Bugün : 20 Nisan 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

heliopathia nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

heliopathia : n. Güneş ışınlarına maruz kalış sonucu meydana gelen herhangi bir hastalık veya patolojik lezyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsulectomy : n. Bir kapsülün cerrahi olarak çıkarılması, çoğu zaman göz merceği veya eklemler için kullanılan bir deyimdir.


clitorism : n. Klitorisin hipertrofisi.


clot : n. 1. Pıhtı, küçüktaneciklerin kümeleşmesi sonucu oluşan yumuşak kıvamda küçük kitle (kan veya süt pıhtısı gibi); 2. Pıhtılaşmak.


dressing : n. 1. Yarayı sarma; 2. Sargı (gaz bezi, pamuk v.s.).


episiotomy : n. Vulvayı kesme ameliyesi, epizyotomi.


esthesiomania : n. His e idrak bozukluklarının eşlik ettiği akıl hastalığı.


galvanocontractility : n. Galvanik akımla uyarılan kasın gösterdiği kasılma yeteneği.


heparinize : v. Kanın pıhtılaşmasını önleme veya pıhtıyı çözme amacıyla heparin enjekte etmek, heparin'le tedavi etmek.


hypophosphite : n. biochem. Hipofosforik asidin herhangi bir tuzu, hipofosfit.


hysteroepilepsy : n. Sar'adaki konvülsiyonlara benzer hareketlerle seyreden ağır histeri şekli.


isopia : n. Her iki gözde görüş gücünün birbirine eşit oluşu.


longimanous : a. Uzun ellere sahip, ince uzun elli.


monocrotism : n. Kalbin her atımına tek nabız atımının eşlik edişi monokrotizm (Kalbin her atımında sfigmogram'da tek dalga izlenir).


oculonasal : a. Göz ve buruna ait.


peptonuria : n. İdrarda pepton bulunması, peptonüri.


postclimacteric : a. Klemakteryum sonrası.


postganglionic : a. Bir grup sinir hücresinden (ganglion) sonra gelen.


quadroon : n. Beyaz ile zenci melezi kimsedendoğan çocuk.


reconstructive : a. Yeniden oluşturucu, normal haline getirici.


rrhexis : suff. Yırtılma, yırtma, yırtık.