Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

heart nedir?

heart : n. Kalb, cor. cordis.

adipose heart : Yağlı kalp, cor oadiposum


backward heart failure : (insufficiency), kalp yetmezliği;


bovine heart : çok büyümüş kalp, öküz kalbi, cor bovinum;


athlete's heart : Sporcu kalbi;


choatic heart : Sık ekstrasistoller gösteren kalp;


fibroid heart : Fibroid djenerasyon gösteren kalp.


Hairy heart : Eksüda ile çevrili kalp.


irritable heart : Nörosirkülatuvar asteni


luxus heart : Sol kalbin genişleme ve hipertrofi olması;


quain's heart : Kalbin yağlı dejenerasyonu;


tobacco heart : Aşırı tütün kullanmaya bağlı kalp hastalığı;


congestive heart failure : Konjestif kalp yetmezliği;


forward heart failure : İleriye doğru kalp yetmezliği;


left ventricular heart failure : sol kalp yetmezliği.


heart attack : Kalp krizi, kalp sektesi, kalbin birdenbire durması.


heart beat : 1. Kalp çarpıntısı; 2. Heyecan.


heart block : Kalp bloku.


heart burn : Mide kanamasından boğazda duyulan yanma hissi, mide ekşimesi.


heart case : Kalple ilgili


heart disease : Kalp hastalığı.


heart failure : (insufficiency), kalp yetmezliği (kiyafetsizliği).


heart hurry : Taşikardi.


heart lung machine : Kanın vücut dışında oksijenlenmesi için yapılan aygıt, kalp-akciğer makinası.


heart sac : Perikard.


heart stroke : Sıcak çarpması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiodiosis : n. Mide'nin cardia kısmını genişletme, bu amaçla yapılan ameliyat.


carnification : n. Dokunun, özellikle akciğer dokusunun, iltihap sonucu normal yapısını kaybederek et kıvam ve görünümü alması.


cataplexy : n. Büyük korku veya heyecan neticesinde kasların katılaşması, inme, katapleksi.


cephalohemometer : n. Kafa içi kan basıncını ölçen alet.


chondritis : n. Kıkırdak (dokusu) iltihabı, kondrit.


claustrum : n. (pl. clasutra). Özduvar, klavstrum.


clinician : n. Klinik öğreti ve uygulamada uzmanlaşmış hekim, klinisyen.


edeology : n. Üretim (jenital) organlnarı bilgisi.


episiorrhaphy : n. Vulvanın dikilmesi.


fibrinosis : n. Kanda fibrinin çoğalması, fibrinoz.


hemophobia : n. See: Hematophobia.


heterozygosity : n. See: Heterozygosis.


leptosome : n. Dar göğüs, uzun yüz ve sivri burunla karakterize vücut yapısı, leptozom tip.


lysozyme : n. Hayvan ve bitki dokularında bulunan ve bakterileri yok eden madde, lisozim.


neuronitis : n. Sinir hücresi iltihabı, nevronit.


octavus : n. Sekizinci kafa çifti.


ophthalmocele : n. See: Exophthalmos.


ovariectomy : n. Yumurtalığın ameliyatal çıkarılması, ovaryektomi, ooforektomi.


pericholangitis : n. Safra kanalları çevresindeki doku ve oluşumların iltihabı.


semilunar : a. Yarımay (şeklinde), semilunaris.