Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

health nedir?

health : n. Sıhhat, şifa.

Board of health : Sıhhi kurul (heyet);


department of health : Sağlık Bakanlığı (Sıhhat ve içtimai muavenet vekaleti, sağlık ve sosyal bakanlığı).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choreoathetosis : n. Kore'de ve athetosis'de görülen hareketlere benzer hareketlerin birarada bulunuşu.


consulting : a. & n. 1. İstişare etme; 2. Müşavir.


diamine : n. Molekülleri iki amino grubu taşıyan herhangi bir kimyasal bileşik, diamin.


diverticulum : n. (pl. diverticula). See: Diverticle:


ester : n. biochem. Ester: Asitlerle alkollerden kondansasyon usulü ile elde edilen birkaç tertipten biri.


ethinyloestradiol : n. Genellikle iyi tahammül eden, ağız yolundan etkili bir östrojen.


gristle : n. Kıkırdak.


hemagglutinin : n. biochem. Kırmızı yuvarları alütine ettiren aglütininler (bunlar cilde yabancı serum ve spesifik toksinler şırınga edildikten sonra meydana gelir).


hemoalkalimeter : n. Kanın alkaliliğinin tayinine yarayan cihaz.


hypercryalgesia : n. Soğuğa karşı aşırı duyarlık hali.


inocyte : n. Lif dokusu hücresi, inosit.


interstice : n. 1. Ara, aralık, açıklık; 2. Yarık, çatlak.


intraovarian : a. Over içi, yumurtalık içinde.


invasive : a. İlerleme gösteren, özellikle komşu dokulara doğru yayılma gösteren.


meropia : n. Kısmi körlük, yarım körlük, meropi.


methicilin : n. Penisiline direnç gösteren mikroorganizmalar üzerinde etkili olan yarı sentetik bir penisilin.


ossiculum : n. (pl. ossicula). See: ossicle.


papillo-adenocystoma : n. Papilom, adenom ve sistom elementelri ihtiva eden tümör.


radicle : n. Bir sinir veya damarın kök şeklinde olan başlangıcı (en ufak dalları), kök, kökçük.


reamputation : n. Önceden ampütasyon uygulanan kol veya bacak gibi bir organda kalan aprça üzerinde yeniden ampütasyon yapılması, ek ampütasyon.