Bugün : 30 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

haustration nedir?

haustration : n. 1. Kese şeklinde boğum oluşması; 2. Kese şeklinde boğum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondrography : n. Kıkırdak bilgisi (ilmi), kondroloji.


colitoxin : n. biochem. Escherichia coli'den çıkarılan bir toksin, kolitoksin.


galvanocauterization : n. Dokuların tahrib edilmesi için galvanik akımla ısıtılan bir telden yararlanılması.


gnathic : a. Çene ile ilgili.


gravidism : n. Gebelik.


hapten : n. See: haptene.


helminthology : n. barsak parazitleri bilgisi, helmintoloji.


hyperacidity : n. hiperaksidite, aşırı asitlilik.


hyperphalangism : n. El veya ayak parmağında normal sayıdan fazla parmak kemiği bulunuşu hali, hiperfalanjizm.


hypoestrogenemia : n. kanda düşük miktarda estrojen bulunuşu.


isothermic : a. See: isothermal.


lingua : n. See: Tongue.


maltase : n. biochem. Maltozu glikoza çviren bir enzim, maltaz.


masseuse : n. Masaj yapan kadın, masöz.


metaplexus : n. Beyin dördüncü karıncığının koroid damar ağı.


morphologist : n. Morfoloji bilgini (mütehassısı).


neuroskeleton : n. İskelet sisteminin beyin ve omuriliği çevreleyen, kranium ve columna vertebralis'ten oluşan kısmı.


oil : n. biochem. a) Yağ, sıvı; b) Petrol, oleum.


oleaginous : a. Yaşlı, oleosus.


organoferric : a. Demir ve bazı organik bileşim ihtiva eden.