Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

hemotachometer nedir?

hemotachometer : n. Kan akımının hızını ölçen alet, hemotakometre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brucellergen : n. biochem. Brucella'lardan elde edilen bir antijen olup teşhiste kullanılır.


character : n. Bir şahsın bilinen ve tahmin edilebilen mental özelliklerinin toplamı, karakter.


chondrocostal : n. Kaburga ıkırdaklarına ve kaburgalara ait olan, bu oluşumlarla ilgili.


coarctation : n. Büzülme, kasılma, daralma, darlık.


commensal : a. Tam parazit olmayarak başkasından veya başkası üzerinde veya başkası ile beraber beslenen.


cytoid : a. Hücreye benzeyen, hücrevi, hücresel.


decompensation : n. Yetmezlik, kifayetsizlik, telafi edememe.


gastromalacia : n. Mide duvarlarının yumuşaması, gastromalasi.


ginglymus : n. Dirsek gibi tek eksenli mafsal, reze eklem (kapı rezesi şeklinde birbirinin içine girmiş oynak).


term : n. 1. Had, hudut, sınır; 2. Belirli bir sürenin (özellikle gebelik) sona ermesi.


hypopophoshatemia. : n. Kandaki fosfat seviyesinin düşük olması.


indication : n. 1. Endikasyon: Bir ilacın hangi hastalıklara ve hangi şekilde uygun olacağını bildirir; 2. Bir ameliyatın ne gibi şartlar altında gerektiğini bildirir.


kyogenic : a. Gebe bırakan, gebeliğe sebep olan, kiyojenik.


lambdacism : n. L harfini söyleyememe.


melitis : n. Yanak (yüz) iltihabı.


overgrowth : n. Fazla büyüme, hipertrofi, hiperplazi.


palmic : a. 1. Kalb atımı veya nabız'la ilgili; 2. Palmus hastalığı ile ilgili.


phoresis- : suff. "Bir yerden diğer bir yere hareket etme" anlamına sonek.


pulsific : a. Nabız arttırıcı.


salpingotomy : n. Dölyatağı (Fallop) borusu ameliyatı.