Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

head nedir?

head : n. Baş, kafa.

head ache : Baş ağrısı.


head pan : Kafatası.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocyte : n. Döllenmiş ovum (zigot)'un mitotik bölünmesi ile oluşan embriyonik hücrelerden her biri, morula ve blastula'yı oluşturan farklılaşmamış hücrelerden her biri, blastomer.


cardiovascular : a. Kalbe ve kan damarlarına ait olan, her ikisini de ilgilendiren.


chirology : n. Belli parmak ve el hareketleri yardımıyla karşılıklı anlaşma, parmak alfabesi ile konuşma.


debilitate : v. Zayıflatmak, kuvvetten düşürmek, halsizleştirmek.


drive : n. Dürtü, içten gelen şiddetli uyarı.


evaporate : n. Isı yardımıyla sıvı bir cismin gaz haline dönüşmesi, buharlaşma.


food : n. Yemek, gıda, besin.


hematocyte : n. Kandaki küreciklerden biri.


idioventricular : a. Yalnız kalp karıncığına ait, idyoventriküler.


inflexibility : n. Eğilme veya bükülme yeteneğinin olmayışı hali, sertlik.


insemination : n. 1. Tohumlama, tohum ekme; 2. Dölleme, gebe etme, ilkah.


irrigator : n. İrigatör.


Leniceps : n. Bebeği doğuştmakta kullanılan kısa saplı forseps.


leukomaine : n. Canlı dokularda, metabolik faaliyet esnasında oluşan tokik etkiye sahip azotlu bir bileşik.


megal : pref. See: mega.


mesmeric : a. Hipnotizma ile ilgili, hipnotizma'ya dayanan.


metrorrhagia : n. Adetle ilgisi olmayan uterus kanamaları, metroraji.


myotomy : n. 1. Kas anatomisi; 2. Kas ameliyatı, miyotomi.


nucleotoxin : n. 1. Hücre çekirdeği üzerinde toksik etkiye sahip madde, nukleotoksin; 2. Hücre çekirdeğinde oluşan toksik madde.


pallor : n. Solgunluk, beniz sarılığı (uçukluğu).