Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

head nedir?

head : n. Baş, kafa.

head ache : Baş ağrısı.


head pan : Kafatası.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cough : n. Öksürük.


cri du chat : n. Bebeğin kedi yavrusunun acıklı miyavlamasına benzer şekilde ağlaması ile belirgin, kromozom anomalisine bağlı olarak gelişen kalıtsal durum (Bebekte ayrıca mikrosefali mevcut olup, ileride fiziksel ve mental gerilik sözkonusudur).


granular : a. Tanecikli, granüler, granularis, granulosus.


gustometry : n. Gustometre ile tat duyumunun derecesini tesbit etme.


hisotgenous : a. See: Histiogenic.


in-vivo : n. Canlı dokularda, yaşayan dokular üzerinde.


ked : n. Koyun kenesi, melophagus ovinus.


kraurosis : Kuruluk hali, kuruyarak çekilip büzülme ve buruşma.


levodopa : n. Sentetik anti-Parkinson ilacı.


lithopedion : n. Ölü bir fetusun uzun süre uterus içinde kalması.


lymphosarcoma : n. 1.Lenfoid habis tümörü; 2. See: Lymphogranuloma.


ophthalmoscopy : n. Göz muayenesi, oftalmoskopi, retinoskopi.


pars : n. (pl. partes). Bölüm, kısım, parça.


patholysis : n. Hastalık sebebiyle dokuların erimes.i


peptone : n. biochem. Proteinlerin sindirilmesinde ara safhaya ait bir madde, pepton.


periencephalomeningitis : n. Beyin korteksi ile meninkslerin iltihabı.


plasmagene : n. Muhemelen nükleoproteinlerden terekküp eden ve hücredeki metabolik faaliyetlere katılan plazma kısmı.


protopathic : n. Duyarlığın az olduğunu belirten bir deyim.


rhombencephalon : n. Yamuk beyin, rombenkefal.


rimqse : a. Üzerinde yarık veya çatlaklar gösteren, yarıklarla belirgin.