Bugün : 22 Haziran 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

helminthology nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

helminthology : n. barsak parazitleri bilgisi, helmintoloji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boloscope : n. Vücuda giren metalden yapılı yabancı cismin yerini tesbitte kullanılan alet.


cementoma : n. 1. Diş dokusundan gelişmiş, yer yer sement birikimleri gösteren tümör, sementom; 2. Diş kökü ucunda aşırı sement birikiminden meydana gelen küçük oluşum.


cycle : n. Devir, period, siklus, cyclus.


didymodynia : n. Testis ağrısı.


diplacusis : n. Çift işitme, tek sesin iki ayrı ses halinde algılanmasıyla belirgin duyma bozukluğu.


embologenic : a. Emboli meydana getirme özelliği olan, emboli yapabilen.


endogenic : a. see: endogenous


eyepiece : n. Mikroskopta göz merceği (lensi) oküler.


flavoring : n. Tat verici, tat verici madde.


glandulosity : n. Guddelik, gudde.


intense : n. Çok kuvvetli, şiddetli.


lacerated : a. yırtılmış, yırtık.


hemorrhodal : a. 1. Basur veya basurlarla ilgili; 2.Basur gösteren, basur memeleriyle kaplı; 3. Basura benzeyen, basur niteliğinde.


oligoleukocythemia : n. Kanda lökosit sayısının ileri derecede azalışı, oligolökositemi.


phocomelia : n. Teratojenik bir malformasyon, kollar ve ayaklar doğrudan doğruya gövdeye bağlanarak mühüre benzer bir görünüm meydana getirirler.


pitressin : n. biochem. Vazopresinin ticari adı.


stabkernige : n. Nötrofil lökositlerin çekirdeği parçalanmamış olanları, stab.


stereoscopy : n. Cismin birbirine benzer iki görüntüsünün stereoskop aracılığıyla birleştirilerek ona üç boyut kazandırılamsı, stereoskopi.


stromal, stromatic : a. Stromaya ait.


subaxillary : a. Koltuk çukuru altında, koltukaltının aşağısında.