Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

hemotachometer nedir?

hemotachometer : n. Kan akımının hızını ölçen alet, hemotakometre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bottle : n. 1. İçine sıvı madde konulan şişe; 2. Bebeğin beslenmesinde kullanılan ağzı emzikli şişe, biberon.


bradyuria : n. İşeyememe, sidik zorluğu.


celectome : n. Histolojik muayene için tümöral doku'dan parça almada kullanılan alet.


cellulase : n. biochem. Selülozu selobiyoza çeviren bitkisel enzim.


chordotomy : n. İlerlemiş durumdaki habis hastalıklarda şiddetli ağrının giderilmesi amacıyla omurilikteki anterolateral sinir yollarının kesilmesi.


cocaine : n. biochem. Çeşitli Erythroxylon türleri yapraklarından elde edilen bir alkaloid (C17H21NO4).


ebullism : n.Alçak basınçlı hava ile temas sonucu dokularda su buharı kabarcıklarının oluşması.


electrotherapy : n. Elektrik tedavisi.


interference : n. 1.Işık veya ses dalgalarının birbirleriyle birleşmesi, dolayısıyla dalgaların etrafa yayılım alanının genişlemesi; 2. Kalbte iki uyarı dalgasının birbiriyle çatışması, dalgaların üst üste binişi nedeniyle bir uyarı dalgasının diğerinin etkisini ortadan kaldırmasıyla belrigin iletim bozukluğu.


ischium : n. Kalça kemiğinin bir kısmı, iskiyum, oturga kemiği.


lemography : n. Veba veya diğer bulaşıcı hastalıklar hakkında yazılan eser, lemografi.


local anaesthesia : Mevzi anestezi.


lymphogenic : a. See: Lymphogenous.


melanomatosis : n. Bütün vücutta melanomların oluşumu, melanomatoz.


natron : n. biochem. Tabii sodyum karbonat, soda veya sodyum hidroksid.


navel : n. Göbek, omfalon, umbilicus.


nervousness : n. Sinirlilik, asabiyet, nervozite.


oneiroanalysis : n. Rüya oluşturucu ilaç verilişini takiben bilinçaltını inceleme, bu şekilde yapılan psikoanaliz.pref. Rüya ile ilgili.


ovicapsule : n. Graaf folikülünün iç tabakası.


palatine : a. Damağa ait, palatinus.