Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

heart nedir?

heart : n. Kalb, cor. cordis.

adipose heart : Yağlı kalp, cor oadiposum


backward heart failure : (insufficiency), kalp yetmezliği;


bovine heart : çok büyümüş kalp, öküz kalbi, cor bovinum;


athlete's heart : Sporcu kalbi;


choatic heart : Sık ekstrasistoller gösteren kalp;


fibroid heart : Fibroid djenerasyon gösteren kalp.


Hairy heart : Eksüda ile çevrili kalp.


irritable heart : Nörosirkülatuvar asteni


luxus heart : Sol kalbin genişleme ve hipertrofi olması;


quain's heart : Kalbin yağlı dejenerasyonu;


tobacco heart : Aşırı tütün kullanmaya bağlı kalp hastalığı;


congestive heart failure : Konjestif kalp yetmezliği;


forward heart failure : İleriye doğru kalp yetmezliği;


left ventricular heart failure : sol kalp yetmezliği.


heart attack : Kalp krizi, kalp sektesi, kalbin birdenbire durması.


heart beat : 1. Kalp çarpıntısı; 2. Heyecan.


heart block : Kalp bloku.


heart burn : Mide kanamasından boğazda duyulan yanma hissi, mide ekşimesi.


heart case : Kalple ilgili


heart disease : Kalp hastalığı.


heart failure : (insufficiency), kalp yetmezliği (kiyafetsizliği).


heart hurry : Taşikardi.


heart lung machine : Kanın vücut dışında oksijenlenmesi için yapılan aygıt, kalp-akciğer makinası.


heart sac : Perikard.


heart stroke : Sıcak çarpması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleed : v. [p. t. Bled.]. 1. Kanamak; 2. n. Senye: Bir yerden kan alınması (dolaşımın yükünü azaltmak için ekseriya koldan yapılır).


cardioscope : n. Bir mercek sistemi ile optik düzeni olan, kalbin içini muayene etmek için kullanılan aygıt.


cataphoria : n. Gözde görüş ekseninin aşağıya doğru sapma göstermesi.


chemotropism : n. Hücrelerin bazı kimyasal maddelere karşı gösterdikleri yaklaşma veya bu maddelerden uzaklaşma.


definitive : a. Tam olgun, gelişmiş.


echoencephalogram : n. Ekoensefalografi yoluyla elde edilen çizelge.


emulsion : n. Merhem gib kullanılan ve süte benzer yağlıca bir sıvı, sübye, emülsiyon.


gonio-puncture : n. Gözde ön kamera açısına, toplanan sıvıyı boşaltma amacıyla ponksiyon yapma.


heterochronic : a. Normal zamanı dışında oluşan, değişik zamanlarda oluşan.


infraction : n. Kırık ucun kemikten ayrılmadığı kırık, tam olmayan kırık.


iododerma : n. Kronik iyot zehirlenmesinde görülen deri üzerinde yaygın küçük kabartılar oluşmasıyla belirgin allerjik durum.


lipacidemia : n. Kanda yağ asitlerinin bulunması yağ asidi işeme, lipasidüri.


monad : a.&n. 1. Tek hücreli (protozoid); 2. Basil cevher, zerre, atom, monat.


moulage : n. Bir yapı veya lezyonun balmumundan yapılmış modeli, hastalıklı bir vücut parçasını cismiyle ve renkleriyle olduğu gibi gösteren ve balmumu veya alçıdan yapılan kalıp, mulaj.


odontic : a. See: Dental.


osteosarcomatous : a. Osteosarkom türünden, kemik sarkomu olan.


pluri : pref. Çok, birçok.


polypnea : n. 1. Sür'atli nees alma; 2. Dakikada solunum sayısının normalden fazla oluşu, polipne.


radix : n. (pl. radices). Kök.


scotometry : n. Skotomları ölçme.