Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

heberden's nodes nedir?

heberden's nodes : n. Birçok artrit çeşidinde, son falangeal eklemlerde meydana gelen küçük kemiksi şişlikler.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carminative : n. 1. Yel (gaz) çıkarıcı; 2. Karın ağrısını geçiren ilaç.


chromogen : n. biochem. Renkli madde öncüsü, kromojen.


contaminate : v. Kirletmek, yabancı madde etkisiyle saflığını bozmak, bulaştırmak, enfekte etmek.


crapulence : n. Ayyaşlıktan ileri gelen hastalık, mide fesadı.


cryptophthalmus : n. Üst ve alt göz kapaklarının doğuştan birbirine yapışık oluşu.


diazoxide : n. Pankreastaki insulin yapan beta hücrelerini baskı altına alan bir ilaç.


eccentric : a. See: Abaxial.


encephalometer : n. Kafatasını ölçme aleti, ensafalometre.


encystment : n. Bir oluşum etrafının kapsülle çevrilmiş bulunması hali.


fogging : n. 1.Göz hekimliğinde kişinin görme derecesini değerlendirmede uygulanan bir test; 2. Bulanık görme.


phycocyanogen : n. Mavi veya yeşil deniz yosunlarından elde edilen bir boya maddesi.


hemoconcentration : n. Alyuvar hacminin, plazma hacmına oranla daha çok olması, kanın koyu olması.


homotonic : a. Aynı ton veya basınçtan olan.


incarnatus : a. 1. Et haline dönüşmüş; 2.Et içine doğru gelişmiş, ete gömülmüş.


incompatible : n. Birbiriyle uyuşmaz, birbiriyle bağdaşmaz, birbirine ters.


inertia : n. 1. Atalet, süredurum; 2. Bir organın veya bir kasın işlemez hale gelmesi.


kakidrosis : n. Kötü kokan ter çıkarma, pis kokulu ter ifrazı.


keratoconus : n. Korneanın koni şeklinde olması.


Koch-Weeks Bacillus : n. Eksudasyon sıvılarında çoğu kazan polimorf lökositlerin içinde yer aldığı görülen gram-negatif çubuklar.


neoarthrosis : n. Anormal eklem, kırık bölgesinde meydanag elen sahte eklemler gibi.