Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

hemotachometer nedir?

hemotachometer : n. Kan akımının hızını ölçen alet, hemotakometre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canicola eever : n. Fare, köpke, domuz, tilki, tarla faresi gibi hayvanların insanlara bulaştırdığı ve Leptospira conicola'nın etken olduğu bir enfeksiyon (leptospirosis).


carpopedal : a. Ellere ve ayaklara ait olan, her ikisini de ilgilendiren.


chromophile : n. See: Chromophil.


circle : n. Çember, daire, circulus.


enteroplasty : n. Barsak üzerinde yapılan estetik amemliyat.


flaccid : a. Tonüsünü kaybetmiş, gerginliğini kaybederek yumuşamış, gevşek.


subjective : a. Yalnız hastatarafından hissedilen, sübjektif.


hemopneumothorax : n. Plevra boşluğuna kan ve hava dolması.


heparinize : v. Kanın pıhtılaşmasını önleme veya pıhtıyı çözme amacıyla heparin enjekte etmek, heparin'le tedavi etmek.


ileac : a. İleuma ait, ilyak.


jugal : a. Yanak veya elmacıkkemiğine ait.


leukocyte : n. Beyaz kan hücresi; akyuvar, lökosit.


live-born : a. Canlı doğmuş, canlı doğmuş bebek.


metencephalon : n. (pl. metencefala). Arka beyin mafsallarla beyinciğin oluşturduğ embriyonik beyin metenkefal(on) (cerebellum, pons'un yaptıkları arkabeyin parçası).


microdontism : n. See: Microdontia.


nomography : n. Bir çok değişken arasındaik ilgileri bir arada göstermeki çin kullanılan grafik usülü, nomografi.


nocturnal : a. 1. Gece ile ilgili; 2. Gece olan, gece oluşan, nocturnus.


peritonitis : n. Periton iltihabı, peritonit.


phototoxic : a. Işığın deri üzerinde oluşturduğu toksik reaksiyonla ilgili, fototoksik.


preoptic : a. Optik lopların önünde olan.