Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

hemorrhodal nedir?

hemorrhodal : a. 1. Basur veya basurlarla ilgili; 2.Basur gösteren, basur memeleriyle kaplı; 3. Basura benzeyen, basur niteliğinde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromatotoxism : n. Gıda zehirlenmesi.


cardiac : a. 1. Kalbî, yüreğe ait; 2. Yüreği uyaran; 3. Mide ağzına ait, cardiacus.


choline-acetylase : n. biochem. Asetil kolin sentezini sağlayan enzim.


deafness : n. Sağırlık, surdite.


diphtheroids : n. Difteri basiline benzemekle beraber birçok bakımlardan ondan farklı, genellikle patojen olmayan basil grubu.


epigast7ralgia : n. Epigasr ağrısı, epigastralji.


epistrophic : a. Eksen kemiğe ait; epistrophicus.


subiliac : a. İlyumaltı, ilyum altında bulunan.


hidradenoma : n. Ter bezlerinin adenomu.


homogenetic : a. Hemcins olan.


imagery : n. Çeşitli mental tasvirlerin yeniden hatırlanması.


inductothermy : n.Endüktoterm cihazı ile sun'i hararet meydana getirilmesi, endüktotermi.


leiphemia : n. Kan seyrekliği, sulu kan, kanın koyu olmaması hali, lipemi.


lumbocostal : a. Bel ve kaburgalara ait.


mefruside : n. İlk 12 saat boyunca en yüksek seviyede uzun ve ılımlı etkisi olan bir ilaç, diüretik.


parvicellular : a. Hücreciklerden oluşmuş.


pestis : n. Veba. See: Plague.


phlyctenoid : a. Flikten şeklinde, fliktene benzer, fliktenoid.


pilology : n. Kıl bilgisi, kılbilim, pilloji.


pneumonolysis : n. Plevranın göğüs duvarından ayrılması.