Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

heaptorenal nedir?

heaptorenal : a. Karaciğer ve böbreklere ait.

hepatorenal syndrome : Uzun süren sarılıkların giderilmesi amacıyla gerçekleştirilen kolesistektomi ameliyatlarından sonra, karaciğer ve böbrek yetmezliğine bağlı olarak ortaya çıkan ölüm olaylarını belirtmeki çin kullanılan deyim.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiocyllosis : n. Kol çarpıklığı, kolun, gelişim bozukluğu sonucu normale nazaran eğrilik göstermesi hali.


broad ligament : n. Uterus ve tubaları pelvis cidarına bağlayan bir çift bağ.


bromomania : n. Brom bileşiklerinin devamlı kullanımı sonucu gelişen mani hali.


citrinin : n. biochem. Penicillum citrinum'dan türemiş bakteryostatik madde.


cordotomy : n. See: Chordotomy.


dermoblast : n. Mesoderm'in dermis (iç deri)'i oluşturan bölümü.


dialysis : n. biochem. Diyaliz: Parşömen zarı vasıtasiyle bir sıvının içinde çözülmüş maddeleri kolloidlerden ayırma.


foot : n. (pl. feet). (11). Ayak, pes.


hypercementosis : n. Diş sementinin aşırı büyümesi.


hyperglobulia : n. Kandaki alyuvar fazlalığı.


hypochlorydria : n. Mide suyunda hidroklorik asit yokluğu.


malarial : a. Sıtmalı.


metoclopramide : n. Mide sedatifi, ağız yoluyla veya zerk şeklinde verilebilen bir antiemetik madde.


occupational therapy : n. Ruhsal ve fiziksel hastalıklarda, hastanın özellikle el işleriyle uğraşmasını sağlayarak uygulanan tedavi yöntemi, meşguliyetle tedavi.


ostalgia : n. Kemik ağrısı, ostalji.


oxyrhine : a. Sivri burunlu.


peonin : n. biochem. Asit ve baz reaksiyonları göstermekte kullanılan bir endikatör.


perinephritic : a. 1. See: Perinephric; 2. Perinefrite ait veya ondan ileri gelen.


pheochromocyte : n. Bir kromafin hücresi.


prostrate : a. Bitkin, tükenmiş, ileri deercede halsiz.