Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

hemorrhodal nedir?

hemorrhodal : a. 1. Basur veya basurlarla ilgili; 2.Basur gösteren, basur memeleriyle kaplı; 3. Basura benzeyen, basur niteliğinde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dermatograph : n. Dermatografi'de deri üzerinde oluşan kabartı.


dysovarism : n.Overlerin hormon salgılamasında yetersizlik, östrojen veya progesteron'un yetersiz salgılanması hali.


ecologist : n. Ekoloji uzmanı.


electroshock : n. Beyine uygulanan elektrik akımı ile yapılan şok, elektroşok.


epiphysiolysis : n. Epifizin kemik diyafizinden ayrılması. epifizyoliz.


extraperitoneal : a. Peritonun dışında olan.


intercolumnar : a. Sütunlar arasında.


subepiglottic : a. Epiglotis altında.


sublingual : a. Dilaltı, dil altında bulunan.


hypereccrisia : n. Aşırı itrah.


hypopophoshatemia. : n. Kandaki fosfat seviyesinin düşük olması.


laryngophantom : n. Larenksin suni modeli


lien (o) : pref. Dalak.


monotonous : a. 1. Değişiklik göstermeyen, yeknesak, monoton; 2. Aynı tonda devam eden, alçalma ve yükselme göstermeyen (ses hakkında).


nucleated : a. Çekirdekli, nüveli, nucleatus.


nursing : n. 1. Hemşire tarafından hasta bakımı, hemşirelik; 2. Emzirme, meme verme.


opiate : n.&a. 1. Afyonlu ilaç, opyose; 2. Uyuşturucu ilaç, narkotik; 3. Uyuşturucu, afyonli.


orrhology : n. Serumbilim, serumların bilimsel incelenmesi, seroloji.


panhidrosis : n. Vücudun bütün yüzeyinin terlemesi, panhidroz.


phagokaryosis : n. Hücre nüvesinin yaptığı fagositoz.