Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

healthiness nedir?

healthiness : n. Sıhat, sıhhatli hal, zindelik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biped : a. 1. İki yaağı bulunan, iki ayaklı; 2. İki ayaklı herhangi bir hayvan.


bunionectomy : n. Bunyonun ameliyatla çıkarılması.


chloropsia : n. Yeşil görme, tüm eşyanın yeşil görülmesiyle belirgin görme bozukluğu.


circumbullar : a. Göz küresi çevresinde, göz küresini saran.


cyesiology : n. Gebelik bilimi (bilgisi).


dealbation : n. Beyazlatma veya beyazlanma.


deossification : n. Kemikten kalsiyum kaybı, kalsiyum ve kalsiyum tuzlarının kemik dokusundan çekilmesi.


dermatoneurosis : n. Sinirsel kaynaklı deri hastalığı, deri nevrozu.


entamoeba : n. Bazı türleri insan barsaklarında parazit olarak yaşayan bir amip cinsi.


enterogastritis : n. Mide-barsak iltihabı, enterogastrit.


galacturia : n. Süt görünümünde idrar çıkarma, galaktüri, kilüri.


glycase : n. biochem. Maltoz ve maltodekstrini dekstroza çeviren enzim.


junctional : a. Birleşeğe ait.


monocephalus : n. Bir baş, iki ayrı vücut gösteren hilkat garibesi.


morosis : n. Zeka bakımından 7-12 yaş arası çocuğun zihni yeteneklerini gösterme hali, geri zekalılık.


orchichorea : n. Cremaster kasının kasılmasına bağlı olarak meydana gelen intizamsız testis hareketleri.


pediophobia : n. Marazi çocuk veya kukla korkusu, pedyofobi.


phosphite : n. biochem. Fosforlu asit tuzu.


pith : n.&v. 1. Öz; 2. Hayvanı murdar iliğini kesmek suretiyle öldürmek; 1. Bitkinin gövdesinden yumuşak özü çıkarmak.


plurilocular : a. See: Multilocular.