Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

haustrum nedir?

haustrum : n. (pl. haustra). Kabartı.

haus coli : Kalınbarsak kabartıları.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

central : a. Merkezi, merkezde bulunan, santral, centralis.


dicrotic : a. Nabzı çift atan.


gastrostolavage : n. Mide fistülü yolu ile midenin yıkanması.


hypoinsulinism : n. nosan ensülin salgısı.


kilometer, kilometre : n. Bin metre, kilometre.


laryngology : n. Boğaz hastalıkları şubesi, larengoloji, larenks bilgisi, gırtlakbilim.


lens : n. 1. Mercek; 2. Mercimek, lentil; 3. lens crystallina.


leptomeningitis : n. beyin zarları iltihabı, leptomenenjit.


megalocyte : n. Normalden çok büyük eritrosit, megalosit.


muscularity : n. Adalelik, çok kuvvetlilik.


nucleolar : a. Çekirdekcik (nucleolus)'le ilgili.


pancreato- : pref. Pankreas anlamına önek.


pedobarometer : n. Bebeklerin ağırlığını ölçmede kullanılan alet.


premaxillary : a. Maksilla önü, üst çene kemiği önünde bulunan.


pseudoapoplexy : n. Kanamasız apopleksiye benzer durum.


psychopharacology : n. İlaçların akıl üzerindeki etkisini inceleyen bilim dalı, psikofarmakoloji.


salpingopexy : n. Dölyatağı (Fallop) borusu tesbiti.


seminal : a. Seminalis: 1. Meni (semen) ye ait; 2. Tohumda bulunan, tohum cinsinden.


spermary : n. Erkek üreme bezi, cinsiyet guddesi.


spinoneural : a. Omurilik ve periferik sinirlere ait.