Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

hebetic nedir?

hebetic : a. Ergenliğe ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botfly : n. Larvaları insan ve bazı memeli hayvanlar üzerinde parazit olarak yaşayan atsineği v.b. türlere ait herhangi bir sinek.


bouillon : n. Et suyu (Bakteri üretmede kullanılan bir besi ortamı).


cavitis : n. Vena cava (anatoplardamar) iltihabı.


cyclopia : n. İki göz yerine tek göz oluşmasıyla belirgin doğuş anomalisi, iki göz çukurunun içinde tek göz bulunmak üzere birbirleriyle birleşmesi hali, tek gözlü olma.


cystelcosis : n. Mesane'de ülser oluşması.


dialyzable : a. Diyaliz'e müsait, zardan geçebilen.


diastase : n. biochem.


duodenogram : n. Radyo-opak madde ile doluunu takiben x ışınları aracılığıyla alınan duodenum filmi.


eosinophilia : n. Kanda eozinofil lökositlerin çoğalması, eozinofili.


episcleral : n. 1. Episklera ile ilgili, 2. Sklera üzerinde (bulunan veya yerleşmiş).


euchlorhydria : n. Mide usaresinde asidin normal miktarda bulunması.


globe : n. Küre, yuvar, globus.


keratinization : n. Boynzlaşma.


nephrocystitis : n. Böbrek ve mesane iltihabı, nefrosistit.


nonseptate : a. Bölme göstermeyen, septumsuz.


odontoma : n. Diş sürme zamanında diş etinde meydanag elen ufak şiş (apse), odontom.


omphalo- : pref. Göbekle ilgili.


onychopathology : n. Tırnak hastalıkları patolojisi.


ovario- : pref. Yumurtalıkla ilgili.


pentane : n. biochem. Petrol içinde bulunan uçucu bir gaz (C6H12).