Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

hemotachometer nedir?

hemotachometer : n. Kan akımının hızını ölçen alet, hemotakometre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cariogenic : a. Çürük oluşmasına sebep olan, çürütücü.


carotniase : n. biochem. See: Carotenase.


cystolith : n. mesane taşı.


dentinoblast : n. Dentini oluşturan hücre.


ethnobiology : n. Çeşitli ırkların fiziki özelliklerinin bilimsel incelenmesi, etnobiyoloji.


fluke : n. Yaprak şeklinde bir çeşit akım.


genesiology : n. Jenerasyon ilmi, üremebilim, jenezyoloji.


interlobitis : n.Akciğerlopları arasında bulunan plevra iltihabı.


histiocyte : n. Fagositik özellik gösteren bağ dokusu hücresi, histiosit (Yabancı cisimleri yapısına alıp imha eder).


hormonagogue : n. Hormon artırıcı faktör, hormonagog.


impression : n. 1. İz; 2. İntiba, impressio.


injector : n. 1. Şırınga, enjektör; 2. Enjeksiyon yapan iğneci.


iridocele : n. Korneadaki bir yaradan irisin dışarıya doğru taşması.


isochronism : n.İki şeyin aynı zamanda oluşması veya aynı zaman süresince devam etmes ihali, eşzamanlılık.


nystagmograph : n. Nistagmus halinde gözküresinin hareketlerini kaydeden alet, nistagmograf.


orthograde : a. Yürürken vücudunu dik tutan.


poikilo : pref. See: Poikil


quad : pref. Dört.


recessive : n. Yavruya geçen ve onda kendini belli etmeden gizli bir şekilde kalan herediter karakter,resesif.


roentgenoscopy : n. Radyoskopi, flöroskopi.