Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

healing nedir?

healing : a. Tedavi edici, xifa verici.

The healing art : tıp, tababet.


healing by first intention : Temiz durumdaki yararın kenarları tam veg ereken şekilde karşı karşıya gelerek birleşir ve geride çok az nedbe dokusu kalır, par primam iyileşme.


healing by second intention : yara kenarlarının birbirlerinden uzakta kaldığı durumlarda, aradaki boşluk granulasyon dokusu tarafından doldurulur ve bu tamir dokusunun üzeri epitelle örtülür, par secundum iyileşme.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brilliant green : n. Antiseptik anilin boyası.


cataleptiform : n. Katalepsi'ye benzeyen.


colpohyperplasia : n. Vagina mukozasının kalınlaşması, vagina hiperplazisi.


comminuted : a. Parçalanmış.


detoxicate : v. biochem. Zehrini çıkarmak.


diencephalon : n. Arabeyin, dienkefal(on), (iki yarım kürre arasındaki yapılar).


effervescent : a. 1. köpüren; 2. Suya atıldığı zaman gaz çıkararak eriyen, efervesan.


epididymo-orchitis : n. Epididimis ve testislerin birlikt iltihaplanmas4.


exciting : a. Uyarıcı, harekete sevkedici, kişide heyecan doğurucu.


phylum : n. Bitki veya hayvanların başlıca sınıflarından biri, kol, filum.


helicine : a. See: Spiral.


hydrolysis : n. Maddelerdeki su molekülünün çözümlenmesi ile meydana gelen parçalanmaya, hidroliz.


hypokolasia : n. Vücudun karşı koyma yeteneğinin zayıf oluşu, çabuk yorulma.


legitimacy : n. 1. Kanuna uygun olma hali, kanuna uygunluk; 2. Nikahlı evlilikten doğmuş olma hali.


locum : n. Yer.


metopion : n. Alın çıkıntılarının arasında ve orta çizgi üzerinde bulunan nokta.


omphalocele : n. Göbek fıtığı, omfalosel.


osmosity : n. Eriyiğin sahip olduğu ozmotik basınç derecesi.


ovi : n. Ovum'un genitifi.


pause : n. Kesinti, durma, duraksama, herhangi bir faaliyetin geçici olarak durması ile belirgin devre.