Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

haustus nedir?

haustus : n. Bir defada içilen sıvı ilaç miktarı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coma : n. Bilincin tamamen kaybı ile müterafık derin uyku hali,koma.


curarization : n. Hastaya kürar vererek kaslarda ileri derecede gevşeme meydana getirme.


dermatofibroma : n. Cilt fibromu.


ectoscopy : n. Bir organın dıştan incelenmesi (muayenesi), ektoskopi.


encephalolith : n. Beyin taşı.


faradization : n. Faradi yani hafif endüksiyon cereyanı uygulanarak yapılan tedavi.


geopathology : n. Hastalıkların değişik bölge ve çevresel şartlara göre gösterdiği özellileri konu alan bilim dalı.


glandulous : a. Bez yapısı gösteren çok sayıda küçük bezlerden oluşmuş.


subliminal : a. Bilinçaltı, bilinç altında bulunan veya olan.


hematochyluria : n. İdrarda kilus ve kan çıkması, hematokilüri.


hormonagogue : n. Hormon artırıcı faktör, hormonagog.


kysthoptosis : n. Vagina duvarlarının aşağıya doğru sarkması, vagina prolapsusu.


languid : a. Lapacı, fazlaca, tombul olup hareketi az (çocuklar), pastöz.


neurosurgery : n. Sinir (sistemi) cerrahisi.


onycholysis : n. Tırnakların gevşemesi veya yataklarından ayrılması, onikoliz.


otocatarrh : n. Kulak nezlesi.


parapraxia : n. Hareket güçlüğü, parapraksi.


prosop : pref. Yüz anlamına önek.


rheostat : n. Elektrik akımını tanzime mahsus alet, reosta.


staphyloderma : n. See: Staphylodermatitis