Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

heal nedir?

heal : v. 1. Şifa vermek, iyi etmek; 2. Şifa bulmak, iyileşmek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canal : n. Vücutta dar ve bor uşeklinde herhangi bir geçit, kanal, mecra, canalis.


brucellergen : n. biochem. Brucella'lardan elde edilen bir antijen olup teşhiste kullanılır.


colpohysterectomy : n. Uterus'un vagina yoluyla çıkarılması, vaginal histerektomi.


confined : a. Loğusalık yatağında olan.


coprecipitin : n. biochem. İki veya daha fazla canlılar üzerine tesir yapan presipitin.


diaphragmodynia : n. See: Diaphragmalgia.


digenesis : n. Bir organizmanın yaşamı süresince eşeyli ve eşeysiz olmak üzere iki üreme devresi göstermesi (Larva devresinde eşeysiz, erişkin devrede eşeyli üreme gibi).


epinephritis : n. See: Adrenalitis.


gluteus : n. (pl. glutei). İlye kabael, ileum.


gonalgia : n. diz ağrısı (romatizması).


hematemesis : n. Kan kusma.


hisotgenous : a. See: Histiogenic.


hyposomia : n. Vücudun yeterli şekilde gelişmemesi hali.


innervation : n. 1. İnervasyon: Bir vücut bölümünün (asaplanması) sinirlenmesi; 2. Santral sinir sisteminden gelen normal uyartıların bu sinirlerle ait olduğu organa gitmesi.


insight : n. Nüfuzunazar, sezgi.


macrofauna : n. Belli bir bölgede yaşayan gözle görülebilen hayvanların tümü.


mesonphros : n. (pl. mesonephron) Embriyonun ifraz organı, mezonefron, mezonefroz.


pan- : pref.Bütün.


perceive : v. 1. Farkına varmak, duyu organları aracılığıyla herhangi bir şeyin veya değişikliğin farkına varmak; 2. Anlamak, sezmek, idrak etmek.


phototoxic : a. Işığın deri üzerinde oluşturduğu toksik reaksiyonla ilgili, fototoksik.