Bugün : 22 Haziran 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

heliophobia nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

heliophobia : n. Marazi güneş ışığı korkusu, helyofobi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bretylium : n. Antihipertansif bir adrenerjik bloker.


contraception : n. Cinsel birleşimi takiben erkek ve dişi cinsiyet hücrelerinin birleşmesini önleme, gebeliğin önlenmesi, antikonsepsiyon, kontrasepsiyon.


diastasis, : Kemiklerin kırık olmaksızın birbirlerinden ayrılması, ayrık, diyastaz.


dissolution : n. 1. Ölüm; 2. Eritme; 3. Erime dağılma, çözgünlük; 4. Ayrışma.


ectocinerea : n. Beynin gri kortikal maddesi.


epitheliosis : n. Konjunktiva'da granüller şeklinde kendisini gösteren epitel artımı.


febricant : a. Vücut ısısını yükselten, ateş yükselmesine sebep olan.


glomeriform : a. Yumakbiçim, glomerül şeklinde.


vaccinable : a. Aşılanabilir.


heterocrine : n. Birkaç değişik madde saglılayan.


hyperosmolarity : n. Bir diğerine oranla daha fazla osmotik basınca sahip olan sıvının, bu özelliğine verilen ad.


hypodermoclysis : n. Derialtı dokularına sıvı zerkedilmesi.


iridology : n. İrisin bilimsel incelenmesi, iridoloji.


ischiatic : a. Siyatike (iskiyuma) ait.


mesoderm : n. Ektoderm ile endoderm arasarasında gelişen orta tabaka hücreleri, mezoderm


overventilation : n. See: Hyperventilation.


paracusia, paracusis : n. İşitme duygusunun bozukluğu (intizamsızlığı), işitme duygusu anomalisi, parakusi.


perienteritis : n. Barsak periton tabakasının iltihabı.


pleurocentesis : n. İğne ile plevra boşluğuna girilerek sıvı çekme, plevra ponksiyonu, plörosentez.


prosopospam : n. Yüz spazmı.