Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

hemorrhodal nedir?

hemorrhodal : a. 1. Basur veya basurlarla ilgili; 2.Basur gösteren, basur memeleriyle kaplı; 3. Basura benzeyen, basur niteliğinde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cartilaginification : n. Kıkırdak haline dönüşme, kıkırdaklaşma.


catheter : n. Çeşitli çap ve uzunlukta içi boş tüp, kateter, sonda.


cementitis : n. Diş sementi'nin iltihabı.


cystectasia : n. 1. Mesane'nin genişlemesi; 2. Taşı çıkarmak amacıyla mesane boynunun genişletilmesi, bu amaçla yapılan ameliyat.


dispensatory : n. İlaçların terkibini ve kullanışını izah eden kitap, kodeks.


dysuria : n. Ağrılı işeme, sidik zorluğu, disüri.


ileosigmoid : a. İleum ve sigmoid kolon'la ilgili.


mammilla : n. 1. Meme başı, meme başı şeklinde organ; 2. Memecik.


mammotropin : n. Memeyi uyartan ön hipofiz hormonu.


megacoly : n. See: Megacolon.


meso-ileum : n. İleum mezosu.


narcohypnia : n. Uyku sersemliği, uykudan uyanınca duyulan uyuşukluk.


obstinate : a. Tedaviye inat eden.


oesophagectasis : n. Normalden daha geniş durumda olan yemek borusu.


polyodontia : n. Diş adedinin normalden fazla olması, çok dişlilik, poliyodonsi.


procyclidine : n. Benzehexol etkisin benzer etkide bir spazm çözücü ilaç.


pyoperitoneum : n. Periton boşluğunda cerahat toplanması.


retinosis : n. Retinanın dejeneratif hali.


sitophobia : n. Yemekten korkma hastalığı, marazi yemek korkusu, sitofobi.


spermatism : n. Meni'nin penisten dışarı atılması, meni fışkırması.