Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

hemihypertrophy nedir?

hemihypertrophy : n. Vücudun tek taraflı büyümesi, vücudun yarısının aşırı büyüklüğü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bottle : n. 1. İçine sıvı madde konulan şişe; 2. Bebeğin beslenmesinde kullanılan ağzı emzikli şişe, biberon.


chromoscope : n. Renkleri tanıma ve ayırma yeteneğini kontrolde kullanılan alet.


cytoreticulum : n. Hücre protoplazmasının sıvı kısmı içinde dağılmış, ona destek temin eden ince liflerin oluşturduğ ağ.


dorsolumbar : n. Sırtın bel bölgesi.


euplasia : n. Dokunun normal oluşu, hücrelerin ait olduğu dokuya has yapı ve şekil göstermesi, öplazi.


hydrophobic : a. 1. Sudan korkan; 2. Kuduz.


hypernutrition : n. Fazla yeme ve zararlı sonuçları.


hypokalemia : n. Kanda potasyum noksanlığı, hipokalemi.


member : n. Kol ve bacak gibi vücut parças4.


myospasm : n. Kas kasılması, miyospazm.


myringomycosis : n. Timpan zarının mantar hastalığı, miringomikoz.


myringoscope : n. Timpan zarını muayene aleti, miringoskop.


neurogenesis : n. Embriyon gelişiminde sinir sistemi oluşumu, nörojenez.


orrhology : n. Serumbilim, serumların bilimsel incelenmesi, seroloji.


otoneuralgia : n. Nevraljik kulak ağrısı.


pancreas : n. Karında omurganın bel bölümü önünde bulunan içe ve dışa salgısı olan (karındaki sindirim işiyle ilgili) bir bez, pankreas.


parallergia : n. Belli bir allerjen'e karşı oluşan duyarlığın, vücudu diğer alerjenlere karşı da hassas kılacak zemin yaratması, parallerji.


periocular : a. Göz çevresinde, gözü çevreleyen.


plasmagene : n. Muhemelen nükleoproteinlerden terekküp eden ve hücredeki metabolik faaliyetlere katılan plazma kısmı.


rachilysis : n. Omurganın çarpıklıkalrını düzeltmek iin kombine çekme ve baskı ameliyesi.