Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

haustrum nedir?

haustrum : n. (pl. haustra). Kabartı.

haus coli : Kalınbarsak kabartıları.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cilia : n. a) Göz kirpikleri, b) Bazı epitel hücrelerinde bulunan kıla benzer mikroskopik uzantılar.


culdocentesis : n. Vagina arka cidarından girilerek yapılan Douglas ponksiyonu.


cynanche : n. Boğaz ağrısı.


dyscheiria : n. Temas duyusunda, herhangi bir nitelikte kendini gösterenbozukluk.


endocardium : n. Kalp içzarı, kalp boşluklarını örten derin tabaka, endokard(iyum).


fibrinogenopenia : n. Kanda fibrinojen miktarının azalması.


galactophygous : a. süt akışını durduran süt kesici.


genetotrophic : a. Kalıtsal nitelikteki metabolizma bozukluğu ile ilgili.


knee : n. Diz, genu.


laparohysterectomy : n. Karın duvarına yapılan kesit aracılığıyla uteurs'un çıkarılması, abdominal histerektomi, laparohisterektomi.


lepromin : n. Lepraya karşı dokusal direncin tesbitinde test maddesi olarak kullanılan Mycobacterium'un leprae'dan zengin dokudan hazırlanış eriyik.


meato : pref. Geçit veya geçit ağzı anlamına önek.


metaplasm : n. Protoplazmanın oluşum maddesi, hücrede bulunan cansız madde, metaplazma.


metrauxe : n. Uterus büyümesi, rahim hipertrofisi.


noxious : a. 1. Zararlı, sıhhati bozan; 2. Tehlikeli, öldürücü, habis, noxius.


nutgall : n. Meşe mazısı, meşe gövdesinde oluşan tannin (tanik asit)'den zengin yumru şeklinde fazlalık. Nutmeg, n. See: Myristica.


outlay : n. Bir organın yüzeyine yapılan aşı (transplantasyon).


phenylephrine : n. Adrenaline benzeyen, ancak daha dayanıklı olan bir damar daraltıcı ve pressör madde.


precancer : n. Kanser öncüsü lezyon, kansere döünşme oranı yüksek lezyon.


reproduction : n. 1. Üreme, çoğalma veya çoğaltma; 2. Bir hücreden kendine benzer başka bir hücre meydana gelmesi, reprodüksiyon.