Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

heal nedir?

heal : v. 1. Şifa vermek, iyi etmek; 2. Şifa bulmak, iyileşmek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broad ligament : n. Uterus ve tubaları pelvis cidarına bağlayan bir çift bağ.


cionectomy : n. Küçük dil (uvula)'nın ameliyatla çıkarılması.


constipation : n. Kabız(lık), peklik, inkibaz.


contagion : n. 1. Sirayet, 2. Bulaşma; 3. Bulaşıcı (sari) hastalık.


creatinase : n. biochem. Kreatinini üre ve metil glikokole ayrıştıran bir enzim.


descent : n. 1. Düşme; 2. Aşağıya inme, sarkma, prolapsus.


duraplasty : n. Dura mater'e uygulanan plastik ameliyat.


dust : n. Toz, toz şeklinde ufak tanecikler.


enzyme : n. biochem. a) Canlı ogranizmada oluşturulan ve organize edilmemiş bir hidrolitik ferment. b) Vücutta bulunup alınan maddelerin değişiminde katalizör tesiri yapan organik cevher, enzim.


gelatinization : n. Jelatin haline dönüşme.


hiatal : a. 1. Hiatus'la ilgili; 2. Hiatus'u tutan, hiatus'ta yerleşen.


ichor : n. Cerahat, irin.


lambdoid : a. Yunan harfi lambdaya benzeyen, lambda şeklinde, lambdoid, lambdoides.


lardacein : n. biochem. Amiloid dejenerasyonuda bulunan bir protein.


micrococcus : n. Küre şeklindeki (küresel) bakteriler, mikrokoküs.


monotrichate : a. Tek kamçılı (protozoon hakkında).


mucocele : n. Bir boşluk içinde mukus toplanması, mukosel.


orchidoptosis : n. Testislerin sarkık oluşu, orşidoptoz.


pathergy : n. Birçok antijenlere karşı gösterilen alerjik hal, paterji.


pubis : n. (pl. Pubes) 1. Dış üreme organları bölgesi, çatı, leğen çatısı; 2. Çatı (kasık) kemiği, os pubis.