Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

haustration nedir?

haustration : n. 1. Kese şeklinde boğum oluşması; 2. Kese şeklinde boğum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoplegia : n. Göz kapağı felci.


domatophobia : n. Evde yalnız kalmaktan aşırı korkma.


ectosphenoid : n. Üçüncü kama biçim kemiği.


electrocardiograph : n. Elektrokardiyogramı kaydeden cihaz, elektrokardiyograf.


electroendoscopy : n. Vücut boşluklarının elektrikle aydınlatıcı aletlerle muayenesi.


eponychium : n. 1. Embriyo'da tırnak yataklarını örten, bilahare tırnakların geliştiği boynuzumsu tabaka; 2. Tırnak kenarlarını saran epidermis.


ergotinine : n. Ergot'dan elde edilen alkaloid.


erotopathy : n. Cinsel aruz ve davranışlarda anormallik.


gonioscopy : n. Gonioskop kullanarak göz ön kamarasına ait açının ölçülmesi.


gracile : a. İnce, zarif, narin, gracilis.


hydroxide : n. biochem. Bir maden veya radikalin hidrojen ve oksijen ile oluşturduğu bileşim, hidroksit.


hyperemic : a. Kan hücumuna ait.


intestine : n. Barsak, intestinum.


kinetics : n. Hareket mekanizması ve hareket değişimlerini hareketin kendisin etkileyen faktörlerle ilişkisini konu alan fizik dalı, hareket bilimi, kinetik.


leucinuria : n. İdrar'da lösin bulunuşu hali.


odogenesis : n. See: Neurocladism.


optimum : n. Herhangi bir organizmanın büyümesine en elverişli olan hararet veya ışık veya gıda v.s. (yeter miktarda).


palate : n. Damak, palatum.


paragraphia : n. Yazarken sözcükleri yerinde kullanamama, istenilen anlamı verecek sözcükleri seçememe sebebiyle düşündüğünü yazı halinde ifade edememe.


psychrophobia : n. Marazi soğuk korkusu, psikrofobi