Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

hemopathology nedir?

hemopathology : n. Kan hastalıkları bilgisi, hemopatoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiologist : n. Kardioloji dalında uzmanlaşmış olan kimse.


cavernoma : n. Kanla dolu geniş boşluklardan oluşan damar tümörü.


contaminant : n. Kirletici madde, enfekte edici etken.


diapedetic : a. 1. Diyapedez'le ilgili; 2. Diyapedez gösteren.


dural : a. Dura mater'e ait.


epidemiography : n. Epidemik hastalıklar literatürü.


episplenitis : n. dalak kapsülünün iltihabı, episplenit.


feticide : n. Dölüt halinde iken öldürme, fetisid.


intensity : n. 1. Şiddet; 2. Enerji; 3. Kesafet, yoğunluk.


hematischesis : n. kanamanın durdurulması, kanamayı kesme.


hemocidal : a. Kan hücrelerini yok eden.


homeopathic : a. Homeopati ile ilgili.


hypersomia : n. Vücudun aşırı gelişme ve büyüme göstermesi, devlik hali (Gelişim hormonunun aşırı salgılanması sonucu görülür).


hyposiderosis : n. Kanda demir seviyesinin azalışı, demir eksiklği.


incompatibility : n. İki ilacın birbiriyle uyuşmaması hali, enkompatibilite.


macrodactyly : a.&v.See: Macrodactylism.


nostomania : n. Psişik bozukluğa uzanan ağır nostalji, nostomani.


paromomycin : n. Yalnız ağızdan kullanılabilen bir antibiotik.


pharmacogenetic : a. İlaçlar tarafından meydana getirilen.


piddle : v. İşemek.