Bugün : 19 Haziran 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

hematinuria nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

hematinuria : n. İdrarda hematin çıkarma, hematin işeme, hematinüri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cenophobia : n. 1. Açık yerlerden ürkme, boş bir bölgede tek başına kalmaktan aşırı korkma, kenophobia; 2. Yeni şeylerden, yeni fikirlerden aşırı ürkme, cenotophobia.


condroid : a. Kıkırdak gibi, kıkırdaksı.


cyclitis : n. Kirpik cisminin iltihabı.


enterangiemphraxis : n. Barsak kan damarlarının tıkanması.


flow : a. 1. Akı; 2. Muayyenzamanda akan su v.s.miktarı.


focal : a. Mihraki, odağa ait.


grid : n. 1. Üzerinde deliler bulunan kurşun levha; 2. Üzerined birbiriyle kesişmek üzere yatay ve dikey çizgiler bulunan grafi kağıdı.


hodgkin's disease : n. Lymphadenoma, retikülo-endoteliyal sistemin ilerleyici karakter taşıyan hastalığı.


hyperpnoea : n. Süratli ve derin soluk alma, soluma, nefes nefese kalma.


internuclear : a. 1. Nüvelerarası; 2. Retinanın nüveli tabakaları arasında bulunan.


leprosy : n. Cüzam, miskin hastalığı, lepra.


meningeal : a. Beyin zarına ait, meninkse ait, meningicus.


microprosopus : n. Küçük yüze sahip kişi, küçük yüzlü kimse.


mitoma : n. See: Mitome.


nervus : n. (pl. Nervi); see: Nerve.


pale : a. Renksiz, soluk, pallidus.


percolation : n. 1. Süzme; 2. Süzülme; 3. Filtredeng eçirme veya geçme.


pleocytosis : n. Serebrospinal sıvıda lenfositlerin artması, pleositoz.


pregeniculatum : n. Dış dizli csim, corpus geniculatum externus.


reticulocytopenia : n. Kanda retikülosit azalması.