Bugün : 25 Temmuz 2017, Salı

Favorilere Ekle!

healthiness nedir?

healthiness : n. Sıhat, sıhhatli hal, zindelik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boric : a. biochem. Borik, borakslı.


endometriosis : n. Anormal yerde endometrium bulunması.


fallectomy : n. Fallop tüünü ameliyatla çıkarma, falektomi.


intercellular : a. Hücrelerarası.


hodophobia : n. Yolculuk etmekten, sebepsiz yere korkma, seyahat korkusu.


intraosteal : a. Kemik içi, kemik içinde.


ionic : a. İyona ait, iyonik.


keraunoneurosis : n. Gök gürlemesi veya şimşek çakmasının sebep olduğu korkuya bağlı olarak gelişen nevroz.


mastoidalgia : n. Mastoid bölge ağrısı.


migrainoid : a. Migren'i andıran, migren'e benzeyen.


mucosa : n. (pl. mucosae). Mukoza. Bazı organların iç taraflarını kaplayan ve ifrazatı olan zar.


myomatous : a. 1. Miyoma ait; 2. Miyomlu.


normokalemia : n. Kandaki potasyum miktarının normal sınırlar içinde oluşu, normokalemi.


normotension : n. Normal basınç.


obstetrical : a. Çocuk doğumuna veya ebeliğe ait.


osteomatoid : a. Osteoma benzer.


parauterine : a. Uterus yakınında, uterus'a komşu, uterus'a bitişik.


periproctitis : n. Rektumu saran dokuların iltihabı, perirektit.


receptaculum : n. (pl. receptacula) kab.


spongiose : a. Süngere benzeyen, süngerimsi.