Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

hebetic nedir?

hebetic : a. Ergenliğe ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavamesenteric shunt : n. v.cava inferior üst ucu ile V. messenterica superior arasında gerçekleştirilen anastomoz.


cerebrum : n. (pl. Cerebra).


coagulum : n. Pıhtı.


ostosternal : a. Kaburgalara ve sternuma ait.


diarrheal : a. Diyareye ait.


dull : a. Perküsyonda matite veren.


encellialgia : n. Bir karın organında duyulan ağrı.


enteroscope : n. Barsak içini muayeneye mahsus alet, enteroskop.


ganglionic : a. Gangliyona ait, gangliyonik.


gonococcide : n. Gonokokları yok eden faktör gonokoksit.


hepatorrhexis : n. Karaciğer yırtılması.


inter- : pref. Ara, arasında.


gripe : v. & n. 1. Barsaklarda şiddetli sancıya sebep olmak; 2. Barsaklarda hissedilen kolik tarzında şiddetli ağrı.


homotonic : a. Aynı ton veya basınçtan olan.


intern(al) : a. İç, içyan, internus.


intramastoiditis : n. Mastoid çıkıntısı sinüs ve hücrelerinin iltihabı, intramastoidit.


lymphangiography : n. 1. Lenf damarlarının radyografisi; 2. Lenf organlarının tavsifi (tarifi), lenfanjiyografi.


neformation : n. 1. Yeni doku oluşması, neoformasyon; 2. Tümöral doku kitlesi, tümör, ur.


parallergic : a. 1. Parallerji ile ilgili; 2. Parallerji gösteren.


phenazocine : n. Şiddetli akut veya ronik ağrıların giderilmesi için kullanılan güçl bir analjezik.