Bugün : 22 Haziran 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

hematoperitoneum nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

hematoperitoneum : n. Periton boşluğuna kanama, periton boşluğunda kan toplanması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

decubation : n. Enfeksiyöz hastalık belirtilerinin kayboluşundan kişinin tamamen eski sıhhatini kazanmasına kadar geçen devre, enfeksiyöz hastalığın iyileşme devresi.


dermolipoma : n. Epitelyal dokulardan fakir, yağ dokusundan zengin bir cins dermoid tümör (Özellikle orbita'da görülür).


emptysis : n. Akciğer kanaması.


endogamy : n. 1. Aynı kabileveya sülale içinden evlenme adeti; 2. Aynı hücreden meydana elen gametlerin birbiriyle birleşmesi, bu tarz birleşme ile üreme.


galactacrasia : n. Anne sütünün yapı ve bileşim bakımından anormallik gösterişi.


gammacism : n. G ve K harflerini telaffuz edemme, bu harfleri telaffuzda güçlük gösterme.


koniosis : n. Vücuda giren tozların sebep olduğu herhangi bir hastalık.


krypton : n. Kr. sembolü ile bilinen atom no:36 ve atom ağırlığı: 83-7 olan kimyasal element.


lightening : n. doğum sancıları başlamadan iki veya üç hafta evvel uterusun pelvis boşluğuna inmesi.


maieusiophobia : n. Doğum yapmaktan aşırı korkma, doğum korkusu.


morphological : n. See: Morphologic.


necrobiotic : a. Nekrobiyoza ait.


nephrectasia : n. Böbrek pelvisinin genişlemesi, nefrektazi.


neurotension : n. See: Neuectasia.


nummular : n. Para şeklinde olan, para dizisi şeklinde sıralanmış durumda bulunan.


osteocarcinoma : n. Kemik kanseir.


ovification : n. Yumurtalıkta olgun ovum'un oluşması.


pasta : n. See: Paste.


perichordal : a. 1. Notochord'la ilgili; 2. Notochord çevresinde, notochord'u çevreleyen.


pleonasm : n. 1. Sayı bakımından fazlalık gösterme, vücutta bazı organ veya oluşumların sayı bakımından fazla oluşu; 2. Bir şeyi ifade ederken gerektiğinden fazla kelime kullanma, kelime fazlalığı.