Bugün : 19 Nisan 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

hemachrosis nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

hemachrosis : n. Kanın anormal şekilde kırmızı oluşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemiotaxis : n. Canlı hücrelerin kimyasal uyarıya karşı gösterdiği yaklaşma veya uzaklaşma hareketi.


cincophen : n.biochem. Damla (gut) hastalığı ve romatizmada kullanılan küçük, beyaz billurlar (C16H11NO2).


colorrhaphy : n. Kolon'un dikilmesi.


epiphrenal : a. Diyafragma üzerinde.


evacuation : n. Bir boşluğun tahliye edilmesi işlemi, özellikle gaitanın rektumdan dışarıya boşaltılmasını belirtmek için kullanılır.


lacteal : a. & n. 1. süte ait, 2. Barsaklarda emilen gıda maddesini taşıyan lenfa damarı.


heteroinoculation : n. Vücut dışı herhangi bir kaynaktan elde edilen bakteri veya virüslerin, aşı şeklinde verilişi, heteroinokülasyon.


isotonic : a. biochem.Eşit ozmotik basınçta olan.


larval : a. 1. Larvlara ait; 2. Larv şeklinde


leukocytoclasis : n. Lökositlerin parçalanıp dağılması.


lymphadenitis : n. 1. Lenf düğümü iltihab, lenfadenit, adenolenfit; 2. Altçene lenf bezlerinin had veya kronik iltihabı.


metra : n. rahim, uterus. ratoni.


metrodynamometer : n. Doğum seyri esnasında uterus kontraksiyonlarının gücünü ölçen alet, metrodinamometre.


morphine, morphia : n. biochem. Afyon hülasası, afyonun ana ve en faal alkaloidi, morfin (C17H19N2+H2O), morphina, morphinum.


paxwax : n. Ense kirişi.


pericerebral : a. Beyin (cerebrum) çevresinde, cerebrum'u çevreleyen.


polythelia : n. Memeucu adedinin normalden fazla olması, politeli.


postgeminum : a. Arka corpora quadrigemina.


premonition : n. 1. Herhangi bir şeyin olacağını önceden sezme, ön sezi; 2. Kişinin hastalık nöbetinin geleceğini önceden sezinlemesi; 3. Hastalık nöbetinin geleceğini gösteren sübjektif belirti, hastanın hissettiği öncü belirti.


rot : n. 1. çürüme, çürük; 2. Koyunlarda parazitlerden ileri gelen çürüme hastalığı.