Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

haustration nedir?

haustration : n. 1. Kese şeklinde boğum oluşması; 2. Kese şeklinde boğum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brocnhography, : n. Bronşlara radyo-opak madde verilişini takiben röntgen flimi alınması, bronş sisteminin röntgen yoluyla muayenesi.


cicatrization : n. Yaranın veya kesit yerinin nedbe dokusu oluşarak kapanması, nedbeleşme.


diagnosis : n. Teşhis, diyagnostik.


ducrey's bacillus : n. Küçük gram negatif basiller.


electrocardiogram : n. Kalbte uyarımı sağlayan elektrik akımının zaman ve voltaj değişkenleirne tabi olarak kaydedilmesinden elde edilen çizgi.


embedding : n.1. Gebelik mahsülünün uterus dvarına tutnarak yuvalanması, gebelik mahsülünün implantasyonu; 2. Histolojik muayene için alınan doku parçasının parafin veya benzeri sert bir madde içinde tesbit edilmesi (Bu işlem dokudan mikroskopik muayene için ince kesitler alınmasını kolaylaştırır).


subfrontal : a. Alın lobu veya kıvrımı altında bulunan.


vaccinal : a. 1. Aşıya veya aşılamağa ait; 2. İneklerdeki çiçek hastalığı ile ilgili.


keratolysis : n. Epiderm boynuzsu tabakasının ayrılması veya soyulması, keratoliz.


laryngectomy : n. Gırtlak ameliyatı, larenjektomi.


marihuana, marijuana : n. Esrar, "cannabis sativa"nın yaprakları (çok zehirlibir ot).


melan(o) : pref. Siyah.


metallotherapy : n. Bir takım sinir hastalıklarının vücuda maden parçaları koyarak tedavi usulü.


mithridatism : n. Gittikçe artan dozlarla zehir kullanarnak vücudu alıştırma.


normocyte : n. Herhangi bir anormallik göstermeyen eritrosit, normal eritrosit, normosit.


pachyblepharosis : n. Kronik blefarit, pakiblefarit.


pneumohydrometra : n. Rahim (uterus) de gaz ve sıvı bulunması.


pyridine : n. biochem. Katrandan elde edilen antiseptik bir madde (C5H5N)


stereoscopic : a. Üç boyutlu.


stoichiology : n. Dokulardaki hücrelerin fizyolojisi.