Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

heart nedir?

heart : n. Kalb, cor. cordis.

adipose heart : Yağlı kalp, cor oadiposum


backward heart failure : (insufficiency), kalp yetmezliği;


bovine heart : çok büyümüş kalp, öküz kalbi, cor bovinum;


athlete's heart : Sporcu kalbi;


choatic heart : Sık ekstrasistoller gösteren kalp;


fibroid heart : Fibroid djenerasyon gösteren kalp.


Hairy heart : Eksüda ile çevrili kalp.


irritable heart : Nörosirkülatuvar asteni


luxus heart : Sol kalbin genişleme ve hipertrofi olması;


quain's heart : Kalbin yağlı dejenerasyonu;


tobacco heart : Aşırı tütün kullanmaya bağlı kalp hastalığı;


congestive heart failure : Konjestif kalp yetmezliği;


forward heart failure : İleriye doğru kalp yetmezliği;


left ventricular heart failure : sol kalp yetmezliği.


heart attack : Kalp krizi, kalp sektesi, kalbin birdenbire durması.


heart beat : 1. Kalp çarpıntısı; 2. Heyecan.


heart block : Kalp bloku.


heart burn : Mide kanamasından boğazda duyulan yanma hissi, mide ekşimesi.


heart case : Kalple ilgili


heart disease : Kalp hastalığı.


heart failure : (insufficiency), kalp yetmezliği (kiyafetsizliği).


heart hurry : Taşikardi.


heart lung machine : Kanın vücut dışında oksijenlenmesi için yapılan aygıt, kalp-akciğer makinası.


heart sac : Perikard.


heart stroke : Sıcak çarpması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbamide : n. Bir çeşit üre türevi, suyunu kaybetmiş toz halindeki üre (Tedavide diüretik olarak kullanılır).


cheilognathopalatoschisis : n. Üst dudak, üst çene ve üst damağın doğuştan müşterek yarıklık gösterişi.


chemically : adv. biochem. Kimyaca,


clinomania : n. Marazi yatma eğilimi, yataktan çıkmak istememe hastalığı.


craniocele : n. Beyin fıtığı.


diarthric : a. 1. İki eklemle ilgili; 2. İki eklemi tutan.


dissect : v. Ayırmak, herhangi bir oluşumu etraf dokulardan ayırarak görülebilir hale getirmek, teşrih etmek.


dysphonia : n. Konuşamamazlık.


enterobacteriotherapy : n. Barsak bakterilerinin tedavi amacıyla aşı şeklinde uygulanması.


gliomatosis : n. Nöroglia hücrelerin aşırı artışı, gliyom oluşması.


hysterocleisis : n. Uterus ağzının (os uteri) cerrahi kapatılması.


morphology : n. Canlılarda dışşekillerden bahseden bilgi, organ oluşumundan bahseden ilim, morfoloji.


neuter : a. Belli bir cinsiyet göstermeyen, ne erkek ne dişi, cinsiyetsiz.


persecute : v. Eziyet etmek, işkence yapmak, zulmetmek.


piliation : n. Kıl veya tüylerin oluşması,kılların gelişmesi.


pleochromatic : a. Çeşitil şartlarda değişik renkler arzeden.


pleurodesis : n. İki plevra yaprağı arasında yapışıklıklar meydana gelmesi.


polycytosis : n. Kanda hücrelerin çoğalması, polisitoz.


posteromedian : a. Arka-içyan.


prostatocystotomy : n. Mesane ve prostat ameliyatı.