Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

haustrum nedir?

haustrum : n. (pl. haustra). Kabartı.

haus coli : Kalınbarsak kabartıları.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biparietal : a. Her iki parietal kemiği beraberce ilgilendiren.


borax : n. Sodyum borat, boraks, (boğaz ve ağız için antiseptik ve müsekkin olarak kullanılır).


cholilelithotripsy : n. Safra kesesi veya safra kanalını açmaksızın içindeki taşları ezme.


chromic : a. 1. Krom'la ilgili; . Krom'dan yapılmış.


cinefluorography : n. Floroskop ekranı üzerine akseden görüntülerin, sinema şeridi gibi seri halinde fotoğraflarının alınması.


dextrogastria : n. Midenin sağa doğru yer değiştirmesi (sağa kayması).


electrolyte : n. Elektrikle tahlil olunabilen madde, elektrolit.


epidermoid : a. Epiderme benzer, epidermsi.


esophagectomy : n. Özofagusun ameliyatla çıkarılması, ezofagektomi.


esterolysis : n. Ester'in hidroliz sonucu alkol ve asit'e ayrılması, esteroliz.


gemination : n. 1. Çift oluşma, ikiz gelişme; 2. Bir diş çukurunda iki dişin gelişmesi.


subdorsal : a. Sırtaltı.


hyposexuality : n. Cinsel gelişimde yetersizlik, cinsel organların ve cinsel özelliklerin yeterli gelişmemesi hali.


lymphadenopathy : n. Lenf bezleri hastalığı.


muscularity : n. Adalelik, çok kuvvetlilik.


neurofibrositis : n. Duygusal sinir liflerini içine alan kas liflerinin iltihabı, nörofibrozit.


occipitomastoid : a. Artkafa kemiği ve mastoid çıkıntısına ait.


ochrometer : n. Kapiller tansiyonu ölçme aleti, okrometre.


oncocyte : n. Tümör hürcesi, onkosit.


orf : n. Bulaşıcı ecthyma, koyunlardan insanlara geçebilen ve ülserasyonlara sebep olan bir hastalık.