Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

heart nedir?

heart : n. Kalb, cor. cordis.

adipose heart : Yağlı kalp, cor oadiposum


backward heart failure : (insufficiency), kalp yetmezliği;


bovine heart : çok büyümüş kalp, öküz kalbi, cor bovinum;


athlete's heart : Sporcu kalbi;


choatic heart : Sık ekstrasistoller gösteren kalp;


fibroid heart : Fibroid djenerasyon gösteren kalp.


Hairy heart : Eksüda ile çevrili kalp.


irritable heart : Nörosirkülatuvar asteni


luxus heart : Sol kalbin genişleme ve hipertrofi olması;


quain's heart : Kalbin yağlı dejenerasyonu;


tobacco heart : Aşırı tütün kullanmaya bağlı kalp hastalığı;


congestive heart failure : Konjestif kalp yetmezliği;


forward heart failure : İleriye doğru kalp yetmezliği;


left ventricular heart failure : sol kalp yetmezliği.


heart attack : Kalp krizi, kalp sektesi, kalbin birdenbire durması.


heart beat : 1. Kalp çarpıntısı; 2. Heyecan.


heart block : Kalp bloku.


heart burn : Mide kanamasından boğazda duyulan yanma hissi, mide ekşimesi.


heart case : Kalple ilgili


heart disease : Kalp hastalığı.


heart failure : (insufficiency), kalp yetmezliği (kiyafetsizliği).


heart hurry : Taşikardi.


heart lung machine : Kanın vücut dışında oksijenlenmesi için yapılan aygıt, kalp-akciğer makinası.


heart sac : Perikard.


heart stroke : Sıcak çarpması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calorific : a. Isıtıcı.


cholesterosis : n. Anormal kolesterol birikimi.


endometrioma : n. Endometr ihtiva eden bir tümör, endometriyom.


gastrophore : n. Ameliyat esnasında mide kenarlarını tutmağa mahsus cerrahi alet.


gastrostoma : n. Mide fistülünün dışarıya açılan ağzı.


hemiatrophy : n. Yarım atrofi (vücudun tek tarafında olan).


hypovenosity : n. Venlerin kusurlu gelişimi, hipovenozite.


hypoalkaline : a. Normalden daha az kalevi.


leukomatous : a. Lökomlu veya lökoma ait.


litholysis : n. İlaçla taşı eritme, litoliz.


macrocephalus : n. Anormal derecede iri başa sahip fetüs.


metaphysis : n. Bir uzun kemik diyafizin epifizle birleştiği son parçası, metafiz.


osteopath : n. Osteopati uzmanı.


paradentosis : n. Dişler etrafındaki dokunun parçalanması, paradentoz.


photomania : n. 1. Işığa karşı aşırı arzu, aydınlığa veya ışıklı yerlere aşırı düşkünlük gösterme; 2. Uzun süre kuvvetli ışığa maruz kalışın sebep olduğu ruhsal dengesizlik hali.


rhizome : n. Bir bitkinin yeraltı gövdesi, kök gövde, rizom.


scopophobia : n. Başkası tarafından seyredilmekten aşırı korkma.


scotophilia : n. Karanlıktan hoşlanma, karanlık sevgisi, skotofili.


short sightedness : Bk. Miyopia.


sphygmocardiograph : n. Nabız ve kalp atımlarını birlikte, çizelge halinde kaydeden alet, sfigmokardiyograf.