Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

health nedir?

health : n. Sıhhat, şifa.

Board of health : Sıhhi kurul (heyet);


department of health : Sağlık Bakanlığı (Sıhhat ve içtimai muavenet vekaleti, sağlık ve sosyal bakanlığı).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

corpse : n. Ceset


endoglobular : a. Kan küreciklerinde bulunan.


ethosuximide : n. Petit mal'de kullanılan ve konvülsiyonları gideren bir ilaç.


submorphous : a. Tam şekilsiz olmamakla beraber billüri olmayan.


hypocyclosis : n. Gözde uyum yetersizliği.


inion : n. Artkafa (dış tümseği), inyon.


leukocytic : a. Lökositlere ait.


levigate : v. Bir maddeiy henüz nemli iken ezip toz haline getirmek, düz etmek.


macrotia : n. Dış kulağın aşırı büyüklüğüü, makroti.


malleus : n. Orta kulaktaki küçük kemiklerden biri, çekiç kemik.


mastauxe : n. Göğüs (meme) büyümesi, büyük göğüslülük (memelilik).


matutinal : a. Sabahları görülen, sabah oluşan (gebelik bulantısı gibi).


neuro-induction : n. Zihni telkin.


paracyesis : n. Dış gebelik.


pathema : n. Herhangi bir patolojik durum, bozukluk, hastalık.


periphlebitis : n. 1. Ven çevresindeki dokunun iltihabı; 2. Ven'in dış tabakası'nın ilithabı, periflebit.


plastid : n. Vücudun herhangi bir yapı taşı veya hücresi.


practolol : n. Angina pectoris tedavisinde kullanılan bir kalb üzerinde seçkin bir etkisi olan beta-bloker.


Snellen's Test Types : n. Görme fonksiyonunun kontrolu için kullanılan bir kart.


staphylococcal, staphylococcic : a. Stafilokoklara ait.