Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

hernioid nedir?

hernioid : a. Fıtıksı, fıtığa benzer.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dermographism : n. Sivri uçla deri çizildiği vakit görülen deri reaksiyonları (beyaz, kırmızı çizgi, papül oluşu, derinin diken diken olması).


exhibitionism : n. 1. Kendini teşhir etme anomalisi; 2. Kendi üree (cinsel) organın başkaları tarafından görülmesinden zevk alma eilimi.


ferri : pref. biochem. Demirli.


force : n. 1. Kuvvet, enerji; 2.Enerji sarfetme (harcama) yeteneği.


lactalbumin : n. Süt albümini.


lactocrit : n. Yağdaki süt miktarını ölçen alet.


hydroxychloroquine : n. Sıtma ilacı.


hyperactivity : n. Aşırı faaliyet.


hypermetropic : a. 1. Hipermetropi ile iligili; 2. Hipermetropi gösteren.


idiosome : n. Oosit'in çekirdeğine bitişik olarak görülen küçük cisimcik, Balbiani cisimciği.


inosculate : v. Anastomoz yapmak.


kenotoxin : n. biochem. Kas büzülmesinden meydana gelen toksin.


kneepan : n. diz eklemi önündeki yası kemik, dizkapağı, patella.


Köhler's Disease : n. Naviküler kemikte görülen osteokondrit.


lingula : n. (pl. lingulae) 1. Dilcik; 2. Dil şeklinde organ veya çıkıntı; 3. Beyinciğin ön lopçuğu.


nosophobia : n. Hastalıktan korkma, marazi hastalık korkusu, nozofobi.


osteotome : n. Kemik kesmeğe mahsus cerrah bıçağı, osteotom.


pleuropulmonary : n. Akciğerlere ve kaburgalara ait olan.


pneumograpy : n. 1. Akciğerin tarifi; 2. Kontrast madde olarak hava veya gaz zerkettikten sonra yapılan radyografi.


poiesis : n. Suff. Teşekül oluşum