Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

hazardous nedir?

hazardous : a. Tehlikeli zararlı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catabolic : a. Katabolizmaya ait.


cynanche : n. Boğaz ağrısı.


cystigerous : a. Kistli.


dish : n. Tabak, içi çukur kap.


ergograph : n. Kasların kuvvetini ölçmeye yarayan alet, erogagraf.


esterolytic : a. 1. Esteroliz'le ilgili; 2. Esteroliz'e sebep olan.


extender : n. Genişletici, büyütücü, uzatıcı.


focalize : v. 1. Mihraka getirmek, temerküz ettirmek, mihrakı ayar etmek. 2. Muayyen mıntıkaya hasretmek (hastalık).


gastroenterologist : n. Mide barsak hastalıkları mütehassısı.


gastronomy : n. 1. Gastronomi: İyi yemek yeme bilimi ve sanatı; 2. Midebilim; 3. Zevk ve iyi yemeklere düşkünlük ,epikürizm.


uvulitis : n. Küçük dil veya yumuşak damağın iltihabı.


harmonious : a. Düzenli, birbirine bağlı veya uygun, uyumlu.


hydatoid : a. 1. Hidatid kist'e benzeyen; 2. Göz ön ve arka odacıklarını dolduran saydam sıvı, hümör aköz.


hydrallazine : n. basit hipertansiyonda ve gebeliğe bağlı tansiyon yükselmelerinde kullanılan bir ilaç.


hydrocystoma : n. ter bezinin kistik tümörü, hidrokistom.


hysterology : n. Rahim bilgisi, rahimbilim, hisetroloji.


impact : n. & v. 1. Ani çarpışma, hızla vuruşma; 2. Sıkıştırmak, hareketine main olacak şekilde bastırmak.


keratosis : n. Boynuz gibi sert oluşanlarla beliren hastalıkların genel adı, keratoz.


labioplacement : n. Bir dişin dudağa doğru düşmesi.


lucid : n. Berrak, zihinsel berraklık.