Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

health nedir?

health : n. Sıhhat, şifa.

Board of health : Sıhhi kurul (heyet);


department of health : Sağlık Bakanlığı (Sıhhat ve içtimai muavenet vekaleti, sağlık ve sosyal bakanlığı).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastoderm : n. Gelişen embriyoda üç ana tabaka (ectoderm, entoderm, mesoderm)'nın belirlendiği devredeki hücre kümesi.


bulbo-urethral : a. Üretra soğanına ait.


celluloneuritis : n. Sinir hücrelerinin iltihabı.


donor : n. 1. Transfüzyon için kendisinden kan alınan kimse, kan verici; 2. Transplantasyon için kendisinden organ alınan kimse, organ verici; 3. Sun'i döllemede kendisinden meni alınan kimse, meni verici.


electric(al) : a. Elektriğe ait, elektriki, elektrikli.


exocrine : n. Salgılarını özel bir kanal aracılığı ile boşaltan guddelere ait nitelik.


floccular : a. Flokulusa ait.


forme : n. Şekil, biçim.


tenontology : n. Kirişbilim, tendon bilgisi.


terebinthinisim : n. Terebentin (turpentine) ile zehirlenme.


histaminase : n. biochem. Histamini inaktive eden bir enzim.


inogenous : a. Dokudan meydana gelen veya doku oluşan.


odontological : a. Diş hastalıklarına ait.


omunono : n. See: Yaws.


podelcoma : n. Mantar enfeksiyonu nedeniyle ayakta meydana gelen kronik hasatlık. See: Madura foot.


proguanil : n. ecz. Sıtmanın önlenmesinde ve tedavisinde kullanılan bir ilaç.


reticulitis : n. Retikül iltihabı (geviş getiren hayvanlarda).


rhodophane : n. Retina konilerinde bulunan kırmızı bir pigment.


rickettsia : n. Küçkü, pleomorfik paraziter mikro-organizmalar.


sugar : n. biochem. Şeker.