Bugün : 18 Kasım 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

hemihypertrophy nedir?

hemihypertrophy : n. Vücudun tek taraflı büyümesi, vücudun yarısının aşırı büyüklüğü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastomyces : n. Bira mayasına benzer yapıda olan bir tür mikro-organizma-blastomycede, sıfta şekli.


bromatotoxin : n. Bozulmuş gıda maddelerinde oluşan herhangi bir toksik madde.


bruit : n. Hırıltı veya uğultu niteliğinde patolojik ses, özellikle oskültasyon esnasında duyulan anormal ses.


cardiometry : n. 1. Sistol ve diyastol esnasındaki hacım değişikliklerinin, dolayısıyla kalbin çalışma gücünün ölçülmesi; 2. Kalb kuturlarının ölçülmesi.


catabatic : a. Hastalığın hafiflediği veya belirtilerin gerilediği devre ile ilgili.


cervicoplasty : n. 1. Boyun üzerinde yapılan estetik ameliyat; 2. Uterus serviksi üzerinde yapılan estetik ameliyat.


corticosterone : n. biochem. Böbrek üstü kortdeksinin (C31H30O4) hormonu.


fibroadenoma : n. Lifli elementler ihtiva eden adenom.


homohemotherapy : n. Aynı türe mensup kimseler arasında kan nakli, bir kimseye diğer bir kimseden alınan kan veya plazma verme suretiyle yapılan tedavi.


immunogenic : a. See:Immunifacient.


intracavitary : a. Boşluk içi, organ boşluğu içinde.


lithotrite : n. Taşı kırma (ezme) aleti.


mediolateral : a. Orta ve kenar kısımlarında her ikisine birden ait olan, hem ortayı, hem de kenarı ilgilendiren.


mongolism : n. Mongollara benzeyen yüz biçimi gösteren ve zeka geriliği bulunan hastalık.


monophobia : n. Yalnızlıktan korkma, yalnızlık korkusu, monofobi.


mosquito : n. Kan emici bir sinek, sivrisinek.


opisthencephalon : n. See: Cerebellum.


phaneroscopy : n. Deri veya deri lezyonlarının faneroskop aracılığıyla muayenesi.


phosphorous : a. biochem. 1. Fosfor'la ilgili; 2. Fosfor ihtiva eden, fosforlu; . Fosfor niteliğinde, fosfor'a benzeyen.


protistology : n. Tek hücreden oluşan mikro-organizmaları inceleyn bilim dalı, mikrobiyoloji, protistoloji.