Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

healthless nedir?

healthless : a. Hasta.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

changeable : a. Bir kararda durmayan, değişebilir, değişken.


clinotherapy : n. Hastayı yatak istirahatine sevketme suretiyle tedavi, yatak tedavisi.


coital : a. Cinsel birleşim (coitus) ile ilgili.


electrocauterization : n. Dokuları ucundan elektrik akımı geçen platin tel aracılığıyla yakma, elektrokoterizasyon.


lacteal : a. & n. 1. süte ait, 2. Barsaklarda emilen gıda maddesini taşıyan lenfa damarı.


laryngology : n. Boğaz hastalıkları şubesi, larengoloji, larenks bilgisi, gırtlakbilim.


leptostaphyline : a. Yüksek ve dar damaklı.


loupe : n. Konveks mercek, lup.


malacotomy : n. Karın duvarı ameliyatı, malakotomi.


mesocardia : n. Kalbin göğüs orta çizgisinde bulunması.


metabobileter : n. Bazal metabolizma hızının ölçülmesinde kullanılan alet, metabolimetre.


nycturia : n. Geceleyin sık sık işeme, niktüri.


peritoneocylsis : n. Periton boşluğuna sıvı zerkedilmesi.


per tubam : adv. Tüp vya tubavasıtasiyle.


poisoning : n. Zehirlenme.


postfebrile : a. Ateşten sonra, ateş sonrası.


radiocardiography : n. Radyoaktif madde ihtiva eden kanın kalp boşluklarından geçmesi esnasında elde edilen grafik.


splanchnectopia : n. Bir organın normal yerinde olmaması.


supinator : n. El bileğini dışarıya doğru döndürücü kas, elbileğinin dışa döndürücüsü, süpinator.


tachy : pref. 1. Süratli, çabuk, hızlı; 2. Sürat.