Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

heal nedir?

heal : v. 1. Şifa vermek, iyi etmek; 2. Şifa bulmak, iyileşmek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchomycosis : n. Akciğerlerde ve bronşlarda yerleşen bazı mantar hastalıklarına verilen genel isim.


cerebral : a. Beyne ait, cerebralis.


desiccation : n. Kurutma.


esoethmoiditis : n. Etmoid sinüslerinin iltihabı.


estrinization : n. Over hormonlarına bağlı olarak vagina epitelinde siklik değişiklikler meydana gelmesi.


eusitia : n. Normal iştih.


gingivoglossitis : n. Dişeti ve idlin iltihabı, jinjivoglosit.


uvel : a. Üveaya ait.


heteroinfection : n. Vücuda dışardan giren herhangi bir bakteri veya virüsün meydana getirdiği enfeksiyon, heteroenfeksiyon.


intervascular : a. Damarlararası.


lymphomatosis : n. Vücudda mültipl lenfomların oluşumu, lenfmatoz.


macroleukoblast : n. İri hacım gösteren lökosit öncüsü hücre, iri genç lökosit.


median : a. 1. Ortada bulunan, orta; 2. medianus.


monopsychosis : n. Belli bir şeyin kişi zihninde sabit fikir halini alışı ile belrigin psikoz şekli, monopsikoz.


nidal : a. 1. Yuvaya ait, yuva ile ilgili; 2. Enfeksiyon odaığı ile ilgili.


oogenesis : n. Yumurtanın kaynak ve gelişimi, oojenez.


overgrowth : n. Fazla büyüme, hipertrofi, hiperplazi.


pedometer : n. Belli bir mesafeyi geçmede kişinin aldığı adım sayısını kaydeden alet, pedometre.


preaortic : a. Aort önü, aort önünde.


pullulation : n. Tomurcuklanma şeklinde gelişme.