Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

hemorrhodal nedir?

hemorrhodal : a. 1. Basur veya basurlarla ilgili; 2.Basur gösteren, basur memeleriyle kaplı; 3. Basura benzeyen, basur niteliğinde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carnalize : v. Cismanileştirmek, şehvanileştirmek.


ciliary : a. 1. Kirpiğe ait; 2. Kirpiksi, ciliaris.


deamidation : n. Bileşikten, kimyasal reaksiyonla amied grubunun çıkarılması bileşiğin, yapısındaki amide gruplarını kaybetmesi.


decongestive : a. Konjesyonu azaltıcı.


distribution : n. Dağılma, dağılış, dağılım (Sinir veya damarların vücutta dağılımı veya bir hastalık lezyonunun belli organ veya dokularda dağılımı gibi).


eccrinology : n. Salgı ve salgı bezleri bilgisi, ekrinoloji.


ego : n. Ego, şahsın kendisi, bilinçli şahsiyet.


epidemal : a. 1. Epidermis'le ilgili, 2. Epidermis'ten oluşmuş, epidermisten gelişmiş.


hibb's operation : n. Spinal tüberkülozdan sonra uygulanan spinal fiksasyon ameliyatı.


hyperdicrotism : n. Her kalp atımı esnasında nabızda, belirgin şekilde çift atım oluşturması hali.


hypnogenesis : n. Uyku meydana getirme, uyutma.


infanticide : n. 1. Yeni doğan çocuğu öldürme (hastalığı); 2. Çocuk katili.


margin : n. Kenar, limbus.


meatoscopy : n. Uretra ağzının sistoskopik muayenesi.


myelasthenia : n. Belkemiği zafiyeti, miyelasteni.


obelion : n. Sagital dikiş üzerindeki nokta, obelyon.


osteography : n. Kemiklerin tanımı, osteografi.


pathergy : n. Birçok antijenlere karşı gösterilen alerjik hal, paterji.


paralyzer : n. See: Paralyser.


pimelosis : n. 1. Doku hücrelerinde veya hücreler arasında yağ toplanması, yağlı dejenerasyon; 2. Vücutta yağ dokusunun artışı, yağlanma, şişmanlık.