Bugün : 19 Haziran 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

helosis nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

helosis : n. Çok sayıda nasır oluşması, birçok nasır oluşması ile belirgin durum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carboxyhaemoglobin : n. biochem. Karbon monoksid zehirlenmesinde kanda meydana gelen karbon monoksid ve hemoglobin bileşimi.


cephalotrypesis : n. Kafatasından özel testere ile, düğme şeklinde parça çıkarma, bu amaçla yapılan ameliyat.


encephalitogenic : a. Beyin iltihabı yapan, ensefalite sebebiyet veren.


endosoma : n. Eritrosit muhteviyatı, eritrositi oluşturan maddelerin tümü.


exangia : n. Kan damarı genişlemesi.


fulminic : a. biochem.Fulminat asidine ait.


glycerophosphate : n. biochem. Fosforik asit tuzu.


hepatology : n. Karaciğer ve hastalıklarının bilimsel incelenmesi, hepatoloji.


tenositis : n. See: Tenontitis.


hydropancreatosis : n. Pankreas içinde seröz sıvı toplanması ile belirgin durum, hidropankreatoz.


infusion : n. 1. Enfüzyon, damarlara zerketme; 2. Müessir elementlerini elde etmek için bir maddenin kaynatılması; 3. Kaynatma ile elde edilen eriyik.


kyphos : n. Kambur.


leukocytology : n. Lökosit bilgisi, lökositoloji.


odontotomy : n. Dişi kesme ameliyesi, odontotomi.


paranuclear : a. Çekirdek yakınında, çekirdeğe komşu, çekirdeğe bitişik.


pointillage : n. Parmak uçları ile yapılan masaj.


polydactylia : n. El ve ayak parmakları adedinin normalden fazla olması, polidaktili.


pot : n. Kalp.


pseudoptosis : n. Alt ve üst göz kapağı arasındaki açıklığın daralması.


pyretogenous : a. 1. Vücut ısısının yükselmesine sebep olan, ateş yükseltici.