Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

healthy nedir?

healthy : a. 1. Zinde, sıhhatli; 2. Sıhhi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ectodermic : a. Ektodem'le ilgili.


eurycehpalic : a. Geniş kafalı, kafatasının transvers kutru ön-arka kutruna oranla genişlik gösteren, brakisefalik.


fast : a. % n. 1. Dayanıklı, solmaz; 2. Perhiz.


intercurrent : a. Araya giren, katışan.


interferon : n. Bilinen bütün virusler üzerinde etkili olan doğal bir protein.


subintrant : a. Bir olay daha bitmeden yeniden başlayan başka bir olayın birbirine karışması, sübentran.


gustometer : n. Tat duyumunun keskinlik derecesini taiyn eden alet.


heroic : a. Gözü pek, cesurcasına, tehlikeyi göze alarak yapılan (tedavi, ameliyat v.s. hakkında).


infratrochlear : a. Trokleaaltı.


keloplasty : n. Bir yara izini kaybetmek için yapılan plastik ameliyat, keloplasti.


leptodermic : a. İnce derili (ciltli).


leukoma : n. 1. Korneanın beyaz donukluğu, lökom; 1. See: leukosarcoma.


lumen : n. (pl. lumina). Tüp şeklinde organın içindeki boşluk.


megacephalic : a. Büyük kafalı.


monotonous : a. 1. Değişiklik göstermeyen, yeknesak, monoton; 2. Aynı tonda devam eden, alçalma ve yükselme göstermeyen (ses hakkında).


nasocope : n. Burun boşluklarını muayenede kullanılan, spekulum şeklinde alet, nazoskop.


occlude : v. 1. Sıkıca kapatmak veya kapanmak, tıkamak; 2. Massetmek, apsorbe etmek (özellikle gazlar hk.).


ontogenic : a. Ontojeniye ait.


ovoid : a. See: Oval.


pneumonectomy : n. Akciğer dokusunun bir parçasını çıkarma ameliyatı, pnömonektomi.