Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

health nedir?

health : n. Sıhhat, şifa.

Board of health : Sıhhi kurul (heyet);


department of health : Sağlık Bakanlığı (Sıhhat ve içtimai muavenet vekaleti, sağlık ve sosyal bakanlığı).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

breathless : a. Nefesi kesilmiş, Ölü, cansız.


buggery : n. Anüs yoluyla yapılan cinsel birleşim, sodomi.


catamnesis : n. Hastanın tedaviye alındıktan sonraki hikayesi, herhangi bir hastalıktan tedaviye alınan hastanın hayatının sonuna kadar hastalığın gösterdiği seyir ve nükslerle ilgili hikayesi.


ceraceous : a. 1. Balmumu gibi, balmumana benzer; 2. Balmumu tabiatında, balmumundan yapılmış.


cold : n. Nezle.


deformity : n. Şekil bozukluğu.


denervation : n. See: Enervation


fecalith : n. Barsakta bir kısım dışkının sertleşmesi sonucu oluşan kitle, dışkı taşı.


hemolyzation : n. Hemoliz oluşması.


intraosteal : a. Kemik içi, kemik içinde.


ischiofemoral : a. İskiyum ve femura ait.


ischogalactic : a. 1. Süt salgılanmasını durduran veya geciktiren; 2. Lohusalık devresinde süt salgılnamasını durdurucu ilaç, laktasyonu durdurucu ilaç.


lalopathology. : n. 1. Konuşma bozukluklarının teşhis ve tedavisi ile ilgili tıp dalı; 2. Konuşma bozukluğu.


larvivorous : a: See: Larviphagic.


oculofacial : a. Göz ve yüze ait.


oculopathy : n. Göz hastalığı.


ophthalmoxsis : n. Konjunktiva üzerindeki lezyonu kazıyarak ortadan kaldırma.


oppression : n. Sıkıntı, opresyon.


otoganglion : n. Kulak ganglioynu, Arnold düğümü.


peptonuria : n. İdrarda pepton bulunması, peptonüri.