Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

haustus nedir?

haustus : n. Bir defada içilen sıvı ilaç miktarı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brain : n. Beyin.


centromere : n. Kromozom'un uzunlama bölünmesinden oluşan iki kromozom kolu (chromatid)'un birbirine tutunduğu bölge (Boya almadığından elektron mikroskop altında saydam görülür).


constriction : n. 1. Sıkışma, büzülme, daralma (Damar lümeninin daralması gibi); 2. Sıkışma hissi, daralma hissi (Nefes darlığı esnasında olduğu gibi).


cyesis : n. Gebelik.


derivatine : n. 1. Türev, derivatif; 2. Tabii veya sun'i bükülme meydana getiren.


etiologic : a. 1. Etyoloji ile ilgili; 2. Hastalık sebebiyle ilgili.


faciolingual : a. Yüz ve dile ait.


hebetude : n. 1. Zihin körlüğü; 2. Sıkıntı.


hematomyelia : n. Omurilikte kanama, hematomiyeli.


logopathy : n. Konuşma bozukluğu.


manual : a. Ellere ait.


myelo-encephalic : a. Omurilik ve beyine ait.


myogram : n. Miyografin kaydetiği çizgi, miyogram.


osteology : n. Kemikbilim, iskeletin bilimsel incelenmesi veya tanımı osteoloji, osteologia.


paristhmitis : n. Bademcik iltihabı.


peccatiphobia : n. Günah işlemekten aşırı korkma,g ünah korkusu.


pel-ebstein's Fever : n. Hodgkin hastalığında düzenli olarak tekrarlayan ateşli dönemler.


per vaginam : Vagina yoluyla, vagina aracılığıyla.


pile : n. Basur (memesi), mayasıl, hemoroid.


polypharmacy : n. Bir ilaç tertibinden fazla sayıda madde kullanma itiyadı, polifarmasi (polipragmazi).