Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

haustus nedir?

haustus : n. Bir defada içilen sıvı ilaç miktarı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bouton : n. 1. Yumru veya kabacık şeklinde oluşum, yumru şekli gösteren şişlik; 2. Çıban.


coagulopathy : n. Pıhtılaşma bozukluğu, kanınpıhtılaşmasında bozukluk ile belirgin herhangi bir durum.


deodorize : v. Dezenfekte etmek.


erythropoietic : a. Eritrositlerin oluşumuna ait.


frame : n. Beden, vücut.


hand : n. El, manus.


hematopoiesis : n. Kan oluşumu, hematopoez.


inheritable : a. Kalıtımla geçebilen, kalıtsal, irsi.


karyology : n. sitolojinin hücre nüvesini inceleyen bir dalı, karyoloji.


longimanous : a. Uzun ellere sahip, ince uzun elli.


lubrication : n. Kaygan hale getirme, yağ, krem v.b. bir madde sürerek herhangi bir yüzey veya oluşumu kaygan hale getirme.


metrostaxis : n. Rahimden kan sızması.


myometritis : n. Uterus kası iltihabı, miyometrit.


omphalorrhexis : n. Göbek yırtılması, omfaloreksi.


oncosis : n. Mültipl tümör oluşumu.


oxidize : v. Oksijen ile terkip etmek, okside etmek, tahmiz etmek, asitleştirmek.


phimosis : n. Sünnet derisinin doğuştan veya hastalık sonucu anormal şekilde dar olması dolayısiyle penis başının dışarı çıkamaması, fimozis.


postero- : pref. Arka, arkasında.


preoptic : a. Optik lopların önünde olan.


procident : a. Sarkmış durum gösteren, sarkık, düşük.