Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

heberden's nodes nedir?

heberden's nodes : n. Birçok artrit çeşidinde, son falangeal eklemlerde meydana gelen küçük kemiksi şişlikler.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buggery : n. Anüs yoluyla yapılan cinsel birleşim, sodomi.


chloruria : n. İdrarda kloridlerin çoğalması.


colonorrhea : n. Kolon'daki herhangi bir lezyoa bağlı olarak gelişen mükoz akıntı, müköz diyare.


crystalloid : a. Kristalsi, billür şeklinde.


diethyl : a. biochem. İki etil grubunu ihtiva eden.


ectosteal : a. Kemik dışında bulunan.


errhine : n. & a. 1. Burna çekilip akmasını kolaylaştıran ilaç; 2. Burun akmasını kolaylaştıran.


fragilocytosis : n. Kanda frajilositlerin bulunması, frajilositoz.


furrow : n. 1. Karık; 2. Karışık; 3. Oluk.


garrot : n. Damara tazyik amacıyla herhangi bir kısmı çepeçevre sıkmak için kullanılan sargı, bir cins turnike.


gigantoblast : n. Çekirdekli iri eritrosit, normalden büyü eritroblast.


insulinoid : a.Ensüline benzer, ensülin gibi.


hydrate : n. v. biochem. 1. Su ile başka bir maddenin karışmasından vücuda gelen bileşim, hidrat; 2. su ile karışıp terkip yapmak.


immunogenesis : n. Bağışıklığın meydana gelişi.


inhaler : n. 1. Solukla içeri çeken kimse; 2. Solukla içeri çekmeğe mahsus ilaçları veren alet.


isotypical : a. Aynı tipte, aynı tipe mensup olan, aynı tipe ait.


kerato-ectasia : n. Kornea çıkığı, korneanın çıkıntı yapması.


levigate : v. Bir maddeiy henüz nemli iken ezip toz haline getirmek, düz etmek.


lyssoid : a. Kuduzsu, kuduza benzer, lizoid.


medicament : n. İlaç, tedavide kullanılan madde.