Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

hebetude nedir?

hebetude : n. 1. Zihin körlüğü; 2. Sıkıntı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choreiform : a. Korea'ya benzeyen.


colpospasm : n. Vagina spazmı.


costotransverse : a. Kaburgalar ile vertebraların transvers çıkıntılarına ait, kaburgalar ile vertebraların transvers çıkıntıları arasında yeralan.


dehydrate : v. biochem. Suyunu çıkarmak, suyu çıkmak.


dentagra : n.1. Diş ağrısı; 2. Diş çekmeğe mahsus özel alet.


fahrenheit : Bir çeşit ısı ısı lendirme sisteim.


faradization : n. Faradi yani hafif endüksiyon cereyanı uygulanarak yapılan tedavi.


formaldehyde : n. biochem. Ekseriyetle su ile karıştırılıp antiseptik olarak kullanılan gazlı keskinbir katışık (HCHO).


hemoglobinometry : n. Kanda hemoglobin miktarının ölçülmesi.


homogenization : n. Yapı bakımından bütünlük kazandırmal, tümüne aynı yapıyı verme, homojenleştirme.


hypergravidarum : n. Gebelrin aşırı derecede kusması.


ileocolostomy : n. İleum ile karın barsak arasında anastomoz yapılması, ileokolostomi.


inassimilable : a. Emme yeteneği olmayan.


iodolography : n. Herhagni bir organa iyotlu yağ enjekte edilişini takiben röntgen filmi alınması.


mammotomy : n. See: Mastotomy.


odontoclast : n. Süt dişleri köklerinin erimesini sağlayan bir cins hücre (Bu hücreler süt dişi ile devamlı diş arasında bulunurlar).


periodynia : n. Tüm vücudu tutan şiddetli ağrı.


plummmer-vinson syndrome : n. Aynı zamanda Kell-Patterson sendromu olarak da bilinir. Şiddetli glossit, hazımsızlık ve bunlara bağlı olarak da sekonder anemi tablosu ile belirlenir.


pseud(o) : pref. Yalancı, yanlış psödo.


pseudocartilaginous : a. Kıkırdaksı, kıkırdak şeklinde.