Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

hebetic nedir?

hebetic : a. Ergenliğe ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celiectomy : n. & 1. Karın organlarından herhangi birinin ameliyatla çıkarılması; 2. Nervus vagus7un karın organlarına giden dallarının kesilmesi.


clonus : n. Kasılma, kramp, ispazmoz.


enterocrinin : n. biochem. İnce barsak guddelerini uyaran bir hormon.


fibromyotomy : n. Fibromiyomun ameliyatla çıkarılması, fibromiyotomi.


hyperemesis : n. Aşırı derecede kusma.


hyperoxaluria : n. Aşırı miktarda cereyan eden oxaluria.


id : Bir enfeksiyon adının sonuna eklendiğinde, bu enfeksiyona bağlı olarak gelişen alerjik deri reaksiyonlarını niteleyen bir takı.


jejunostomy : n. Jejunumun fistülizasyonu.


juncture : n. 1. Oynak yeri, mafsal, eklem; 2. Dikiş yeri.


labioglossolaryngeal : a. Dudaklarla, dil ve gırtlağa ait.


laloneurosis : n. Sinirsel kaynaklı konuşma bozukluğu.


lecithinase : n. Lesitin'i parçalayan enzim, lesitinaz.


lymphopathy : n. Lenfatik organlar hastalığı, lenf sistemi hastalığı, lymphomathia.


object : n. 1. Görülebilen veya dokunulabilen herhangi bir şey, madde, cisim; 2. Herhangi bir fikir veya hareketin yöneldiği amaç, hedef; 3. Üzerinde psikoanaliz yapılan kişi, obje.


obturation : n. 1. Tıkama; 2. Tıkanma.


odont(o)- : pref. Dişle ilgili.


orchiditis : n. Testis iltihabı, orşidit.


paramastitis : n. Meme altındaki dokuların iltihabı.


peromelus : n. Kol ve bacakları şekilsiz olan fetüs.


pneumoarthrography : n. Hava zerkedildikten sonra bir eklemin radyografisi.