Bugün : 28 Mayıs 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

hemihypertrophy nedir?

hemihypertrophy : n. Vücudun tek taraflı büyümesi, vücudun yarısının aşırı büyüklüğü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

callisection : n. Araştırma amacıyla deney hayvanlarını kesme veya üzerlerinde ameliyat yapma.


chloridemia : n. Kanda klorid miktarının artışı, idrarla atılması gereken kloridlerin kanda birikim göstermesi.


cryptic : n. Kript iltihabı


discharge : n. 1. Boşaltam, serbest bırakma; 2. Cereyan (elektrik), akıntı, akım; 3. Cerahat.


epidemiography : n. Epidemik hastalıklar literatürü.


gynaecomastia : n. Erkeklerde meme guddelerinin büyümesi.


hyperimmunity : n. bağışıklığın yüksek oluşu, artmış bağışıklık.


impervious : a. See: İmpermeable.


interolivary : a. Zeytinsi cisimlerarası.


laparorrhaphy : Karın duvarının dikilmesi.


methyldopa : n. Dekarboksilazın inhibisyonuna sebep olan bir madde.


microbic : a. Mikroplu, mikroba ait, mikrobik.


musculous : a. See: Muscular.


mucisotherapy : n. Müzikle aypılan tedavi, müzik tedavisi, müzioterapi.


nasopharyngitis : a. Nazofarenks iltihabı, nazofarenjit.


neuroretinopathy : n. Optik disk ve retina'da patolojik değişikliklerle belirgin durum, nöroretinopati (Optik disk'te ödemli iltihaplanma, retina arterlerinde incelme, kanam v.s.).


ondometer : n. Yüksek frekanslı akımların dalga boyunu ölçmde kullanılan alet, ondometre.


prurigo : n. Kaşıntılı bir deri hastalığı, prurigo.


pylic : a. Vena porta ile ilgili.


sicchasia : n. 1. Bulantı; 2. Gıdalara karşı isteksizlik, gıdalardan tiksinti duyma hali.