Bugün : 26 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

hebephrenia nedir?

hebephrenia : n. Demans prekozun pübertede rastlanan şekli, ebefreni.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalopathy : n. Baş vya beyini ilgilendiren herhangi bir hastalık veya patolojik lezyon.


cerebellar : a. Beyinciğe ait, cerebellaris.


contre-coup : a. Etki eden kuvvetin iletilmesi sonucunda, darbenin vurulduğu yerde değil, bunun karşıt bölümünde yaralanma veya hasar meydana gelmesi.


coreometry : n. Pupillayı ölçme.


divergent : a. Birbirinden uzaklaşan.


encephalomeningocele : n. Beyin ve meninsklerin kafatasından dışarı çıkması, beyin fıtığı.


gemmate : a. Tomurcuklanan, tomurcuklar vasıtasiyle yeni filiz veren


glucosazone : n. biochem. Fenilhidrazin, testinde, idrarda bulunan billüri madde.


phylogeny : n. Organizma tipinin evrim gelişimi, filojeni.


indomethicin : n. İltihab giderici özellikleri olan ağrı kesici bir ilaç.


jaundiced : a. Sarılıklı.


local anaesthesia : Mevzi anestezi.


menophania : n. Ergenlik çağındaki kız çocuğunda ilk adetin görülüşü.


mononeural : a. Tek sinirli.


persecute : v. Eziyet etmek, işkence yapmak, zulmetmek.


plicate : a. Büklümlü, kıvrımlı, plicatus.


pouch : n. 1. Sıvı toplamış ur, kese; 2. Cep şeklinde boşluk; 3. See: A Glossary of Zoology.


pyoplania : n. Cerahatin bir yerden başka bir yere göçetmesi.


radiograph : n. Röntgen ışını ile çıkarılan resim, radyograf.


selfwise : a. Embriyonik bir dokudan çıkarılıp başka bir dokuya aşılandığında, aşının ilk çıkarıldığı yerdeki niteliklerine göre büyüyüp gelişmesi.