Bugün : 26 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

hebetic nedir?

hebetic : a. Ergenliğe ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondrosternal : a. Kaburga kıkırdaklarını ve sternumu ilgilendiren, bu oluşumlara ait.


clasp : n. 1. Herhangi bir şeyin belli bir yere tutunmasını sağlayan araç; 2. Protez'in diş üzerine veya diş etine tutunmasını sağlayan bölümü; 3. Kırık kemki uçlarını birbirine tutturmada kullanılan araç.


conduction : n. İletim (kuvvet, ısı, ses veya elektrik hk).


defensive : a. Savunucu, koruyucu.


duct : n. Özellikle guddelerden sıvı maddeleri nakleden damar, bezlerin salgısını akıtan kanal, boru, ductus.


effervesce : n. Köpürmek, eridiği zaman küçük gaz kabarcıkları çıkarmak.


electrode : n. Elektrod, bir galvanik bataryanın iki kutbundan biir.


embryogeny : n. Embriyon gelişimi, embriyolojeni.


fibrositis : n. Lif dokusu iltihabı, fibrozit.


indium : n. biochem.In sembolü ile bilinen, atom no: 49 ve atom ağırlığı: 114.82 olan kimyasal element, indiyum.


infibulation : n. 1. Kadında, cinsel birleşimi önlemekm üzere büyük dudakların birbirine dikilmesi; 2. Erkekte, cinsel birleşimi önlemek üzere glans penis üzerindeki sünnet derisinin dikilmesi; 3. Kesit yeri veya yara dudaklarının, agraflarlabirleştirilmesi.


isoagglutinin : n. Serum'da bulunan, aynı türden diğer bir kimse eritrositlerini aglütine edici antikor.


meningoencephalomyelopathy : n. Meninks, beyin ve omurilik hastalıklarının genel adı.


monosomy : n. Otozomal bir çeşit anomali.


pancreatolith : n. Pankreas'ta oluşan taş, pankreas taşı.


plexor : n. Perküsoyn çekici, pleksor.


quadridigitate : a. See: tetradactylous


salicylic acid : n. Fungisid ve bakteriostatik özellikleri olan ve birçok cilt müstahzarının hazırlanmasında kullanılan bir madde.


santonism : n. Aşırı santonin alımına bağlı zehirlenme, santonin zehirlenmesi.


scleriasis : n. Dokuların katılaşması.