Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

haustus nedir?

haustus : n. Bir defada içilen sıvı ilaç miktarı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

conceptual : a. Zihinde beliren fikir ve düşüncelerle ilgili.


corticoid : a. Böbreküstü bezi korteksinden salgılanan steroid yapıda hormonlara benzer etkiye sahip herhangi bir madde (ilaç), kortikoid


creatinemia : n. kanda aşırı miktarda kreatin bulunuşu.


esthesioblast : n. See: Ganglioblast.


exobiology : n. Güneş etrafında dönen gezegenler üzeirndeki hayatı ve bu hayat şartlarını konu alan bilim dalı.


hematolymphangioma : n. Kan ve lenf damarlarından oluşan tümör, hemanjiyolenfom.


hydromeningocele : n. Kafatası üzerindeki bir açıklıktan beyin zarlarının veya omurga üzerindeki bir açıklıktan omurilik zarlarının, içi serebrospinal sıvı ile dolu kese şeklinde dışarı taşması, hidromenengosel.


hyperpietic : a. 1. Esansiyel hipertansiyonla ilgili; 2. Esansiyel hipertansiyon gösteren.


immunoglobulins : n. Serumda bulunan antikor özelliğine sahip proteinler (Beş ayrı cins ayırt edilmiştir: IgA, IgG, IgM, IgD, IgE).


intraosteal : a. Kemik içi, kemik içinde.


intumescence : n. Şişkinlik, şiş, intumescentia.


life : n. Hayat, vita.


lumbago : n. Romatizmal bel ağrısı, bel romatizması.


metachromatic : a. 1. Aynı boya ile farklı renklerde boyanma bölgeleri gösteren; 2. Boya renginden değişik renkte boyanan.


monophthalmus : n. Tek gözlü hilkat garibesi, tepegöz.


mooren's ulcer : n. Aşındırıcı nitelikte korneal ülser.


nycterine : n. Gece oluşan.


orchectomy : n. Testis'in ameliyatla çıkarılması.


oscillometer : n. Arterden geçen kan akımının gösterdiği titreşimleri ölçen alet, osilometre.


osetochondritis : n. Kemik ve kıkırdak iltihabı, osteokondrit.