Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

head nedir?

head : n. Baş, kafa.

head ache : Baş ağrısı.


head pan : Kafatası.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biostatics : n. Organların bünyesi ile faaliyetleri arasındaki münasebetlerin tetkiki ilmi.


cerebrology : n. Yapı ve işleyiş bakımından beyini konu alan bilim dalı, beyin bilimi.


coccydynia : n. Kuyruk sokumu bölgesinde hissedilen ağrı.


costocoracoid : a. Kaburgalara ve korakoid çıkıntıya ait.


dentistry : n. Dişçilik, diş tabipliği.


diatomic : a. 1. İki atomlu; 2. İki değerli.


erythrocytopenia : n. Alyuvar sayısında azalma görülmesi.


gastroenteritis : n. Mide ve barsakların iltihabı, gastroenterit.


heteronomous : a. Normalden farklı, normalden farklı gelişen.


hypersecretion : n. Aşırı salgı.


hysterogenous : a. See: hysterogenic.


Little's Disease : n. Spastik tipte dipleji, bacakların makas şeklinde bükülmesine sebep olur.


lymphomatous : a. Lenfomlu, lenfoma ait.


meningina : n. Arachnoid ve pia mater.


microglia : n. Merkezi sinir sisteminin ara dokusunu yapan ve sinir hücresi olmayan bir cins hücre.


palinesthesia : n.Anestezi veya komadansonra duyarlığın geri dönmesi, palinestezi.


paracusia, paracusis : n. İşitme duygusunun bozukluğu (intizamsızlığı), işitme duygusu anomalisi, parakusi.


propriospinal : a. Sadece omurilikle ilgili, yalnız omuriliği ilgilendiren.


pyin : n. biochem. Cerahatte bulunan muhati bir madde.


pyretogen : n. Vücut ısısında yükselmeye sebep olan herhangi bir etken, ateş yükseltici madde.