Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

healthiness nedir?

healthiness : n. Sıhat, sıhhatli hal, zindelik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dehydro-androsterone : n. biochem. Erkek idrarından elde edilen androjen bileşim.


emollient : a. n. 1. Yumuşatan; 2. Deriyi yumuşatan merhem; 3. Müleyyin; 4. Ağrıyı hafifleten ilaç, müsekkin.


fibromyitis : n. Fibröz dejenerasyonla belirgin kas iltihabı, kasta bağ dokusu artımının eşlik ettiği iltihap hali.


glucosamine : n. biochem. Bir glikoprotein türevi (C6H11O5NH2).


gonioscope : n. Gözde ön kamera açısını muayenede kullanılan alet, gonioskop.


hour-glass contraction : n. İçi boş bir organın, bu arada mide veya uterusun, orta bölümünde meydana gelen daire şeklinde büzülme.


hypothermia : n. Anormal derecede hararet düşüklüğü,


immersion : n. Mikroskopun objektifini su veya yağ içine batırarak cisimleri inceleme, imersiyon.


incarnation : n. Ete bağlama, etlenme (yara).


inocystoma : n. Kistik dejenerasyonlu bağ dokusu tümörü.


ketoplasia : n. Keton oluşumu.


logaditis : n. Sklera (gözakı) iltihabı, logadit.


normocyte : n. Herhangi bir anormallik göstermeyen eritrosit, normal eritrosit, normosit.


pharyngismus : n. Yutak spazmı.


postulate : n. İspata gerek duyulmaksızın var sayılan esas,kaziye.


pre- : pref. 1. Önce, evvel; 2. Prep. Önde, ön.


precipitation : n. 1. Çökelme, bir maddenin dibe çökme suretiyle eriyikten ayrılması, presipitasyon; 2. Presipitin'in, kendisinin oluşmasına sebep olan antijen (presipitinojen) ile birleşerek çökelmesi (Bu reaksiyon birçok serolojik testlerin esasını oluşturur).


prosop : pref. Yüz anlamına önek.


rhinophore : n. Solunumu kolaylaştıran burun kanülü.


semelincident : a. Bir şahsa bir kere arız olan.