Bugün : 22 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

heart nedir?

heart : n. Kalb, cor. cordis.

adipose heart : Yağlı kalp, cor oadiposum


backward heart failure : (insufficiency), kalp yetmezliği;


bovine heart : çok büyümüş kalp, öküz kalbi, cor bovinum;


athlete's heart : Sporcu kalbi;


choatic heart : Sık ekstrasistoller gösteren kalp;


fibroid heart : Fibroid djenerasyon gösteren kalp.


Hairy heart : Eksüda ile çevrili kalp.


irritable heart : Nörosirkülatuvar asteni


luxus heart : Sol kalbin genişleme ve hipertrofi olması;


quain's heart : Kalbin yağlı dejenerasyonu;


tobacco heart : Aşırı tütün kullanmaya bağlı kalp hastalığı;


congestive heart failure : Konjestif kalp yetmezliği;


forward heart failure : İleriye doğru kalp yetmezliği;


left ventricular heart failure : sol kalp yetmezliği.


heart attack : Kalp krizi, kalp sektesi, kalbin birdenbire durması.


heart beat : 1. Kalp çarpıntısı; 2. Heyecan.


heart block : Kalp bloku.


heart burn : Mide kanamasından boğazda duyulan yanma hissi, mide ekşimesi.


heart case : Kalple ilgili


heart disease : Kalp hastalığı.


heart failure : (insufficiency), kalp yetmezliği (kiyafetsizliği).


heart hurry : Taşikardi.


heart lung machine : Kanın vücut dışında oksijenlenmesi için yapılan aygıt, kalp-akciğer makinası.


heart sac : Perikard.


heart stroke : Sıcak çarpması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromoblast : n. Öncü piment hücresi, pigment hücresi ihtiva eden hareketli bir bakteri cinsi.


cicatrize : v. Nedbe oluşması suretiyle iyileşmek.


citrulline : n. biochem. İlk defa karpuzdan elde edilen bir aminoasid.


divaricator : n. Konjenital kalça çıkığında kullanılan ve ayarlanabilen bir çeşit atel.


incontinence : n. Normal olarak vücuttan dışarı atılacak şeylerin çıkmasını kontrol edememe, incontinentia.


intermission : n. Hastalık ateşinin muvakkat olarak düşmesi.


lanolin : n. biochem. Yünden çıkarılan yağlı bir madde, lanolin.


lymphangiotomy : n. Lenf damarı ameliyatı, lenfanjiotomi.


mesoglia : n. See: Oligodendroglia.


multinodualr : a. Çok nodüllü.


necrospermia : n. Spermatozoidlerin ölmesi, nekrospermi.


odontoclasis : n. Diş kırılması, odontoklazi.


oothecocyesis : n. Yumurtalık dış gebeliği. See: Ovarian pregnancy.


ovolytic : a. Yumurta albüminini parçalayan.


panoptosis : n. Tüm karın organlarının, normal yerlerine oranla aşağıya sarkmış olması hali, karın organlarının tümüyle düşüklüğü.


perverted : a. Anormal hale dönmüş, gayritabii şekle girmiş.


pneumomyelography : n. Hava veya gaz zerkedildikten sonra omurilik kanalının radyografisi.


preagonal : a. Komadan hemen önce.


radiophobia : n. Radyoaktif ışınladan aşırı korkma, ışın almaktan aşırı korkma, radyofobi.


registrant : a. Arşiv hemşiresi.