Bugün : 20 Nisan 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

hemagglutinin nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

hemagglutinin : n. biochem. Kırmızı yuvarları alütine ettiren aglütininler (bunlar cilde yabancı serum ve spesifik toksinler şırınga edildikten sonra meydana gelir).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannabism : n. Devamlı kenevir türleri (esar v.s.) kullanma sonucu oluşan zehrilenme hali.


boulimia : n. Oburluk, bulimi.


convection : n. Yaklaşma durumu, mesela yakına bakarken gözlerin yaklaşması.


corpulent : a. Aşırı şişman.


dysuric : a. Disüriye ait.


lacerated : a. yırtılmış, yırtık.


hematospectroscopy : n. Kanın spektroskopla muayenesi.


hemiplegic : a. Hemiplejiye ait.


interphalangeal : a. Falankslar arasında bulunan.


leptocephalic, leptocephalous : a. Uzun ve dar kafalı.


metaicteric : a. İkteri izleyen, sarılık sonrası oluşan.


neurotherapy : n. sinir hastalığı tedavisi, nevroterapi, psikoterapi.


nymphohymeneal : a. Küçük dudaklar ve kızlık zarı ile ilgili.


osteoscope : n. Önkol kemiklerinin kesafetinden faydalanarak röntgen ışını cihazının muayenesini mümkün kılan alet.


otomassage : n. Timpan boşluğunun masajı.


paromomycin : n. Yalnız ağızdan kullanılabilen bir antibiotik.


pneumococcus : n. (pl. pneumococci). Zatürrie (pnömoni) sebebi olan mikroplardan biri, pnömokok, diplococcus pneumoniae.


premature : a. 1. Vaktinden önce (erken) olan veya gelişen; 2. Erken doğan.


rubescent : a. kızaran, kızarmağa yüz tutmuş.


sphincter : n. Vücuttaki boşluk veya kanalların ağızlarını büzmeğe yarayan halka biçimi kaslar, büzgen kas, sfinkter, muscluus sphincter.