Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

haustus nedir?

haustus : n. Bir defada içilen sıvı ilaç miktarı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bivalent : a. biochem. Çift değerli, iki kıymetli.


bud : n. Tomurcuk, tomruk, konca, bitki tomurcuğuna benzeyen herhangi bir oluşum (yeni gelişen embriyo gibi).


chirurgical : a. Cerrahlığa ait, cerrahi, chirurgicus.


chondrocostal : n. Kaburga ıkırdaklarına ve kaburgalara ait olan, bu oluşumlarla ilgili.


corticocerebral : a. Beyin korteksi ile ilgili.


digitus : n. anat. Parmak.


endoenzyme : n. biochem. Hücre içi enzimi.


ethyl : n. biochem. Etil (C2H5).


evulsion : Bir oluşumun zor kullanılarak yırtılması, parçalanması.


feverish, feverous : a. 1. Hararetli, ateşli, 2. Sıtmalı, sıtma getiren; 3. Ateş veren.


subiculum : a. & n. 1. Bir şeyin altında bulunan, altlık; 2. Gyrus uncinatus.


terpene : n. biochem. C10H16 formüllü herhangi bir karbonhidrat.


guanoxan sulphate : n. Antihipertansif, tansiyon düürücü.


histopathology : n. Patolojik histoloji


immaturity : n. 1. Tam gelişmeme; 2. Olgunlaşmama.


metalic : a. biochem. a) Madeni, madensel. b) Madene benzer, madenimsi. c) Madenden yapılmış, d) Maden hasıl eden.


override : v. Kırılmış bir kemiğin bir ucunu diğerinin üzerine koymak.


particle : n. Tanecik, atom, cüz, zerre, partikül.


pedophobia : n. Çocukladan korkma, çocuklara karşı ürküntü besleme.


phenylacetylurea : n. Toksik etkisi olmayan güçlü bir antikonvülsan.