Bugün : 30 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

hebephrenia nedir?

hebephrenia : n. Demans prekozun pübertede rastlanan şekli, ebefreni.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choroidea : n. Gözün retina ile sklera arasında kalan damardan zengin orta tabakası, gözün damar tabakası, koroidea.


chromat- : pref. biochem. Renk, kromatin, renkle ilgili.


class : n. Sınıf, takım (order)'ların biraraya gelmesiyle oluşan canlı sınıfı.


crede's method : n. Placentanın ayrılması için kullanılan bir yöntem.


depolarize : v. Kutuplaşmayı ortadan kaldırmak.


endoneuritis : n. Endonöriyum'un iltihabı.


extracranial : a. Kafatası (cranium) dışında.


halitosis : n. Kötü kokan nefes, ağızdan gelen fena koku.


halo : n. Hale, nur dairesi.


hematocytosis : n. Kanın hücresel elementlerinin çoğalması, hematositoz.


hemopyelectasis : n. Böbrek pelvisinin kan veya kanlı idrar toplanışına bağlı olarak genişlemesi.


hypomyotonia : n. Kas tonüsünde ileri derecede azalma.


hyposomia : n. Vücudun yeterli şekilde gelişmemesi hali.


immunoreaction : n. Antijen ile kendisine karşı oluşan antikor arasındaki karşılıklı reaksiyon, immünolojik reaksiyon.


lepidic : a. Pullara ait, pullardan müteşekkil pullu.


octad : n. biochem. Sekiz kıymetli bir element.


omentitis : n. Omentum iltihabı, omentit.


parallergic : a. 1. Parallerji ile ilgili; 2. Parallerji gösteren.


percipient : a. n. 1. İdrake ait, anlayışlı, idraki keskin; 2. Anlayışlı (İdraki kuvvetli) kimse.


phosphocreatinase : n. Fosfokreatin'i kretain ve fosforik asit'e parçalayan enzim, fosfokreatinaz.