Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

healthy nedir?

healthy : a. 1. Zinde, sıhhatli; 2. Sıhhi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canalis : n. See: Canal.


capillarity : a. Tüp içine konan sıvının tüp duvarına temas sonucu yükselmesi veya alçalması, kılcallık, kapillarite.


chromate : n. biochem. Krom asidi tuzu, kromat.


chylemia : n. Kanda kilüs bulunuşu, kilüs'ün kana geçişi.


conglutin : n. biochem. Acı bakla, bezelye, fasulye ve bademden çıkarılan bir proteid.


diploscope : n. Bloküler görmeyi kontrolde kullanılan araç, cisimlerin iki gözle tek olarak görülebilme derecesini tesbit eden alet.


embryulcus : n. rahimden ölü fetusu çıkarmaya yarayan kancalı bir alet.


exostosis : n. 1. Mukozayı hazırladıktan sonra çekiç ile kemiği tesviye; 2. Anormal kemik çıkıntıları, egzostos.


flagellata : n. Kamçılı protozoonlar, bir veya birkaç kamçıya sahip protozoon'lar sınıfı.


physiognosis : n. Yüzdeki ifade ve görünümden hasatlığı teşhis etme.


heliotropism : n. Canlı organizmanın gösterdiği güneş ışınlarına yönelme veya güneş ışınlarından uzaklaşma eğilimi.


laminar, laminated : a. 1. Lama (laminarya) ait; 2. Lamlı; 3. Lamsı.


medrogestone : n. Ağızdan veya zerk yoluyla kullanılabilen bir dişilik hormonu.


mesocord : n. Plasentaya yapışık göbek kordonu.


proline : n. biochem. tabii bir aminoasit.


pyloralgia : n. Pilorun ağrılı spazmı, piloralji.


raffinase : n. biochem. Rafinozu parçalayan bir enzim, rafinaz.


rhypophobia : n. Marazi pislik (kir) korkusu, ripofobi.


siderophore : n. Hemosiderin ihtiva eden makrofaj.


stilet : n. 1.Bir sondayı açmak için kullanılan tel, mandran; 2. Bir kanül içine yerleştirilmiş sivri uçlu alet, stile.