Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

hemopathology nedir?

hemopathology : n. Kan hastalıkları bilgisi, hemopatoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiocubital : a. Üst ve ön kolla ilgili.


bromatotherapy : n. Hastalığı belli gıdalardan olaşun diyet düzenleyerek tedavi etme, diyet tedavisi.


colibacillemia : n. Kanda Escherichia coli bulunuşu.


concussion : n. 1. Şiddetli sarsıntı; 2. Şiddetli sarsıntının meydana getirdiği şok hali, şiddetli sarsıntının yumuşak dokuda sebep olduğu zedelenme veya harabiyet.


cravat : n. Üçgen bandaj.


dope : n. 1. Herhangi bir uyaryıcı veya uyuşturucu ilaç; 2.Uyarıcı veya uyuşturucu ilaç vermek; 3. Uyuşturucu madde kullanan kişi.


endosome : n. Bazı tek hücrelilerin çekirdeği içinde görülen cisimcik (çekirdek boyaları ile koyu boyanır).


Epstein barr Virus : n. Burkitt lenfosarkomu ile alakalı virüs.


gastropexy : n. Mide düşmesini tedavi için midenin karın ön duvarına dikilmesi, gastropeksi.


helleborism : n. 1. Veratrum alkaloidleri ile zehirlenme; 2. Veratrum alkaloidleri ile tedavi.


hypoendocrinism : n. İç salgı yetersizliği.


infantilism : n. Yetişkinde bir veya birçok organın gelişme bozukluğu sonunda çocukluktaki hallerini muhafaza etmeleri (bu hal ruhi de olabilir), enfantilizm.


leukocyte : n. Beyaz kan hücresi; akyuvar, lökosit.


massotherapy : n. Masajla yapılan tedavi, masoterapi.


mening(o) : pref. Meninksler.


monobulia : n. Belli bir şeye karşı aşırı istek gösterme, tek şey üzerinde yoğunlaşmış aşırı istek.


musculature : n. Kas oluşması, vücut kas sistei.


narcoleptic : a. 1. Narkolepsi ile ilgili; 2. Narkolepsi gösteren, zaman zaman gelen uyku eğilimi ile belirgin, narkoleptik.


omentumectomy : n. Omentumun ameliyatla çıkarılması.


perforatorium : n. Spermatozoon'un baş kısmındaki, dölleme esnasında ovum'u delmeğe mahsus sivri çıkıntı.