Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

heal nedir?

heal : v. 1. Şifa vermek, iyi etmek; 2. Şifa bulmak, iyileşmek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchography : n. Nefes yollarına kontrast bir madde sevkedildikten sonra röntgenle bu yolların muayenesi, bronkografi, bronş radyografisi.


cadaverous : a. 1. Kadavra ile ilgili; 2. Kadavraya benzeyen, özellikle renk ve görünüş bakımından kadavrayı andıran.


cartilaginous : a. 1. Kıkırdağı çok, kıkırdaklı, cartilaginosus; 2. Kıkırdağa ait, cartilagineus.


cholangiectasis : n. Safra kanallarının genişlemesi.


choledocholithotripsy : n. Ana safra kanalını açmaksızın içindeki taşların ezilmesi.


chromaturia : n. İdrarın anormal renk alması.


clip : n. Ameliyat esnasında kanı durdurmaya yarayan alet, pens.


convalescence : n. Nekahat, iyileşme, konvalesans.


deric : a. Ektoderme ait.


disinfestation : n. Enfestasyon taşıyan böcek, sinek veya hayvansal parazitleri öldürme.


effervescence : n. Köpürme, erime sonucu küçük gaz kabarcıkları çıkarma.


electrohysterograhy : n. Uterus kontraksiyonları ersanıda oluşan elektriksel güç değişimlerinin çizelge halinde kaydedilmesi.


galvanothermy : n. Galvanik akım geçirilmesiyle kasın gösterdiği tonik kasılma.


physiologist : n. Fizyoloji bilgini, fizyolog.


hydrocolpos : n. Vaginanın içinde sulu sıvı toplanması, hidrokolpoz.


hypergenitalism : n. Genital bezlerin fazla çalışmasına bağlı olarak erken bülug ve sinsiyet organlarında fazla gelişme tablosu, hiperjenitalizm.


intestine : n. Barsak, intestinum.


introjection : n. Bir şahsın, kendisini bir diğer kimse veya eşya ile bir olarak kabul etmesi şeklinde beliren psikolojik durum.


meningitis : n. Meninkslerin (beyin zarları) iltihabı, menenjit.


methysergide : n. Migren tedavisinde kullanılır.