Bugün : 19 Haziran 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

helicoid nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

helicoid : a. See: Spiral.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleedingtime : n. Cildin delinmesi halinde kanamanın kendiliğinden durması için gereken süre, kanama zamanı.


cerasin : n. biochem. Kiraz ve erik ağaçlarından elde edilen zamkta bulunan bir madde ,serasin.


coronary : a. taçsı, koroner.


destruction : n. Bozulma, harabiyet, yıkım.


eviscerate : v. 1. Bir organın içini boşaltmak; 2. İç organları çıkarmak.


fixation : n. 1.Sabit ve oynamaz hale getirme, tesbit etme, özellikle yerinden kaymış veya ayrılmış bir organı ameliyat veya diğer bir yolla eski yerine tesbit etme; 2. Mikroskopik muayene için ince kesit almayı kolaylaştırmak üzere dokunun parafin v.b. madde içinde tesbit edilmesi, anatomopatolojik muayene için organ veya oluşumunun ilaçlı eriyiğe konulması; 3. Kişide anne veya babaya aşırı düşkünlük sebebiyle psikoseksüel gelişimin duraksaması, cinsel ilginin bir başka kimseye yönelememesi; 4. Görüntünün retina'da sarı leke üzerine düşmesini temin edecek şekilde her iki gözün obje üzerinde odaklanması; 5. Kan serumunda bulunan komplement'in antikor, antijen kompleksi ile birleşmesi; 6. Belli bir şeyin zihni devamlı meşgul etmesi, sabit fikir; 7.Gaz halindeki bir maddenin kimyasal reaksiyonlar sonucu, diğer maddelerle birleşerek katı hale dönüşmesi.


fomentation : n. Pansuman yapma.


hearing : n. İşitme (kabiliyeti).


hydracid : n. biochem. Oksijensiz hidrojen asit.


hypocellularity : n. Dokudaki normal hücre sayısında ileri derecede azalma, hücre azlığı.


ileitis : n. İleum iltihabı, ileit.


ionization : n. Elektrik cereyanı ile iyonlara parçalanma (bölünme), iyonlaşma.


karyomorphism : n. Çekirdek şekli, çekirdeğin gösterdiği şekil.


lithectasy : n. Apışarası (perine)'nı keserek taş çıkarma ameliyesi.


lipolipoidosis : n. Doku hücrelerinde yağ ve yağa benzer maddelerin toplanması.


myelocyte : n. Miyelosit; 1. Beyaz seri kan hücrelerinden olup promiyelositten sonra gelen safhadaki hücre; 2. Sinir sisteminde gri madde hücresi.


neoblastic : a. Yeni dokudan kaynak alan.


neuronophalgia : n. Sinir hücrelerinin fagositoz ile harap olması, nevronofaji.


ochlesis : n. Kalabalık yerlerde bulunma sonucu alınan hastalık.


odont(o)- : pref. Dişle ilgili.