuşmazlığı nedeniyle yeni doğan çocukta ortaya çıkan patolojik durum.


fibrinoid : n. biochem. Homojen, eozinofilik boya alan, yüksek ışık kırıcı hassaya sahip ve fibrine benzer madde.


gamomania : n. Aşırı evlenme arzusu, çılgınlık derecesine varan evlenme isteği.


vaccinogenous : a. Aşı yapan.


ichoroid : a. Yaradan sızan sulu akıntıya benzeyen, sulu cerahat gibi.


medicable : a. Tedavisi mümkün, tedavi edilir.


melanodermic : a. 1. Melanoderma ile ilgili; 2. Melanoderma gösteren.


metagaster : n. Embriyonun temeli barsak kanalı, metagastr.


myomectomy : n. Miyomun ameliyatla çıkarılması, miyomektomi.


placentitis : n. Plasenta iltihabı.


pneumatorrhachis : n. Omurga kanalında gaz bulunması.


postulate : n. İspata gerek duyulmaksızın var sayılan esas,kaziye.


pygal : a. İlyeye (kabaete) ait, pigal.


spermatemphraxis : n. Sperma yolunda tıkanıklık.


statistics : n. 1. İstatistik; 2. İstatistik ilmi.