Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

hemopathology nedir?

hemopathology : n. Kan hastalıkları bilgisi, hemopatoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

diastase : n. biochem.


diuria : n. Gündüzleri sık idrara çıkma.


effervesce : n. Köpürmek, eridiği zaman küçük gaz kabarcıkları çıkarmak.


electrohemostasis : n. Elektrokoterle kanamanın durdurulması.


entity : n. 1. Belli özelliklere sahip bağımsız herhangi bir şey, varlık, mevcudiyet; 2. kendine has belirtilerle karakterize hastalık veya patolojik durum.


interauricular : a. See: interatrial.


intercanalicular : a. Kanallar arasında.


hemopttysic : a. 1. Hemoptiz ile ilgili; 2. Hemoptiz gösteren, hemoptiz ile belirgin.


lemniscus : n. (pl. Lemnisci) 1. şerit, 2. Beyincik sapının dış yüzünde bulunan beyaz şeit.


masculinize : v. Erkekleştirmek, kadınlarda erkek vasıfları meydana getirmek.


myosynizesis : n. Kasların yapıqması.


nyctalope : n. Gecleri gözü görmeyen şahıs, niktalop.


Peliazeus-Merzbacher Disease : n. Mental anomalilerle birlikte görülen kalıtsal, dejeneratif bir hastalık.


pellet : n. 1. Küçük ahp, 2. Tanecik; 3. Derialtına implante edilmek suretiyle kullanılan geç emilme niteliğine sahip steroid hormon (östorjen, testosteron v.s.) preparatı.


perineurium : n. Sinir liflerinin oluşturduğu demeti zar şeklinde saran bağ dokusu tabakası, sinir demeti kılıfı.


perivaginitis : n. Vaginayı saran dokuların iltihabı.


piriformis : n. See: Piriform muscle.


pseudocoloboma : n. İris üzerinde kolobom'u andıran hrehangi bir oluşum, yalancı kolobom.


rugosity : n. 1. Kırışıklık; 2. Kırışık, kıvrım.


salpingocyesis : n. Tuba gebeliği.