Bugün : 22 Ocak 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

hazardous nedir?

hazardous : a. Tehlikeli zararlı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camptodactylia : n. Bir veya birkaç parmağın devamlı fleksiyon halinde oluşu nedeniyle el veya ayağın pençe durumu göstermesi hali.


bradypepsia : n. Gıda maddelerinin mide ve barsaktaki sindiriminin normale oranla çok yavaş seyretmesi, sindirimin uzaması.


canthus : n. Göz kapaklarının birleştiği yerde meydana gelen açı, kantus.


circle : n. Çember, daire, circulus.


diarthric : a. 1. İki eklemle ilgili; 2. İki eklemi tutan.


uterovesical : a. 1. Rahimve mesane ile ilgili; 2. Rahim ve mesane arasında oluşmuş (fistül hakkında).


utriform : a. Şişe şeklinde.


hepatalgia : n. Karaciğer ağrısı, hepatalji.


member : n. Kol ve bacak gibi vücut parças4.


mucinase : n. Sümüğe etki yapan enzim.


nephremphraşis : n. Böbrek damarlarının tıkanması.


oodeocele : n. Tıkayıcı fıtık.


parenchyma : n. Organların özel dokusu, parenkima.


perifollicular : a. Bir folikül çevresinde olan.


pneumology : n. Nefes yolları hastalıkları bilgisi, pnömoloji.


proctocystoplasty : n. Rektovezikal fistülün tamiri.


pseudocoloboma : n. İris üzerinde kolobom'u andıran hrehangi bir oluşum, yalancı kolobom.


rugosity : n. 1. Kırışıklık; 2. Kırışık, kıvrım.


sympus : n. Ayakları ve bacakları birbirine yapışık hilkat garibesi.


synizesis : n. Gözbebeğinin daralması.