Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

head nedir?

head : n. Baş, kafa.

head ache : Baş ağrısı.


head pan : Kafatası.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butesin : n. biochem. Lokal anestetik bir madde olup, toz, merhem ve fitil şeklinde kullanılabilir.


charta : n. İlaçlı eriyikte emdirilerek korutulmuş veya üzerine ilaç sürülmüş kağıt, ilaçlı kağıt.


conjunctiva : n. Göz kapaklarının iç yüzeyi ile skleranın bir kısmını örtmüş ince zar, conjunctiva, konjonktiv.


dietary : n. Diyet'le ilgili.


dyskeratoma : n. Epitel hücrelerinin kusurlu veya eksik keratinizasyon göstermesiyle belirgin deri tümörü.


epithelialization : n. Çıplak bir bölgede epitel çoğalması, yara iyileşmesinin en son safhası.


estradiol : n. biochem. Gebe kadın idrarında bulunan estrojenik madde (C10H24O2).


holotetanus : n. Genel tetanoz.


kiotome : n. Uvula (küçük dil)'yı kesip çıkarmada kullanılan özel bistüri, kiotom.


lardaceous : a. 1. İç yağsı, iç yağlı; 2. Amioid.


ocellus : n. 1. Bileşik gözün elementlerinden biri; 2. Yuvarlak göz şeklinde renkli leke.


osteoporosis : n. kemik dokusunun içinde anormal derecede boşluklar oluşumu, osteoporoz.


oviparous : n. Yumurtlayan, embriyonu anne vücudu dışında gelişmesini sağlayan yumurta yapan.


photopathy : n. Uzun süre kuvvetli ışığa maruz kalışın sebep olduğu herhangi bir hastalık veya rahatsızlık.


pnina : n. Kulak sayvanı, kulak kepçesi.


polychrest : a. & n. 1. Birçok hallerde faydalı olan; 2. Birçok hastalıklar iyileştiren ilaç.


psychoalgia : n. Soğuktan ağrı duyma hali, psikralji.


solvent : a. & n. 1. Eritici, çözücü; 2. Eritici sıvı, eriyik.


sphincterolysis : n. İrisi korneadan ayırma ameliyesi.


spurgali : n. Mahmuz yarası.