Bugün : 26 Nisan 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

heart nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

heart : n. Kalb, cor. cordis.

adipose heart : Yağlı kalp, cor oadiposum


backward heart failure : (insufficiency), kalp yetmezliği;


bovine heart : çok büyümüş kalp, öküz kalbi, cor bovinum;


athlete's heart : Sporcu kalbi;


choatic heart : Sık ekstrasistoller gösteren kalp;


fibroid heart : Fibroid djenerasyon gösteren kalp.


Hairy heart : Eksüda ile çevrili kalp.


irritable heart : Nörosirkülatuvar asteni


luxus heart : Sol kalbin genişleme ve hipertrofi olması;


quain's heart : Kalbin yağlı dejenerasyonu;


tobacco heart : Aşırı tütün kullanmaya bağlı kalp hastalığı;


congestive heart failure : Konjestif kalp yetmezliği;


forward heart failure : İleriye doğru kalp yetmezliği;


left ventricular heart failure : sol kalp yetmezliği.


heart attack : Kalp krizi, kalp sektesi, kalbin birdenbire durması.


heart beat : 1. Kalp çarpıntısı; 2. Heyecan.


heart block : Kalp bloku.


heart burn : Mide kanamasından boğazda duyulan yanma hissi, mide ekşimesi.


heart case : Kalple ilgili


heart disease : Kalp hastalığı.


heart failure : (insufficiency), kalp yetmezliği (kiyafetsizliği).


heart hurry : Taşikardi.


heart lung machine : Kanın vücut dışında oksijenlenmesi için yapılan aygıt, kalp-akciğer makinası.


heart sac : Perikard.


heart stroke : Sıcak çarpması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dispense : v. İlaç yapmak, tarifine göre ilacı hazırlamak.


ectocinerea : n. Beynin gri kortikal maddesi.


folium : n. (pl. folia). Yaprak.


frenkel's exercises : n. Tabes dorsalis vakalarında hastaya adale ve duyularını kullanması için yaptırılan ekzersizler.


hydrocarbonism : n. Hidrokarbon bileşikleriyle zehirlenme (Petrol arıtma işinde çalışanlarda sık görülür).


hydrocyst : n. Sulu kist, hidrosist.


icteroid : a. Sarılığa benzer, ikteroyid.


intertrochanteric : a. Trokanter'ler arası, femur'un büyük ve küçük trokanterleri arasında.


intrarenal : a. Böbrek içi, böbrek içinde.


ischiofibular : a. İskiyum ve fibulaya ait.


keratitis : n. Kornea iltihabı, keratit.


kernicterus : n. Beynin bazal ganglionlarında bilirubin'in etkisi ile meydana gelen ve zeka geriliği ile kedini belli eden bir durum.


lymphemia : n. Kanda lenfosit bulunması, lenfemi.


manipulation : n. El ile işleme veya işletilme, idare, manipülasyon.


mastocytoma : n. Mast hücrelerinden müteşekkil tümörm; mastositom.


micropyle : n. Spermatozoidin yumurtaya girdiği delik, mikropil.


odontalgic : a. Diş ağrısına ait.


odontotechny : n. See: Dentistry.


otopharyngeal : a. Kulak ve farenkse ait.


pharyngolysis : n. Yutak felci.