Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

hazardous nedir?

hazardous : a. Tehlikeli zararlı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiometer : n. Kalbin çalışma gücünü ölçen alet.


cataphylaxis : n. 1. Enfeksiyon bölgesinde, savunma mekanizmasını oluşturmak üzere lökositlerin toplanması; 2. Vücudun enfeksiyonu karşı gösterdiği tabii müdafaa mekanizmasının yıkılması, enfeksiyona karşı vücut direncinin ortadan kalkması.


cebocephalus : n. Sebosefali gösteren hilkat garibesi.


contagion : n. 1. Sirayet, 2. Bulaşma; 3. Bulaşıcı (sari) hastalık.


cranial : a. Kafatasına ait, kafa tarafı, cranialis.


dichotomy : n. Çatallı olma, iki kısma bölünmüş olma.


esthematology : n. See: Esthesiology.


evolutionist : n. Evrim teorisine inanan kimse, bu teori taraftarı.


flavoring : n. Tat verici, tat verici madde.


imagination : n. 1. Muhayyele, imgelem; 2. Hayal; 3. Tasavvur; 4. İcat kudreti.


liquefactive : a. 1. Sulanma ile ilgili; 2. Sulanma gösteren, sulanma ile belirgin; 3. Sulanmaya sebep olan sulandırıcı.


loculate : a. Yapısında lokül'ler gösteren, loküllere ayrılmış.


myoneuroma : n. kas dokus ihtiva eden nevrom.


notanencephalia : n. Beyinciğin doğuştan yokluğu, notanensefali.


oesophagectomy : n. Yemek borusunun bir bölümünün veya tamamının çıkarılması.


pachypleuritis, n. Plevra liltihabı ve kalınlaşmas : a. Kalın ayaklı.


parent : n. Anne veya baba.


phosphatide : n. See: Phospholipid.


plasmasome : n. Lökosit taneciği.


pneumococcemia : n. Kanda nömokok bulunması, pnömokoksemi.