Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

heal nedir?

heal : v. 1. Şifa vermek, iyi etmek; 2. Şifa bulmak, iyileşmek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

crossmatching : a. Kan transfüzyonundan önce alıcı ve verici kanları arasındaki uygunluğu tesbit için yapılan (Karşılaştırma sonucu aglütinasyon olmayışı iki kanın aynı gruptan olduğunu gösterir).


enarthrosis : n. Yuvarlak oynak (eklem) enartroz.


erythrism : n. Saç ve sakalın kırmızı (kızıl) olması, eritrizm.


galactose : n. biochem. Süt şekerinden yapılan bir çeşit şeker.


hymenology : n. Himen bilgisi, zar anatomisi veya bilgisi, zarbilim, himenoloji.


implacental : a. Plasenta'sı bulunmayan, plasentasız.


intracartilaginous : a. Kıkırdakiçi.


ischogalactic : a. 1. Süt salgılanmasını durduran veya geciktiren; 2. Lohusalık devresinde süt salgılnamasını durdurucu ilaç, laktasyonu durdurucu ilaç.


leukoma : n. 1. Korneanın beyaz donukluğu, lökom; 1. See: leukosarcoma.


malady : n. Hastalık, illet.


medullitis : n. 1. See: Myelitis; 2. See: Osteomyelitis.


neuroendocrine : a. Sinir sistemi ve iç salgı bezleri ile ilgili, nöroendokrin.


onychogram : n. Onikografın kaydettiği çizgi.


overproductivity : n. 1. Fazla yetiştirme, fazla verimli olma; 2. Zihni faaliyetinin artması ve cinsel arzuların çoğalması.


peinotherapy : n. Kişiyi aç bırakarak veya alınan gıdayı ileri derecede kısıtlayarak tedavi etme, açlık tedavisi, açlık kürü.


pelvirectal : a. Pelvis ve rektum'la ilgili.


perityhlitis : n. Çekumu saran dokuların iltihabı.


piesimeter : n. 1. Sıvıların basınç yeteneğini ölçme aleti; 2. Ana boruya takılıp suyun basıncını ölçen alet.


plasmexhidrosis : n. Plazmanın kan damarlarından dışarı sızması.


polypotome : n. Polip'i sapından keserek çıkarmada kullanılan bistüri.