Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

haustrum nedir?

haustrum : n. (pl. haustra). Kabartı.

haus coli : Kalınbarsak kabartıları.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celluloneuritis : n. Sinir hücrelerinin iltihabı.


cholurix : n. İdrarda safra bulunması.


desquamate : v. Dökülme, pul pul dökülmek.


dietl's crisis : n. Bir nephroptosis (yüzen böbrek) komplikasyonu.


endodascope : n. Endodiyaskopi'de vücut boşluğuna yerleştirilen röntgen tüpü.


flavedo : n. Sarılık (deri v.s.).


lactalbumin : n. Süt albümini.


habituation : n. İtiyat, alışkanlık, huy edinme.


hematinic : a. 1. Kandaki hemoglobinin çoğalması; 2. Kana ait, hematik.


ignipedites : n. Ayak tabanlarında duyulan yanma hissi (Genellikle thiamin eksikliğine bağlı olarak gelişen polinevrit'te görülür).


lordoma : n. See: Lordosis.


lubricant : n. Kayganlaştırıcı madde, yağlayıcı madde, hareket esnasında birbirine değen yüzeylerin kayganlığını sağlama veya müdahale yapacak el veya aleti kaygan hale getirme amacıyla kullanılanl sıvı yağ, krem veya benzeri bir madde.


methicilin : n. Penisiline direnç gösteren mikroorganizmalar üzerinde etkili olan yarı sentetik bir penisilin.


misogyny : n. Kadınlardan nefret, kadın düşmanlığı, mizojini.


mucilage : n. 1. Zamk; 2. Bitkilerden sızan yapışkan sıvı.


ovulin : n. Yumurtalığın iç salgısı.


palindromia : n. Tekerrür, nüksetme (hastalık, v.s.), palendromi.


parablepsia : n. See: Parablepsis.


peroxidase : n. biochem. Peroksidlerin parçalanmasını katalize eden bir enzim, eroksidaz.


pleurothotonos : n. Vücudun tetanik kasılmalar sonucunda bir tarafa bükülmesi.