Bugün : 20 Ocak 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

haustration nedir?

haustration : n. 1. Kese şeklinde boğum oluşması; 2. Kese şeklinde boğum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cesium : n. biochem. Ca sembolü ile bilinen, atom no:55 ve atom ağırlığı 132.91 olan kimyasal element.


conductive : a. İletken.


desmorrhexis : n. Bağ rüptürü.


dextral : a. Sağ tarafa ait.


emmission : n. Dışarı verme, çıkarma, ihraç inzal: Özellikle uykuda semen (belsuyu)'in akması, emisyon.


excitomotor : a. Hareket yeteneğini uyaran ilaç.


fluocortolone : n. Tropikal bir kortikosteroid.


foot : n. (pl. feet). (11). Ayak, pes.


growth : n. 1. Marazi oluş; 2. Hücre sayısının artması.


hiccough, hiccup : n. Hıçkırık, singultus.


hydroncus : n. su toplanmasının sebep olduğu şişlik, hidronkus.


megrim : n. See: Migraine.


metabatic : a. 1. Tedavisi değişebilir, 2. Tedavi değişikliğine ait.


milking : n. Süt sağma, meme başını sıkarak süt çıkarma.


nodus : n. (pl. Nodi). See: Node.


oxyhemoglobinometer : n. Kandaki oksijen miktarını ölçme aleti.


patheticus : n. 4. kafa çifti, dördüncü kranial sinir.


pathergasia : n. Fonksiyonel veya organik bir sebebe bağlı zihni bozukluk.


pleio : pref. See: Pleo.


quinalbarbitone : n. kısa etkili bir barbitürat.