Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

hebephrenia nedir?

hebephrenia : n. Demans prekozun pübertede rastlanan şekli, ebefreni.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ecchymosis : n. Kan damarlarının yırtılmasından dolayı derialtına kan toplanması ve bu yüzden o kısmın renginin mor bir hal alması, bere, kedme, çürük.


fruit : n. Meyva.


gnosia : n. görüş ve tanıma yeteneği.


granulosis : n. Granül oluşumu, granüloz.


hypopophoshatemia. : n. Kandaki fosfat seviyesinin düşük olması.


inorganic : a. Organik olmayan, cansız, inorganik.


iridodilator : n. Gözbebeğini genişletici (kas veya ilaç).


kopophobia : n. Yorgunluktan aşırı korkma, yorulup bitkin düşmekten aşırı ürkme.


neuromatous : a. Nevroma ait.


opsinogen : n. Opsonin yapan madde, opsinojen.


overbite : n. Üst çene dişlerinin altçene dişlerinden önde oluşu.


para : n. 1.Bir veya daha fazla doğum yapmış olan (çocuğu olan) kadın; 2. Benzol halkasında birbirine karşı mevkide bulunan elementlerin durumu.


piedra : n. Saç teli üzerinde düğümcükler meydana gelmesi ile müterafık saç hastalığı.


pneumograpy : n. 1. Akciğerin tarifi; 2. Kontrast madde olarak hava veya gaz zerkettikten sonra yapılan radyografi.


pseudogestation : n. see: Pseudopregmancy.n. sinir üzerinde kalınlaşma gösteren kısım oluşturduğu, ganglion'a benzer kabartı, yalancı ganglion.


radiosensibility : n. Işınıma hassasiyet.


refractory : a. 1. Cevap vermeyen; 2. Tesirsiz kalan (mesela muayyen ilaçlara karşı cevap vermeme), refrakter.


scieropia : n. Eşyaları karanlık görme.


sphygmus : n. Nabız, nabız atması.


spirometer : n. Ciğerlerin nefes alma ve verme yeteneğini ölçme aleti, spirometre.