Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

healing nedir?

healing : a. Tedavi edici, xifa verici.

The healing art : tıp, tababet.


healing by first intention : Temiz durumdaki yararın kenarları tam veg ereken şekilde karşı karşıya gelerek birleşir ve geride çok az nedbe dokusu kalır, par primam iyileşme.


healing by second intention : yara kenarlarının birbirlerinden uzakta kaldığı durumlarda, aradaki boşluk granulasyon dokusu tarafından doldurulur ve bu tamir dokusunun üzeri epitelle örtülür, par secundum iyileşme.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bridle : n. Küçük bağ, bir organ veya oluşumu tesbit eden veya hareketini sınırlayan bağ, frenulum.


chloroplast : n. İçinde klorofil bulunan protoplazma.


cholangioma : n. Safra yollarına ait bir tümör.


epitrochlea : n. Humerus'un iç lokması.


fertility : n. 1. Gelişme yeteneği, doğurma yeteneği, doğurabilme; 2. Mümbitlik, verimlilik.


formulary : n. 1. Reçete mecmuası, kodeks; 2. Formüler, formül kitabı.


gastrohyperneuria : n. Mide sinirlerinin aşırı faaliyeti.


homonymous : a. Aynı gruptan, homonim.


hypocorticalism : n. See: Hypoadrenocorticis.


manikin : n. Anatomi modeli.


merogony : n. Yumurtanın sadece bir kısmının gelişmesi.


overt : a. Açıkça görülen, çok belli.


paracusia, paracusis : n. İşitme duygusunun bozukluğu (intizamsızlığı), işitme duygusu anomalisi, parakusi.


photobacterium : n. Bazı balık ve benzeri hayvanlar üzerinde parazit olarak yaşayan ışıldama özelliğine sahip bir bakteri cinsi (Bu cins bakterilerin kültür yüzeyleri de fosfor gibi ışıldama gösterir).


phytotoxin : n. biochem. Abrin, krotin, risin ve robin gibi bitki kaynaklızehrili madde, fitotoksin.


plantigrade : a. İnsan ve ayı gibi bütün tabanına basarak yürüyen.


polyotia : n. Kulak adedinin normal (iki) den fazla olması.


pulmonary : a. 1. Akciğer veya akciğerlerle ilgili; 2. Akciğeri veya akciğerleri tutan, akciğerlerde yerleşen; 3. Pulmoner arterle ilgili, pulmonal, pulmoner, pulmonalis.


rutherford : n. Radyoaktif yıkılma birimi.


space : n. Ara, aralık, mesafe, boşluk, spatium.