Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

hernioid nedir?

hernioid : a. Fıtıksı, fıtığa benzer.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalohemometer : n. Kafa içi kan basıncını ölçen alet.


epizoon : n. (pl. epizoa). Hayvansal dış parazit, epizoid.


esophagography : n. Kişiye radyo-opak madde eriyiği içirilmesini takiben x ışınları aracılığıyla yemek borusu filminin alınması, ezofagografi.


helosis : n. Çok sayıda nasır oluşması, birçok nasır oluşması ile belirgin durum.


homoerotic : a. 1. Homoerotizm'le ilgili; 2. Homoseksüel, eşcinsel.


involutional : n. 1. İnvolüsyonla ilgili; 2. İnvolüsyonun sebep olduğu, involüsyona bağlı.


iridalgia : n. İris ağrısı, iridalji.


irreversibility : n. Geri döndürülememe hali, tersine çevrilememe durumu.


lissotrichy : n. See: Leiotrichy.


maltodextrin : n. biochem. Maltoza çevrilebilen bir dekstrin.


morphologist : n. Morfoloji bilgini (mütehassısı).


myeloneuritis : n. Miyelit ve nevritin bir arada olması, miyelonevrit.


mylohyoid : a. Azı dişlere ve lami kemiğe ait.


nasopharynx : n. Farenksin yumuşak damak üstündeki parçası.


nod : pref. Yumru, düğüm anlamına önek.


paratracheal : a. Nefes borusu yanında, konjonktivit.


paraffin : n. biochem. Maden kömüründen çıkarılan renksiz bir yağ, parafin.


perimastitis : n. meme çevresindeki dokuların iltihabı.


periungual : a. Tırnak çevresinde, tırnağı çevreleyen.


podiatrist : n. Podiyatri uzmanı.