Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

health nedir?

health : n. Sıhhat, şifa.

Board of health : Sıhhi kurul (heyet);


department of health : Sağlık Bakanlığı (Sıhhat ve içtimai muavenet vekaleti, sağlık ve sosyal bakanlığı).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cheyne-stokes respiration : See: respiration.


conceptual : a. Zihinde beliren fikir ve düşüncelerle ilgili.


cymba : n. Cumba.


dolo(u)r : n. Ağrı.


erythroderma : n. Derinin anormal kızartısı, eritroderm.


fibular : a. Fibulaya ait.


inopexia : n. Kanın damar içinde kendiliğinden pıhtılaşma eğilimi göstermesi, damariçi pıhtılaşma.


instillator : n. Herhangi bir boşluğa damla damla sıvı akıtma amacıyla kullanılan alet.


intermediary : a. Arada meydana gelen seyir esnasında oluşan.


isologous : a. 1. Aynı genetik yapıya sahip (Tek yumurta ikizleri gibi); 2. Alıcı ile aynı genetik yapıyı gösteren diğer bir kimseden alınmış (doku parçası, organ).


luciferase : n. biochem. Lüsiferine tesir ederek ışık meydana getiren bir enzim, lusiferaz.


map : n. Grafik, şema, harita.


methaemoglobin : n. Bir globin ile oksitlenmiş bir haem grubunun meydana etirdikleri demir iyonu ihtiva eden bileşik.


monobrachius : n. Tek kolu bulunan fetüs.


monopathy : n. Vücudun tek taraflı hasta olması hali, monopati.


palinesthesia : n.Anestezi veya komadansonra duyarlığın geri dönmesi, palinestezi.


pleurocele : n. 1. Bir kısım akciğer dokusu veya plevranın, fıtık şeklinde dışarı bombelik gösterişi, akciğer veya plevra fıtığı; 2. Plevra boşluğnuda seröz sıvı toplanışı.


quercetin : n. biochem. "quertcitron" meşesi kabuğundan alınmış bir sarı boya tozu.


rarefy : v. 1. Yoğunluğunu azaltmak, hafifletmek, basıncını düşürmek; 2. Yoğunlukca azalmak,hafiflemek, basınca düşmek.


realization : n. Gerçekleştirme, gerçekleşme.