Bugün : 16 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

haustrum nedir?

haustrum : n. (pl. haustra). Kabartı.

haus coli : Kalınbarsak kabartıları.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chylopoiesis : n. Kilüs oluşması.


core : n. Merkezi bölüm, özellikle çıbanın orta kısmındaik ölü dokuya kasten kullanılan bir deim.


dispersate : n. Herhangi bir maddenin çözülmesi sonucu taneciklerin oluştuğu süspansiyon.


dissector : n. Teşrih yapan kimse, teşrihçi.


encephalomere : n. Embriyonik beyini oluşturan segmentlerden biri.


gastroenterologist : n. Mide barsak hastalıkları mütehassısı.


interspinalis : a. (pl. interspinales). Omurlararası.


ischemia : n. Muayyen bir bölgenin geçici kansızlığı (mesela retina damarlarının daralması neticesi geçici olarak körlük meydana gelir), iskemi.


lividity : n. 1. Ölümden sonra kan toplanmasından dolayı vücudun bazı yerlerinin mor renk alması, lividite (abız organlarda ad fizyolojik olarak bu renk görülür); 2. Ezilme veya berelenme sebebiyle cildin morarması.


mycodermatitis : n. Mukoza iltihabı, mikodermatit


pseudoedema : n. Deri üzeirnde ödem'i andıran yaygın kabarıklık hali, yalancı ödem.


pseudomembranous : a. 1. Yalancı zarla ilgiili; 2. Yalancı zar gösteren, yalancı zarla örtülü; 3. Yalancı zar niteliğinde, yalancı zara benzeyen.


qualimeter : n. Röntgen ışınlarının nüfuz gücünü ölçme aleti, penetrometre.


quarantine : n. Karantina, tecrithane.


scorpion : n. Eklembacaklılara mensup bir böcek, akrep.


sickish : a. Hasta gibi, midesi bulanır gibi.


sparganosis : n. Tenyaların ikinci larva safhası tarafından istilaya uğrama.


sternodymus : n. Sternumları vasıtasiyle birbirine yapışmış ikiz ucube.


sternoschisis : n. Sternum üzerinde doğuştan yarık bulunuşu hali.


structure : n. Bünye, yapı, strüktür, structura.