Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

healthy nedir?

healthy : a. 1. Zinde, sıhhatli; 2. Sıhhi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbiform : a. Soğan şeklinde, bulbiformis.


bursal : a. Burs'a ait.


cryoprecipitate therapy : n. Hemofilide kanamaları durdurmak veya meydana gelmelerini önlemek amacıyla sekizinci faktörden yararlanılması.


dysopia, dysopsia : n. Görme güçlüğü.


fragment : n. Kırılmış parça, fragman.


ganglioglioma : n. Gangliyon hücreleri ihtiva eden gliyom.


gingiva : n. (pl. gingivae). Diş eti.


glycosamine : n. biochem. Kitin'in ayrışmasından açığa çıkan bazik madde, (C6H13NO5).


mastalgia : n. Göğüs (meme) ağrısı.


membranous, membranoid : a. Zarsı, zar biçim, membranaceus (membranosus).


myogenous : a. Kas dokusundan kaynaklanan.


neuroepithelioma : n. Kötü tabiatlı bir beyin tümörü, nöroepitelyoma.


opotherapy : n. 1. Hayvan organlarından elde edilen ekstrelerle yapılan tedavi, opoterapi; 2. See: Organotherapy.


ovarotherapy : n.See: ovotherapy.


perichordal : a. 1. Notochord'la ilgili; 2. Notochord çevresinde, notochord'u çevreleyen.


peripylic : a. Kapı toplar damarını saran.


pestilent : a. Tehlikeli, öldürücü, salgın bulaşıcı.


spirillotropism : n. Spirillere karşı alaka duyma.


syndesmotomy : n. Bağları kesme, bağ ameliyatı, sendezmotomi.


thermalgia : n. Yanma hissinin eşlik ettiği ağrı, yakıcı nitelikte ağrı, termalji.