Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

hemotachometer nedir?

hemotachometer : n. Kan akımının hızını ölçen alet, hemotakometre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bismarsen : n. biochem. Frengi tedavisinde kullanılan bizmut ve arsenikli müstahzar.


chondroblast : n. Kıkırdakları myedana getiren embriyonik hücre.


component : n. Bir bileşiği veya karışım oluşturan unsurlardan her biri, unsur, eleman.


convection : n. Yaklaşma durumu, mesela yakına bakarken gözlerin yaklaşması.


cytoreticulum : n. Hücre protoplazmasının sıvı kısmı içinde dağılmış, ona destek temin eden ince liflerin oluşturduğ ağ.


dermatoxerasia : n. Derinin kuruyup sertleşmesi.


dizziness : n. Baş d önmesi.


extraplacental : a. Plasentadan ayrı olarak.


gland : n. 1. Bez, gudde; 2. Vücudun birçok yerinde yer almış kimisi salgısını dışa (vücut boşluklarına), kiimsi de içe (kana) akıtan bezler, glandula glans.


heterology : n. 1. Yapı, şekil veya oluşum tarzı bakımından normalden uzaklaşma, özellikle yeni gelişen hücrelerin, yapı ve gelişim tarzı bakımından ana hücrelerden farklı oluşu, normal dışı gelişme; 2. Yapı bakımından benzer olmalarına rağmen bazı maddelerin farklı özellikler göstermesi hali.


incarnant : a. Yarada granülasyon dokusu oluşmasını hızlandıran.


issue : n. 1. Cerahatin dışarı akmasını temin etmek için açılan yara; 2. Zürriyet; 3. Mahreç.


ketosteroids : n. l. Keto grubu ihtiva eden steroidler.


malocclusion : n. Çiğneme sırasında dişlerin kapanmaması.


metacyesis : n. Dış gebelik.


microbrachia : n. Kolların doğuştan çok küçük oluşu.


nucleiform : a. Çekirdek şeklinde, çekirdek biçiminde.


override : v. Kırılmış bir kemiğin bir ucunu diğerinin üzerine koymak.


pectosinase : n. Pektoz'un pektin haline dönüşmesini sağlayan enzim.


periacinous : a. Acinus çevresinde bulunan, akinusu saran.