Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

healing nedir?

healing : a. Tedavi edici, xifa verici.

The healing art : tıp, tababet.


healing by first intention : Temiz durumdaki yararın kenarları tam veg ereken şekilde karşı karşıya gelerek birleşir ve geride çok az nedbe dokusu kalır, par primam iyileşme.


healing by second intention : yara kenarlarının birbirlerinden uzakta kaldığı durumlarda, aradaki boşluk granulasyon dokusu tarafından doldurulur ve bu tamir dokusunun üzeri epitelle örtülür, par secundum iyileşme.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broadbent's sign : n. Perikardi ile diafram arasında mevcut yapışıklıklar nedeniyle 11-12. kaburgalar arasındaki bölgede, sol ve arka taraftaki bölümün her bir kalb vuruşunda içe doğru çekilmesi.


cache : n. Işınlamada, radyoaktif maddenin, içine konulduğu kurşundan, tepesi açık, koni şeklinde muhafaza.


carpus : n. Elbileği, karpus.


claudication : n. Topalık, topallama.


configuration : n. 1. Baş, gövde, kol ve bacakların müştereken oluşturduğu şekil, vücudun genel görünümü; 2. molekülü oluşturan atomların diziliş şekli.


dementia : n. Bunama, demans.


episclera : n. Sklera ile konjunktiva arasındaki gevşek bağ dokusu.


furunculoid : a. Çıbanımsı, çıbana benzer.


globulism : n. kanda eritrosit sayısının aşırı artımı ile belirgin durum.


intensification : n. 1. Kuvvetlendirme, şiddetini artırma; 2. Kuvvetlenme, şiddetlenme.


sublinguitis : n. Dilaltı bezi iltihabı.


lympography : n. Kontrast madde zerkedildikten sonra çekilen lenfatik sistem filmi.


metrophlebitis : n. Uterus venlerinin iltihabı, metroflebit.


oreximania : n. Marazi iştah artması, zayıflama korkusu ile aşırı yeme.


phimotic : a. 1. Fimozis'le ilgili; 2. Fimozis gösteren.


pleurocholecystitis : n. Plevra ve safra kesesi iltihabı.


prosopantritis : n. Alın sinüslerinin iltihabı.


pubescent : a. Büluğa ermiş, pubesent.


renovirus : n. "Respiratory enteric orphan virus" kelimelerinin kısaltılmış şekli.


rheobase : n. Kas uyarılmasını temin için gereken asgari elektrik potansiyeli.