Bugün : 17 Aralık 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

heaptorenal nedir?

heaptorenal : a. Karaciğer ve böbreklere ait.

hepatorenal syndrome : Uzun süren sarılıkların giderilmesi amacıyla gerçekleştirilen kolesistektomi ameliyatlarından sonra, karaciğer ve böbrek yetmezliğine bağlı olarak ortaya çıkan ölüm olaylarını belirtmeki çin kullanılan deyim.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cenotophobia : n. yenilik korkusu, yeni şeylerden, yeni fikirlerden aşırı ürkme.


cholestatic : a. 1. Safra akımının durmasıyla ilgili, safra akımının kesilmesine bağlı; 2. Safra akımını azaltan veya durduran.


cryptectomy : n. Kriptin ameliyatla çıkarılması.


devitalize : v. Cansızlaştırmak.


dyschondroplasia : n. Gövdenin normal oluşuna karşıılk, kolların ve bacakların çok kısa oluşu.


eosin : n. biochem. Bakteriyolojide kullanılan bir boya.


Freudism : n. Nevrozların oluş mekanizmasında rol oynayan faktörleri gösterme bakımından Freud tarafından ileri sürülmüş, piskoanaliz'e dayalı bilinçaltı teorileri.


gastrolithiasis : n. Mide taşlarının oluşu.


histoblast : n. Doku hücresi.


hydrogel : n. biochem. Jelatin veya albuminli protoplazma, hidrojel.


odontiatria : n. Dişçilik, diş hekimliği (See: Dentistry).


odontoplerosis : n. Diş dolgusu yapma, diş çukurlarını doldurma ameliyesi, odontopleroz.


overlapping : n. 1. Bir şeyin kenarının diğer bir şeyin kenarı üzerine gelmesi veya getirilmesi; 2. Bir doku tabakasının, üzerindeki veya altındaki diğer bir doku tabakasına dikilmesi.


paste : n.1. Lapa; 2. Yakı, sert ile yumuşak arası kıvam gösteren madde, hamur, macun, özellikle tedavi amacıylahariçten kullanılan koyu kıvamda herhangi bir merhem.


pedialgia : n. Ayakta hissedilen ağrı, ayak ağrısı.


perilymphangitis : n. Lenf damarı çevresindeki dokunun iltihabı.


peritrichous : a. Kıllı.


phonocardiogram : n. Fonokardiograf aracılığıyla elde edilen, kalb seslerini gösterir çizelge.


pneoscope : n. See: Pneomograph.


prethyroid : a. Tiroid bezi önünde.