Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

haustration nedir?

haustration : n. 1. Kese şeklinde boğum oluşması; 2. Kese şeklinde boğum.

  • A

    Tıp Terimleri A

  • B

    Tıp Terimleri B

  • C

    Tıp Terimleri C

  • D

    Tıp Terimleri D

  • E

    Tıp Terimleri E

  • F

    Tıp Terimleri F

  • G

    Tıp Terimleri G

  • H

    Tıp Terimleri H

  • I

    Tıp Terimleri I

  • J

    Tıp Terimleri J

  • K

    Tıp Terimleri K

  • L

    Tıp Terimleri L

  • M

    Tıp Terimleri M

  • N

    Tıp Terimleri N

  • O

    Tıp Terimleri O

  • P

    Tıp Terimleri P

  • Q

    Tıp Terimleri Q

  • R

    Tıp Terimleri R

  • S

    Tıp Terimleri S

  • T

    Tıp Terimleri T

  • U

    Tıp Terimleri U

  • V

    Tıp Terimleri V

  • W

    Tıp Terimleri W

  • X

    Tıp Terimleri X

  • Y

    Tıp Terimleri Y

  • Z

    Tıp Terimleri Z

blennorrhea, : n. Bel soğukluğu, blenoraji.


cardiologist : n. Kardioloji dalında uzmanlaşmış olan kimse.


catacoustics : n. Yankı bilgisi, aksiseda ilmi.


cholesteroluria : n. İdrarda kolesterol bulunması.


cyclotomy : n. Kirpik kasını kesme ameliyesi.


cytotrophoblast : n. Koryon villüslarını iki tabaka halinde çevreleyen trofoblast7ın iç tabakası, Langhans hücre tabakası, sitotrofoblast.


dracunculus medinensis : n. İnsanda dracontiasis'e sebep olan nematod.


epileptiform, epileptoid : a. Epilepsiye benzer, sar'ası.


felon : n. Tırnak altında veya yakınında olan ufak yara, dolama.


flow : a. 1. Akı; 2. Muayyenzamanda akan su v.s.miktarı.


gastroparalysis : n. Mide felci.


germination : n. Filizlenme.


hematozoa : n. Kandaki parazitler.


intern : n. Hastanede yatıp kalkan doktor veya operatör.


intraprotoplasmic : a. Protoplazma içi, protoplazma içinde.


macrocardius : n. Fetus kalbinin aşırı büyüklüğü.


monorchid : n. Skrotum'da tek testis gösteren kişi.


ophthalmoblennorrhea : n. Cerahatli, oftalmi.


pharmacognosis : n. See: Pharmacognosy.


polygram : n. Poligrafın kaydettiği çizgi, poligram.