Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

hernioid nedir?

hernioid : a. Fıtıksı, fıtığa benzer.

  • A

    Tıp Terimleri A

  • B

    Tıp Terimleri B

  • C

    Tıp Terimleri C

  • D

    Tıp Terimleri D

  • E

    Tıp Terimleri E

  • F

    Tıp Terimleri F

  • G

    Tıp Terimleri G

  • H

    Tıp Terimleri H

  • I

    Tıp Terimleri I

  • J

    Tıp Terimleri J

  • K

    Tıp Terimleri K

  • L

    Tıp Terimleri L

  • M

    Tıp Terimleri M

  • N

    Tıp Terimleri N

  • O

    Tıp Terimleri O

  • P

    Tıp Terimleri P

  • Q

    Tıp Terimleri Q

  • R

    Tıp Terimleri R

  • S

    Tıp Terimleri S

  • T

    Tıp Terimleri T

  • U

    Tıp Terimleri U

  • V

    Tıp Terimleri V

  • W

    Tıp Terimleri W

  • X

    Tıp Terimleri X

  • Y

    Tıp Terimleri Y

  • Z

    Tıp Terimleri Z

cariogenicity : n. Herhangi bir faktörün diş veya kemikte çürük yapabilme kudreti, çürütme yeteneği.


coccygeal : a. Koksikse ait, coccycus, coccygicus.


cultivate : v. Mikroorganizmaları uygun ortamda üretmek.


cysticercosis : n. Tenya larvalarının vücutta yerleşmesi.


decerebrate : a. Beyin fonksiyonları olmaksızın, derin bilinç kaybı durumu.


deliver : v. 1. Doğum halindeki kadına yardım etmek, kadını doğurtmak; 2. Bir parça veya oluşumu tutunduğu yerden çıkarmak.


dilution : n. 1. Su ilavesiyle bir eriyiğin yoğunluğunu azaltam, sulandırma; 2. Sulandırılmış eriyik.


epiplocele : n. Omentum fıtığı, epiplosel.


first-aid : n. İlk yardım.


herniology : n. Fıtıkbilim, fıtık bilgisi, herniyoolj.


teratospermia : n. Meni içinde şekil bozukluğu gösteren spermatozoonların bulunuşu hali, teratospermi.


homo : pref. Benzer aynı.


miopragia : n. Fonksyionel faaliyetin azalması.


onchocerciasis : n. İnsanlarda Onchocerca tarafından meydana getirilen hastalık.


oophorectomize : v. Yumurtalıkları ameliyatla çıkarmak.


opsiuria : n. Aç karınla fazla idrar çıkarma.


plankton : n. Denizlerde ve göllerde yaşayan mikroskopik canlı kolonileri (tek hücreli).


precoid : a. Dementia praecox'a benzeyen.


prenatal : a. Doğumdan önce olan.


proteinivorus : a. Proteinle beslenen.