Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

hemihypertrophy nedir?

hemihypertrophy : n. Vücudun tek taraflı büyümesi, vücudun yarısının aşırı büyüklüğü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

by-pass : n. 1. İki kan damarı arasında damar grefi kullanarak sun'i geçit oluşturma (koroner by-pass gibi); 2. Kanal ş eklindeki iki organ veya oluşum arasında, ağız ağıza dikmek suretiyle geçit oluşturma (jejunoileal by-pass gibi).


cryoscope : n. Sıvıların donma noktasını ölçmede kullanılan alet, kriyoskop.


diaphyiss : n. Kemik (gövdesi), diyafiz.


Draft : n. 1. Bir defada içilen sıvı ilaç miktarı; 2. Hava cereyanı, hava akımı.


enostosis : n. Kemiğin ilik kanalı içine doğru cereyan eden yeni doku büyümesi.


teratomatous : a. teratom'a benzer, teratom gibi.


uvular : a. Küçük dile ait, uvularis.


hybridity : n. Melezlik.


hydrolysis : n. Maddelerdeki su molekülünün çözümlenmesi ile meydana gelen parçalanmaya, hidroliz.


iatrochemist : n. Kimyayı tababete uygulayan bilgin.


megabacterium : n. Normalden çok büyük bakteri.


oligodendroglia : n. Sinir sistemi destek dokusuna ait, asma şeklinde uzantılar gösteren hücre tipi.


onym : n. İlmi tabir, fenni ıstılah, teknik terim.


orthoarteriotony : n. Normal arter basıncı.


oxygenase : n. biochem. Havadan oksijen alınmasını sağlayan bir enzim, oksijenaz.


perceptible : a. Farkına varılabilir, hissedilebilir, seçilebilir, algılanabilir.


perineurium : n. Sinir liflerinin oluşturduğu demeti zar şeklinde saran bağ dokusu tabakası, sinir demeti kılıfı.


perocephalus : n. Başı şekilsiz olan fetüs.


satellite : n. 1. Kendisinden daha büyük oluşuma bağlı olarak hareket gösteren veya ona eşlik eden aynı cinsten daha küçük oluşum, peyk, satelit; 2. Ana kromozom'a, sap şeklinde ince uzantı ile tutunmuş küçük kromozom parçası.


sporangial : a. Sporangium'la ilgili.