Bugün : 21 Ocak 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

haustrum nedir?

haustrum : n. (pl. haustra). Kabartı.

haus coli : Kalınbarsak kabartıları.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canal : n. Vücutta dar ve bor uşeklinde herhangi bir geçit, kanal, mecra, canalis.


celiectasia : n. Karın boşluğunun aşırı büyük oluşu.


dissemination : n. Yayılma, dağılma, serpilme, hastalığın vücutta çeşitli organ veya dokulara yayılması.


ectosphenoid : n. Üçüncü kama biçim kemiği.


endolaryngeal : a. Larenkste bulunan, larenks içi.


extra-articular : a. Eklemdışı.


hemiparesis : n. Vücudun veya yüzün yalnızca bir tarafında görülen hafif felç veya zaafiyet.


hysteriac : n. İsterik


maxillary : a. Üstçeneye ait, maxillaris.


misogynist : n. Kadından nefret eden kimse, kadın düşmanı, mizojenist.


mutagen : genetik değişim yaratan, genetik değişmeğe sebep olan (ilaç ışın v.s).


nulliparous : a. Doğum yapmamış.


per secundan intentionem : Bir yaranın iki dudağının ancak granülasyon dokusunun aracılığı ile kaynayıp iyileşmesi.


perifocal : a. Bir enfeksiyon mihrakının (odağının) üevresinde, perifokal.


phrenicosplenic : a. Diafragma ve dalak'la ilgili.


pyonephrosis : n. Böbrek dokusunun cerahatli iltihap sonucu harabiyeti.


registrar : n. 1. Sicil memuru; 2. İngiliz hastanelerinde mütehassıs asistan.


rhythm : n. 1. Düzen (lilik), ritim, ahenk; 2. Organların çalışmalarında düzenlilik (kalp kasılmalarında veya beyinden çıkan elektrik dalgalarda olduğu gibi).


saburra : n. Hazımsızlıktan dolayı midede tane halindeki maddelerin toplanması, mide veya ağzın paslı ve fena kokulu olması.


saccharose : n. kamış veya pancardançıkarılan şeker.