Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

heberden's nodes nedir?

heberden's nodes : n. Birçok artrit çeşidinde, son falangeal eklemlerde meydana gelen küçük kemiksi şişlikler.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bruxism : n. Diş gıcırdaması, alt ve üst çene dişlerinin birbirine sürtünmesi sonucu meydana gelen gıcırdama.


collutory : n. Ağzı yıkama, gargara.


colpitis : n. Vagina (vajen) iltihabı, kolpit.


corectoipa : n. Pupillanın yer değiştirmesi.


corrosive : a. Yakıcı, çürütücü, aşındırıcı.


deteriorative : a. 1.Bozukluk veya bozukluk hali ile ilgili; 2. Bozulma veya kötüleşme gösteren.


dorsocentral : a. Arka tarafta ve merkezde olan.


endocervical : a. Cervix uteri'nin iç bölümüne ait olan.


equilibration : n. İki şey arasında denge sağlama, dengeleme.


estriol : n. biochem. Gebe kadın idrarında bulunan estrojenik bir madde.


gland : n. 1. Bez, gudde; 2. Vücudun birçok yerinde yer almış kimisi salgısını dışa (vücut boşluklarına), kiimsi de içe (kana) akıtan bezler, glandula glans.


hemoposia : n. Kan içme.


hemuresis : n. İdrarın kanlı gelişi.


hydroxylysine : n. biochem. tabii bir aminoasit.


hyperestrogenuria : n. İdrarda aşırı östrojen bulunuşu.


inemia : n. Kanda fibrin bulunması, inemi.


lithiasis : n. Böbrek, safra kesesi v.s'De taş oluşumu, lityaz.


luetic : a. Frengiye ait, frengili.


mackenrodt's ligaments : n. Uterusun transvers servikal veya kardinal bağları.


malariologist : n. Malaryoloji mütehassısı.