Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

haustrum nedir?

haustrum : n. (pl. haustra). Kabartı.

haus coli : Kalınbarsak kabartıları.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloruresis : n. İdrarla fazla miktarda klorid atılışı, aşırı klorür itrahı.


chondropathy : n. Kıkırdağı ilgilendiren herhangi bir hastalık, kıkırdak hastalığı.


cystiform : a. Kist şeklinde, kiste benzeyen.


cystometrogram : n. Çeşitli şartlar altında idrar kesesinde mevcut basınç değişikliklerinin kaydedilmesi.


da costa's syndrome : n. Kardiyak nevroz, palpitasyonla kendini belli eden bir anksiyete durumu.


emmenology : n. Menstruasyon hakkındaki bilgiler, emenoloji.


tenotomy : n. Kiriş ameimyatı, tenotomi.


heterocrine : n. Birkaç değişik madde saglılayan.


introducer : n. Herhangi bir boşluk veya kanal içinet üp v.s. sokmada kullanılan araç, özellikle larenks'ten tüp geçirmede kullanılan araç.


masochism : n. Cinsel isteklerin başkasının yaptığı ağrı verecek hareketlerle giderilmesi, mazohizm.


melanoma : n. Koyu pigmantasyonla vasıflı habis tümör, melanom.


metrography : n. Uterus'un radyoopak madde ile dolduruluşunu takiben röntgen ışınları aracılığıyla filminin alınması, metrografi.


othemorrhea : n. Kulak kanaması.


pandemia : n. Bütün memleketleri kaplayan salgın, pandemi.


parenchymatitis : n. Parenkima iltihabı, parenkimatit.


pedunculotomy : n. Sap ameliyatı.


pericardiophrenic : a. Perikard ve diyaframa ait.


phosphuret : a. biochem. Bileşiminde fosfor bulunan.


pyopoiesis : n. Cerahat oluşması, cerahatlanma.


resectoscopy : n. Transüretral prostatektomi.