Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

hawking nedir?

hawking : n. Öksürerek boğazdaki balgamı dışarı çıkarma, öksürme suretiyle boğazı temizleme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpohysterotomy : n. Vagina duvarı aracılığıyla kesit yaparak uterus'u açma.


dropper : n. Damlalık.


foreplay : n. Kadını cinsel birleşime hazırlamak amacıyla erkeğin yaptığı uyarıcı hareketler.


geniculum : n. (pl. geniculi). Diz, dizcik


incest : n. Akraba (hısım) lar arasında cinsi münasebet, akraba ile zina.


incision : n. 1. Yarma, kesme, şak, ensizyon; 2. Kesik, yara.


intrastromal : a. Stroma içi, organın stroması içinde.


laparoscopy : n. Transperitoneal yoldan yararlanılarak pelvis organlarının endoskopik muayeneis.


melanoid : a. Melanoza veya melanine benzer.


necrogenic : a. Ölülelrle temastan ileri gelmiş.


neutrocyte : n. Nötrofil lökosit, nötrosit.


odontotoxia : n. Dişlerdeki intizamsızlık, odontotoksi.


oligoplasmia : n. Kanda plazma miktarının azalması.


onchocerciasis : n. İnsanlarda Onchocerca tarafından meydana getirilen hastalık.


osmification : n. Osmiyum veya ozmik asitle muamele ederek boyama (histoloji tekniğinde olduğu gibi).


oviform : a. See: Oval.


prolymphocyte : n. Lenfoblast ile lenfosit arasındaki kademelerde bulunan hücrlere verilen genel ad, prolenfosit.


proteometabolism : n. Protein metabolizması.


pyknolepsy : n. Çocuklarda üstüste gelen epilepsi krizleri.


rhinolalia : n. Burun yolarının hastalık veya kusurundan dolayı genizden konuşma, rinolali.